Paieška

Vatican News
Kardinolas Jean-Louis Tauran Kardinolas Jean-Louis Tauran  (AFP or licensors)

Mirė kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas

Kardinolas Jean-Louis Tauran, būdamas pirmuoju iš kardinolų diakonų, 2013 metų kovo 13 paskelbė iš Vatikano bazilikos balkono apie kardinolo Bergoglio išrinkimą popiežiumi ir naujo Romos vyskupo vardą, Pranciškų.

Ketvirtadienį JAV mirė kardinolas Jean-Louis Tauran, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, Bažnyčios Kamerlingas ir buvęs Šventojo Sosto diplomatijos šefas. 75 metų amžiaus kardinolas Tauran sirgo Parkinsono liga, pastarosiomis dienomis gydėsi Konektikute, slaugomas Hartforto arkivyskupijos Pranciškonių eucharistiečių seserų.

Kardinolas Jean-Louis Tauran, būdamas pirmuoju iš kardinolų diakonų, 2013 metų kovo 13 paskelbė iš Vatikano bazilikos balkono apie kardinolo Bergoglio išrinkimą popiežiumi ir naujo Romos vyskupo vardą, Pranciškų.

Popiežiaus užuojauta

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą kardinolo Taurano seseriai Geneviève Dubert, velionio artimiesiems, Kardinolų kolegijai, Bordo arkivyskupijos ganytojams ir tikintiesiems.

„Branginu gražius atsiminimus apie šį gilaus tikėjimo žmogų, kuris nepaisant ligos naštos, drąsiai tarnavo Kristaus Bažnyčiai. Viešpats tepriima savo tarną į savo nesibaigiančią taiką ir džiaugsmą“, parašė popiežius užuojautos telegramoje, suteikdamas savo guodžiantį apaštališkąjį palaiminimą visiems gedintiems dėl kardinolo Taurano netekties. 

Bažnyčios diplomatas

Jean-Louis Tauran gimė Bordo (Prancūzija) 1943 metų balandžio 4 dieną, įšventintas kunigu 1969 metų rugsėjo 20 dieną ir po kelerių metų buvo pasiųstas į Romą studijuoti Bažnyčios diplomatiją Popiežiškojoje Bažnyčios akademijoje ir teisę Grigaliaus universitete, 1975 metais pradėjo Bažnyčios diplomato tarnystę Šventojo Sosto nunciatūrose Dominikos Respublikoje, paskui Libane. 1983 metais įdarbintas Vatikane, Bažnyčios viešųjų reikalų (dabar Santykių su valstybėmis) taryboje. 1988 metais tapo šios tarybos pasekretoriu, o 1990 metais sekretoriumi, užimdamas vyriausiojo Šventojo Sosto diplomato postą.

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas

Kardinolas Tauran trylika metų vadovavo Bažnyčios santykių su valstybėmis sekretoriatui, vykdė misijas užsienyje, vadovavo Šventojo Sosto delegacijoms tarptautinėse konferencijose. Tapęs kardinolu 2003 metais Tauran jau sirgo Parkinsono liga ir jam buvo pavestos garbingos, tačiau su Bažnyčios vadovavimu tiesiogiai nesusijusios Bažnyčios archyvisto ir bibliotekininko pareigos. Tačiau popiežius Benediktas XVI siekdamas nuraminti dėl jo „Regensburgo kalbos“ įsikarščiavusį musulmonų pasaulį, kardinolą Tauraną sugrąžino į vadovaujantį kurijos postą, paskirdamas Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininku. Kardinolą Tauran šiose pareigose patvirtino popiežius Pranciškus, kuris jam pavedė ir kitas atsakingas pareigas, įskaitant Bažnyčios Kamerlingo, kuris laikotarpiu, kai neužimtas apaštalo Petro Sostas, valdo Katalikų Bažnyčią.

Mirus kardinolui Tauranui Kardinolų kolegiją sudaro 225 kardinolai, iš jų 124 su teise dalyvauti konklavoje. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 06, 13:11