Paieška

Įtampa prie Ukrainos sienų itin didelė Įtampa prie Ukrainos sienų itin didelė  (AFP or licensors)

Ukrainos krizė: Pranciškus paskelbė maldos už taiką dieną

Sausio 23 d. vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į tris dalykus: į Salvadoro kankinių beatifikaciją, į rytams ir vakarams brangaus šv. Ireniejaus Lioniečio paskelbimą Bažnyčios mokytoju ir į krizę prie Ukrainos sienos bei pavojų taikai visoje Europoje. Pastarajam dalykui Šventasis Tėvas skyrė ypač didelį dėmesį.

Visų pirma popiežius paminėjo sausio 22 dienos beatifikaciją Salvadore. Palaimintaisiais pripažintas jėzuitas Rutilio Grande ir du jo bendražygiai pasauliečiai, Manuelas ir Nelsonas. Kaip ir pranciškonas Kosmas Spessotto, jie buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui. Tegul jų herojiškas liudijimas padrąsina veikti vardan brolybės ir taikos, sakė popiežius, pakvietęs paploti naujiems palaimintiesiems. 

„Su nerimu stebiu didėjančią įtampą, kuri grasina suduoti naują smūgį taikai Ukrainoje ir susijusi su viso Europos žemyno saugumu, o tai gali turėti dar platesnių pasekmių. Nuoširdžiai kreipiuosi į visus geros valios žmones, prašydamas melsti Visagalį Dievą, kad visi politiniai veiksmai ir iniciatyvos tarnautų visuotinei žmonių brolybei, o ne daliniams interesams. Tie, kurie siekia savo tikslų kenkdami kitiems, niekina savo, kaip žmonių, pašaukimą, nes visi esame sukurti kaip broliai. Dėl šios priežasties su susirūpinimu ir atsižvelgdamas į dabartinę įtampą, siūlau ateinantį trečiadienį, sausio 26 d., paskelbti maldos už taiką diena“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

 

Galiausiai Šventasis Tėvas priminė, kad per šiemetinę Maldos už krikščionių vienybę savaitę, atsižvelgdamas į daugelį prašymų, Bažnyčios mokytoju jis paskelbė šv. Ireniejų Lionietį. „Šio šventojo ganytojo ir mokytojo mokymas yra tarsi tiltas tarp Rytų ir Vakarų, todėl jį vadiname vienybės mokytoju – Doctor Unitatis“, – pažymėjo popiežius, vildamasis, kad jo užtarimu Viešpats leis daugiau darbuotis vardan visiškos krikščionių vienybės. (RK / Vatican News)

2022 sausio 23, 13:05