Paieška

Benediktas XVI ir Pranciškus Benediktas XVI ir Pranciškus 

Pranciškus įteiks „Ratzingerio premiją“

Spalio 17-ąją, šeštadienį, popiežius audiencijoje priima Benedikto XVI fundacijos narius ir jos surengtos tarptautinės konferencijos dalyvius. Audiencijos metu įteikiama 2018 metų „Ratzingerio premiją“.

Primename, kad Benedikto XVI fundacija 2010 m. buvo įsteigta tam, kad tirtų ir skleistų vienu iš didžiausių XX amžiaus katalikų mąstytoju ir teologu pripažintu Benedikto XVI palikimą, taipogi tam, kad remtų bendrąsias teologijos ir su ja susijusias studijas, kuriose ieškoma tiesos ir atsakymų į didžiuosius žmonijos klausimus, vystomas dialogas tarp Bažnyčios ir pasaulio, tarp mokslo, teologijos ir filosofijos. Taip pat tam, kad platesnė visuomenės dalis galėtų daugiau sužinoti apie iškilius autorius ir jų darbus, apie  vertingus veikalus, inovatyvias idėjas. Tam yra skirtos dvi premijos: „Atviro proto premija“ ir „Ratzingerio premija“. 

 

T. Federico Lombardi SJ šiemetinio Benedikto XVI fundacijos suvažiavimo pristatyme rašo, jog tarptautinei fundacijos komisijai, kuri skiria „Atviro proto premiją“, buvo pateikta daugiau nei 170 darbų iš įvairiausių kraštų ir iš įvairių disciplinų: teisės, ekonomikos ir visuomenės studijų, biologijos ir aplinkos tyrimų, medicinos ir sveikatos, inžinerijos ir architektūros, filosofijos ir teologijos, komunikacijos ir humanistinių disciplinų.

Komisija vertus ypatingo dėmesio pripažino dviejų ispanų tyrinėtojų darbus: Javiero Sanchezo Canizareso iš Navaros universiteto šiuolaikinės kosmologijos ir fizikos veikalą „Universo singular“ ir Juano Aranos iš Sevilijos universiteto knygą „La cosciencia inexplicada“, apie žmogaus sąmonę ir sąžinę, apie jos išskirtinumą, teigiant, kad jos negalima paaiškinti vien neuromokslais ar suredukuoti į „dirbtinį intelektą“.

Už inovatyvų universitetinį ugdymą pripažinimą gavo dar du ispanai iš universitetų Madride. Gonzalo Genova ir Maria del Rosaria Gonzalez parengė etikos kursą ir pedagoginį metodą inžinieriams, kuris žadina etinį sąmoningumą, kad jie iš tiesų „kuria ir keičia pasaulį“. Įvertinta ir Jungtinių Valstijų Notre Dame universiteto profesorių Johno Cavadini, Jameso Martino, Patricia Bellm ir Christopherio Baglow parengta programa katalikų ugdytojams apie „Dialogą tarp religijos ir mokslo“.

„Ratzingerio premiją“ skiria kita fundacijos komisija, kurią sudaro kardinolai Angelo Amato, Kurtas Kochas, Gianfranco Ravasi ir Luis Ladaria, taip pat Regensburgo vyskupas Rudolfas Voderholzeris.

Šiais metais ji bus įteikta vokiečių teologei iš Bavarijos Mariannai Schlosser, Bažnyčios tėvų ir viduramžių autorių, ypač šv. Bonaventūro, tyrinėtojai ir žinovei. Ji prisidėjo prie popiežiaus Benedikto XVI raštų leidimo ir yra Tarptautinės teologinės komisijos narė.

Antrasis „Ratzingerio premijos“ laureatas yra architektas Mario Botta iš Šveicarijos, tačiau žinomas ne vien joje. Premija jam suteikta už indėlį išsaugant sakralią architektūrą. (RK / Vatican News)

2018 lapkričio 16, 16:49