Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Viešpats prašo jį atrasti ir priimti kasdienybės tikrovėje

Popiežius sekmadienio vidudienio Evangelijos apmąstyme ragino neatsiriboti nuo Jėzaus naujumo, atrasti ir priimti Jėzų tokį, koks jis yra, mūsų gyvenimo kasdienybės tikrovėje, nūdienos Bažnyčioje, per esančiuosius kasdien arti mūsų, per stokojančiųjų konkretumą.

Popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinį, pasakojantį apie Jėzaus apsilankymą savo tėviškėje Nazarete. Jėzaus mokymo rezultatai nuviliantys: užuot sulaukęs pritarimo, jis patiria kraštiečių priešiškumą. Vietoj tiesos žodžio jie laukė stebuklų ir pranašiškų ženklų. Tačiau Viešpats jų nedaro, o jie jį atmeta, sakydami, kad jį pažįstą nuo vaikystės – jis esąs Juozapo sūnus. Tuomet Jėzus ištarė garsiąją frazę: „Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“.

Jėzus pažinojo savuosius, žinojo apie pavojų, kad jie gali jį atmesti, todėl gali kilti klausimas, kodėl jis, numatydamas nesėkmę, vis vien nuvyko į tėviškę? Kodėl pasiryžo daryti gera, nors žmonės nebuvo nusiteikę jo priimti? Šis klausimas mums leidžia geriau suprasti Dievą – jis nesulaiko savo meilės. Jos atspindį galime pastebėti tame, kaip elgiasi tėvai, kurie žino apie vaikų nedėkingumą, bet vis tiek nenustoja jų mylėti, daryti jiems gera. Toks yra Dievas, tačiau dar didesniu laipsniu. Šiandien jis kviečia ir mus, kad tikėtume gerumu, visomis išgalėmis stengtumės daryti gera.

Jėzus, eidamas pranašo keliu, prisistato mums ne toks, kokio laukiame. Jo neranda trokštantys stebuklų, naujų pojūčių, galybės ir išorinių ženklų paženklinto tikėjimo. Bet jį suranda tie, kurie priima jo kelią ir iššūkius be aimanavimo, įtarumo, kritikavimo ir surūgusių veidų. Jėzus teprašo, kad jį priimtume savo gyvenimo kasdienybės tikrovėje, nūdienos Bažnyčioje tokį, koks jis yra, – per esančiuosius kasdien arti mūsų, per stokojančiųjų konkretumą. Jis yra ten ir kviečia mus.

Esama pavojaus apsiprasti su Jėzumi, atsiriboti nuo jo naujumo ir likti įsikibusiems savo pozicijų. Bet Viešpats prašo mūsų atverti protą ir būti paprastos širdies. Prašykime Mergelės Marijos, pavyzdingai nuolankios ir geranoriškos moters, kad mums parodytų, kaip priimti Jėzų. (SAK / Vatican News)

*

Popiežius sekmadienio vidudienio maldos proga užtikrino artumą sergantiems raupsų liga, prašė užtikrinti jiems dvasinę ir medicininę pagalbą, nediskriminuoti, o integruoti. Pranciškus pasveikino su Naujais mėnulio metais, prasidedančiais vasario 1 d., visiems Tolimųjų rytų gyventojams palinkėdamas taikos, sveikatos, ramaus ir saugaus gyvenimo ir, šv. Jono Bosko šventės proga, pasveikino visus saleziečius.(SAK / Vatican News)

2022 sausio 30, 12:11

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >