Paieška

Vatican News
Šv. Jonas Paulius II ir kardinolas Jean Louis Tauran Šv. Jonas Paulius II ir kardinolas Jean Louis Tauran  

Kardinolo Tauran laidotuvės įvyks ketvirtadienį Vatikane

Kardinolas Jean Louis Tauran prieš penkiolika metų lankėsi Lietuvoje, Lietuvos respublikos URM-jos kvietimu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Lietuva ir Šventasis Sostas. Praeitis, dabartis, ateitis“,

Kardinolo Jean Louis Tauran laidotuvių Šv. Mišios įvyks ketvirtadienį, liepos 12 dieną, Šv. Petro bazilikoje prie katedros altoriaus. Gedulingoms Mišioms vadovaus kardinolų Kolegijos dekanas Angelo Sodano, koncelebruos Romoje gyvenantys kardinolai, Romos kurijos arkivyskupai ir vyskupai. Pasibaigus Mišioms, popiežius Pranciškus palaimins velionio kard. Tauran, iki mirties  ėjusio Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininko pareigas, karstą. Gedulingos Mišios prasidės 10.15 val.

Vatikano diplomatijos milžinas

Ilgametis Bažnyčios diplomatas, 75 metų amžiaus  kardinolas Jean Louis Tauran mirė liepos 5 dieną JAV po ilgos ligos, dėl kurios buvo nuvykęs gydytis į Konektikutą. Žinia apie kardinolo mirtį sujaudino daugelį, pradedant velionio artimuosius Prancūzijoje ir popiežių Pranciškų, bendradarbius Šventajame Soste, taip pat ir su juo bendravusius pasaulio religijų lyderius, į jo asmenį dėmesį atkreipė pasaulinė spauda. Britanijoje leidžiamas „Economist“ kardinolą Tauran pavadino Vatikano diplomatijos milžinu, prisiminė, kaip atkakliai velionis priešinosi Persų Įlankos karui ir taisė pairusius santykius su musulmonų pasauliu.

Protodiakonas

Daugelyje pranešimų prisimenama, jog Tauran buvo tasai kardinolas, kuris pranešė pasauliui didįjį džiaugsmą („Gaudium magnum“) apie popiežiaus Pranciškaus išrinkimą po 2013 metų konklavos. Tuomet daugelis nežinojo, kad kardinolas protodiakonas Tauran jau sunkiai sirgo Parkinsono liga.

Didžiojo imamo al-Tayyib užuojauta

Vyriausias musulmonų teologas Egipte, al-Azharo universiteto didysis imamas Ahmad Muhammad Ahmad al-Tayyib pareiškė popiežiui Pranciškui užuojautą, velionį kardinolą Tauran pavadinęs dvasininku, daug davusiu tarpreliginiam dialogui. Didysis imamas prisiminė kardinolo Tauran pastoracinę veiklą ugdant abipusio susipratimo kultūrą.

Gedi Pasaulinė Bažnyčių taryba (WWC)

Pasaulinė Bažnyčių taryba (WWC) irgi gedi dėl kardinolo Tauran mirties. Tarybos portale pažymima, jog velionio tarpreliginio dialogo partneriai jį didžiai gerbė dėl sugebėjimo nutiesti 

supratimo ir pagarbos tiltus su kitų tikėjimų atstovais. Kardinolas Tauran su pasiaukojimu atsidėjo visų bendram suklestėjimui ugdant taikingą sugyvenimą ir veiksmingai kūrė taikos kultūrą šalinant smurtą ir neapykantą, ugdant darną ir pasitikėjimą. Kardinolo pasiekimai yra turtingas paveldas, kuris bus branginamas dar daugelį metų, pažymima Pasaulinės Bažnyčių tarybos portale.

JAV katalikų vyskupų užuojauta

JAV vyskupai per savo atstovą ekumenizmui ir tarpreliginiam dialogui išsakė gilią užuojautą dėl kardinolo Jean Louis Tauran netekties. Pasak vyskupo Joseph C. Bambera, eidamas Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininko pareigas, kardinolas turėjo daug įtakos katalikų santykiams su nekrikščioniškomis religijomis, ypač rengiant tarpreliginio pobūdžio susitikimus opiems kultūros ir visuomenės klausimams spręsti.

JAV katalikų vyskupai liūdi dėl kardinolo netekties, nepamiršdami jo nenuilstamų pastangų kuriant  santykius su musulmonų bendruomene ir skaitlingose kitose pareigose palaikant santykius su valstybėmis ir tarptautinėse konferencijose, kuriose buvo ištikimas Vatikano ambasadorius. Jo paveldo svarbią vietą užima įsipareigojimas dėl religijų susipratimo ir troškimas bendradarbiauti Kristaus ir Bažnyčios tarnystėje.

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio ordinas

Kardinolas Jean Louis Tauran prieš penkiolika metų lankėsi Lietuvoje, Lietuvos respublikos URM-jos kvietimu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Lietuva ir Šventasis Sostas. Praeitis, dabartis, ateitis“, skirtą Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 80-čiui bei pirmojo konkordato tarp Kauno ir Vatikano 75-čiui.

Tuometinis Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Jean Louis Tauran vizito proga lankėsi prezidentūroje, buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio ordinu.

Vilniuje kardinolas Tauran susitiko su Lietuvos vyskupais ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventės proga su jais koncelebravo Šv. Mišias. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 11, 13:44