Paieška

Ukrainos vėliavos sekmadienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje Ukrainos vėliavos sekmadienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje 

Popiežius: Ukrainoje tęsiasi bombardavimai, o gyventojai žūsta

„Prašau neužmiršti karo ištiktos Ukrainos tautos. Neužmirškime jos savo širdyje ir maldose“, – pasakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikime.

Sveikindamas tikinčiuosius Pranciškus pastebėjo maldininkų iškeltas Ukrainos vėliavas Šv. Petro aikštėje, kvietė neužmiršti karo ištiktos Ukrainos ir melstis už ją.

Popiežius po vidudienio maldos kalbėjo ir apie socialinių neramumų krečiamą  Ekvadorą, patikino, kad su nerimu seka poslinkius ir yra artimas visiems žmonėms. Pranciškus ragino visas šalis atsisakyti smurto ir kraštutinių nusistatymų. „Tik per dialogą galima pasiekti socialinę taiką, visuomet atsižvelgiant į marginalizuojamų ir vargstančių gyventojų poreikius, bet gerbiant visų teises ir šalies institucijas“, – sakė Pranciškus.

Popiežius taip pat pareiškė užuojautą dėl s. Luisos Dell'Orto, šv. Karolio de Fuko dvasinės šeimos Mažųjų seserų vienuolės, mirties Haityje. Paminėjęs šeštadienį, birželio 25 d., Haičio sostinėje Port o Prense nužudytą vienuolę, popiežius sakė, kad dvidešimt metų Haičio gatvės vaikams tarnavusi vienuolė padovanojo savo gyvenimą kitiems net iki kankinystės. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 26, 13:07

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >