Paieška

Dievo žodžio sekmadienio vidudienio maldos susitikimas Dievo žodžio sekmadienio vidudienio maldos susitikimas 

„Viešpaties angelas“. Kad mūsų skelbimas nenuskurdintų Dievo žodžio

Dievo Žodžio sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus pratęsė ryto Mišių pamokslo mintis, pridurdamas naują akcentą. Perskaitęs pranašo Izaijo žodžius apie Mesiją, kuris išlaisvins ir paguos, Jėzus, Žodis, tapęs Kūnu, ištarė – „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Ką reiškia šis „šiandien“?

Viešpaties ištartas žodis „šiandien“, anot popiežiaus Pranciškaus, peržengia visus amžius ir visada galioja. Izaijo pranašystė buvo šimtmečių senumo, bet Jėzus Dvasios galia padaro ją aktualią ir, svarbiausia, ją išpildo. Dievas tau kalba šiandien.

Jėzus pribloškė savo tėvynainius. Net jei dėl išankstinių nusistatymų netiki Jėzumi, jie supranta, kad jis moko kitaip, nei kiti mokytojai: jie jaučia, kad Jėzus yra kažkas daugiau. Ką daugiau jis turi? Šventosios Dvasios patepimą.  

 

Kartais atsitinka taip, kad mūsų pamokslai ir mokymai lieka abstraktūs, nepaliečia žmonių sielos ir gyvenimo. Kodėl? Nes jiems trūksta tos Dvasios galia Jėzaus pripildomos dabarties. Girdime nepriekaištingas konferencijas, gerai suręstas kalbas, bet jos nepaliečia širdies, todėl viskas lieka kaip buvę. Be Dvasios patepimo pamokslavimas rizikuoja nuskurdinti Dievo žodį, nuslysti į moralizmą ir abstrakcijas. Jis ne žadina, bet migdo ir verčia tikrinti laikrodį. Evangelija pristatoma atsainiai, tarsi ji būtų ne iš šio laiko, nutolusi nuo tikrovės. Tačiau žodis, kuriame nepulsuoja šiandienos galia, nėra vertas Jėzaus ir nepadeda žmonių gyvenimui. Štai kodėl tie, kurie pamokslauja, pirmieji turi patiria Jėzaus šiandien, kad galėtų jį perteikti kitiems.

 „Brangūs broliai ir seserys, šį Dievo Žodžio sekmadienį norėčiau padėkoti visiems Evangelijos skelbėjams ir aiškintojams. Melskimės už juos, kad jie gyventų Jėzaus šiandiena, saldžia Jo Dvasios galia, kuri padaro Raštą gyvą. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas (žr. Žyd 4, 12), jis keičia mus, apšviečia mūsų kasdienybę.  

„Atminkime: Žodis paverčia paprastą dieną į šiandieną, kurioje Dievas kalba mums. Paimkime į rankas Evangeliją, kiekvieną dieną ramiai perskaitykime po mažą ištrauką. Laikui bėgant atrasime, kad šie žodžiai skirti specialiai mums, mūsų gyvenimui. Jie padės mums pasitikti kiekvieną dieną su geresniu, ramesniu žvilgsniu, nes kai Evangelija įžengia į šiandien, ji pripildo ją Dievo“ – sakė popiežius. – „Norėčiau jums pasiūlyti vieną dalyką. Šių liturginių metų sekmadienių Evangelija – Evangelija pagal Luką, gailestingumo Evangelija. Kodėl mums neperskaičius jos asmeniškai, visos, po vieną mažą ištrauką kasdien? Susipažinkime su Evangelija, ji atneš mums Dievo naujumą ir džiaugsmą!“ 

Anot popiežiaus, Dievo žodis yra švyturys, vedantis į visoje Bažnyčioje prasidėjusią sinodinę kelionę, kurioje, stengdamiesi dėmesingai ir įžvalgiai klausytis vieni kitų, kartu klausomės Dievo žodžio ir Šventosios Dvasios. „Tegul Dievo Motina mums padeda įprasti kasdien maitintis Evangelija“, – meldė Pranciškus. (RK / Vatican News)

2022 sausio 23, 12:10

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >