Paieška

Popiežius: „Viešpats turi galią perkeisti viską, net mirtį“

Ketvirtadienio rytą Šv. Petro bazilikoje prie Sosto altoriaus popiežius Pranciškus aukojo Mišias už visame pasaulyje per praėjusius metus mirusius kardinolus ir vyskupus.

Šiemet, panašiai kaip ir pernai, Vėlines šventėme pandemijos sąlygomis. Pasaulį užklupusi nelaimė nusinešė daug žmonių gyvybių, nuo COVID-19 mirė keli kardinolai bei dešimtys vyskupų. „Šiandien, apmąstydami atpirktos mirties slėpinį, prašome  malonės pažvelgti kitomis akimis ir į pasaulį slegiančią nelaimę“, – sakė Šventasis Tėvas Mišių homilijoje. „Prašome stiprybės, kad mokėtume gyventi klusnioje ir pasitikėjimo kupinoje tyloje, laukdami Viešpaties išgelbėjimo, nesiskųsdami ir nerėkaudami. Tai, kas atrodo kaip bausmė, pasirodys esant malone – nauju Dievo meilės mums įrodymu.“

Pasak Pranciškaus, mokėti tyliai laukti Viešpaties išgelbėjimo yra menas. Turime jį puoselėti. Tai labai svarbu šiais laikais. Šiandien labiau nei bet kada nereikia šaukti ir kelti triukšmo, bet kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimu liudyti tikėjimą. „Krikščionys nesumenkina kančios rimtumo, bet kelia akis į Viešpatį, pasitikėdami juo ir melsdamiesi už kenčiančius. Jie žvelgia į dangų, bet jų rankos visada ištiestos tarnauti artimui“.

„Net jei jaučiamės pakliuvę į giliausią bedugnę ir prislėgti kančios beprasmybės, Dievas pas mus ateina ir mus išgelbėja“, – tęsė Pranciškus. „Tie, kurie karštai tiki Viešpačiu, pamato, kad jis kančią paverčia durimis, pro kurias įžengia viltis. Tai velykinė patirtis, skausmingas perėjimas, atveriantis gyvenimui, dvasinis virsmas, kuris padeda tamsoje vėl išvysti šviesą. Šis lūžis įvyksta ne todėl, kad problemos išnyko, bet todėl, kad krizė tapo slėpiningo vidinio apsivalymo galimybe. Jei mus ištikusius išmėginimus išgyvename su tikėjimu, jie, nepaisant sunkumų ir ašarų, mus atgaivina ir mes pasijuntame kitokie, nei anksčiau“.

„Išmėginimai visada mus atnaujina“, – pakartojo popiežius. „Viešpats turi galią perkeisti viską, net mirtį“. (JM / Vatican News)

2021 lapkričio 04, 13:39