Paieška

Popiežius prie apaštalo šv. Petro kapo Popiežius prie apaštalo šv. Petro kapo 

Popiežiaus malda už popiežius, kardinolus ir vyskupus

Popiežius Pranciškus ragina šiomis dienomis, kai atmenami visi mirusieji, susimąstyti ir apie mūsų žemiškąją egzistenciją, jos svarbą amžinybei.

Popiežius Pranciškus antradienį lankėsi prancūzų karių kapinėse Romoje, sugrįžęs į Vatikaną pasimeldė prie savo pirmtakų kapų Šv. Petro bazilikos kriptoje.

Trečiadienį, atsisveikindamas su bendrosios audiencijos dalyviais, jis dar kartą pakreipė visų mintis į pastarosiomis dienomis švęstą Visų Šventųjų iškilmę ir mirusių tikinčiųjų minėjimą. Popiežius paragino, kad šios susikaupimo ir maldos dienos, kurias Apaštališkoji penitenciarija dėl pandemijos suvaržymų leido pratęsti visą lapkričio mėnesį, taptų kvietimu sekti šventųjų pavyzdžiu – kaip jie visą gyvenimą būti ištikimiems dieviškajam projektui.

Ketvirtadienį, lapkričio 4 d., popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukoja gedulingas šv. Mišias už visus per pastaruosius dvylika mėnesių mirusius kardinolus ir vyskupus.

Popiežiaus Mišioms išleistoje knygelėje paminėti per metus nuo 2020 metų Visų Šventųjų iškilmės mirę 17 kardinolų ir 191 vyskupas. Į mirusiųjų dvasininkų sąrašą įrašytas šių metų spalio 5 dieną Lietuvoje miręs Juozas Žemaitis, Marijonų kongregacijos vienuolis ir Vilkaviškio vyskupas emeritas, vadovavęs Vilkaviškio vyskupijai nuo 1989 iki 2002 m. Vyskupas J. Žemaitis, 1991 m. paskirtas vyskupu ordinaru, palaidotas Marijampolės Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos šventoriuje, šalia ten palaidotų kitų marijonų kongregacijos narių. Sąraše taip pat paminėtas 2020 lapkričio 16 dieną Lenkijoje miręs kardinolas Henrykas Romanas Gulbinowiczius, Vroclavo arkivyskupas emeritas, kurio kilmės šaknys Lietuvoje – jis gimė Šukišėse, Vilniaus vyskupijoje, ir yra buvęs šios vyskupijos dalies Lenkijos teritorijoje apaštališkasis administratorius. Keletą dienų prieš kardinolo mirtį apaštališkoji nunciatūra Lenkijoje paskelbė, kad Šventasis Sostas, pripažinęs Henryką Romaną Gulbinowiczių kaltu dėl nepilnamečio asmens seksualinio išnaudojimo ir kitų nusikaltimų, uždraudė jam bet kokią viešąją dvasininko veiklą, atėmė teisę dėvėti vyskupo insignijas ir privilegiją būti laidojamam katedroje.

Popiežiaus Pranciškaus ketvirtadienį aukojamų gedulingų Mišių Šv. Petro bazilikoje liturgijoje meldžiama, kad Dievas, malonės ir gailestingumo šaltinis, suteiktų per pastaruosius metus mirusiems kardinolams ir vyskupams malonę tobulai dalyvauti naujame gyvenime Kristuje, amžinai kontempliuoti jo šlovę dangaus karalystėje, džiaugtis jo šviesos ir ramybės pilnatve.

Šv. Petro bazilikoje palaidoti 148 iš 264 Romos vyskupų-popiežių, pradedant šv. Petru, pirmuoju Romos vyskupu, kuris 64 ar 67 metais mirė Romoje, buvo palaidotas Vatikano kalvos nekropolyje, ant kurio šv. Petro garbei buvo pastatyta paminklinė šventovė – Šv. Petro bazilika.

Daugelio Vatikane palaidotų popiežių kapai yra išnykę, kai kurių palaikai XVI amžiuje buvo perkelti į vietoj senosios bazilikos pastatytą naują baziliką, dauguma – į bazilikos grotas. Jose yra visų dvidešimties amžių popiežių kapai. Čia palaidoti pastarojo šimtmečio popiežiai: Benediktas XV, Pijus XI, Pijus XII, šv. Paulius VI ir Jonas Paulius I. Pačioje bazilikoje, be kitų popiežių, yra pastarojo šimtmečio šventųjų Pijaus X, Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kapai. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 03, 14:06