Paieška

Benedikto XVI fundacijai vadovauja t. Federico Lombardi SJ Benedikto XVI fundacijai vadovauja t. Federico Lombardi SJ 

Benedikto XVI fundacija dėmesį skiria teisių konfliktui

Lapkričio 15–17 dienomis Romoje susirinko Josepho Ratzingerio-Benedikto XVI fundacijos nariai ir svečiai. Šiomis dienomis numatyta įteikti Benedikto XVI premiją, jau lapkričio 15 dienos ryte prasidėjo fundacijos surengta konferencija apie „Pamatines teises ir konfliktą tarp teisių“.

Konferencijos dalyvius laiškais pasveikino popiežius emeritas Benediktas XVI ir popiežius Pranciškus.

Kreipdamasis į jo vardu pavadintos fundacijos pirmininką t. Federico Lombardi SJ, Benediktas XVI pažymi, kad tik išgirdęs prieš keletą mėnesių apie tarptautinį simpoziumą apie „Pamatines teises ir konfliktą tarp teisių“, labai teigiamai įvertino šią iniciatyvą ir mano, kad ji labai naudinga.

„Ypač man atrodo svarbu, kad aiškiai būtų kalbama apie teisių dauginimo problematiką ir apie riziką sugriauti pačią teisės idėją. Žmonijos šeimos sugyvenimo pamatų apsauga yra aktualus ir pamatinis klausimas, kuris nusipelno būti sistemingo ir gilaus apmąstymo centre, kaip kad išreiškia simpoziumo programa. Visiems simpoziumo pranešėjams ir dalyviams užtikrinu savo pagarbą ir artumą maldoje, kad Viešpats laimintų jūsų darbą kaip vertingą tarnystę Bažnyčiai ir žmonių šeimos gėriui“, – rašo popiežius emeritas Benediktas XVI.

Vaisingų darbų linki ir popiežius Pranciškus. „Artėjant 70-osioms Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje metinėms dera ne vien šventiškai paminėti šį istorinį įvykį, bet ir giliai apsvarstyti, kaip jis atsispindi moderniame pasaulyje ir kaip vystosi žmogaus teisių samprata“, – rašo Šventasis Tėvas.

Jis priminė savo paskutiniąją kalbą diplomatų korpusui prie Šventojo Sosto šių metų sausio pradžioje, kur, be kitų temų, kalbėjo apie fundamentalią Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos reikšmę, jos intencijas pašalinti žmonių šeimą dalijančias užtvaras, skatinti visapusišką asmenų vystymąsi. Kita vertus, bėgant metams kai kurių teisių interpretacija labai kito ir „apėmė įvairias naujas teises“, neretai tarpusavyje prieštaringas. Tai atvėrė duris problemoms, kurios susiję su pačios teisės idėjos ir jos pamatų gelme. Pranciškus taip pat priminė, kad jo pirmtakas popiežius emeritas šiais klausimais yra pasisakęs aiškiai ir autoritetingai „kaip ganytojas ir kaip mąstytojas“.

„Tad linkiu, kad aukšto akademinio lygio simpoziumas, semdamasis įkvėpimo iš mūsų mylimo popiežiaus emerito minties ir mokymo, drąsiai ir giliai prisidėtų apšviečiant tokią žmogaus asmens orumo ir jo visapusiško vystymosi apgynimui esminę problematiką“, – rašo popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2018 lapkričio 15, 16:23