Paieška

Kristaus Karaliaus iškilmė ir Jaunimo diena Romoje

Lapkričio 21 d. popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo Mišioms, skirtomis Kristaus Karaliaus liturginei iškilmei ir Pasaulinei jaunimo dienai, kuri šiemet vyskupijose yra minima vietiniu mastu, rengiantis tarptautiniam susitikimui 2023 metais Lisabonoje. Jis pakvietė Romos vyskupijos jaunuolius svarstyti, ką jiems sako Kristaus Karaliaus vaizdinys?

Sekmadienio liturgija pateikia du vaizdus. Aprašomas didingas Jėzaus, istorijos Viešpaties ir tikslo, atėjimas: „Štai jis ateina su debesimis“ (Apr 1, 7) ir pasakojama apie Jėzų, kuris patvirtina Pilotui: „Aš esu karalius“ (Jn 18, 37).

Pirmasis vaizdinys apie Jėzaus atėjimą laikų pabaigoje leidžia suprasti, kad paskutinį žodį apie mūsų egzistenciją ištars Viešpats. Jis yra viršum visko, kas praeina, jis yra amžino ir nepalaužiamo pasitikėjimo pagrindas. Ši pranašiška viltis šviečia mūsų naktyje: Viešpats yra, jis ateina, jis veikia istorijoje ir kreipia ją link savęs, link gėrio. 

Pranašas Danielius priduria matęs Viešpaties atėjimą „stebėdamas nakties regėjimus“ (Dan 7, 13). Viešpats ateina naktį, tarp tamsių debesų, dažnai temdančių mūsų gyvenimą. Reikia pakelti akis, kad jį pamatytume, kad mūsų žvilgsnis pasiektų tai, kas už tamsos. 

 

„Brangūs jaunuoliai, stebėti nakties regėjimus – tai reiškia turėti akių šviesą ir tamsoje, nenustoti ieškoti šviesos tamsybėse, kurią nešiojamės savo širdyse ir regime aplink mus. Pakelti žvilgsnį nuo mūsų baimių grindų, nuo užsidarymo savo mintyse ir ašarojimo. Pažvelk aukštyn, kelkis! Tai Viešpaties kvietimas mums, kurį norėjau pakartoti jums, jaunuoliai, jūsų kelionei šiais metais skirtoje žinioje. Jums patikėjau sunkią, bet nuostabią užduotį: stovėti ant kojų tada, kai viskas byra į šipulius; būti sargybiniais, sugebančiais pastebėti šviesą naktiniuose regėjimuose; būti statytojais tarp griuvėsių; sugebėti svajoti“, – sakė popiežius ir pridūrė, kad tas, kuris sugeba svajoti, nėra sugeriamas nakties, bet tampa ugnele, aušrą žadančia vilties šviesele. 

„Norėčiau jums pasakyti štai ką: mes, mes visi, jums esame labai dėkingi, kai Jėzų padarote savo gyvenimo svajone, jį džiugiai apkabinate su užkrečiamu entuziazmu, kurio mums taip reikia!“, – kalbėjo Pranciškus ir linkėjo, kad jaunuolių svajonės taip pat taptų brolybės, solidarumo, rūpesčio kūrinija ir silpnųjų orumu svajonėmis, kad šie dideli idealai nebūtų užgožti. Bažnyčiai reikia jaunuolių svajonių, įkarščio ir entuziazmo, kad ji liudytų amžinai jauną Dievą. 

„Ir norėčiau pasakyti jums kitą dalyką: daugybė jūsų svajonių atitinka Evangelijos svajones. Brolybė, solidarumas, teisingumas, taika: tokias svajones apie žmoniją puoselėja ir Jėzus“, – kalbėjo popiežius, drąsindamas nebijoti susitikimo su Jėzumi ir atvirumo jam. Jėzui patinka jaunuolių svajonės ir jis nori padėti jas įgyvendinti.

 

„Dabar pažvelkime į kitą vaizdinį, į Jėzų, kuris sako Pilotui: „aš esu karalius““, – pakvietė popiežius. Įspūdį palieka, anot Šventojo Tėvo, Jėzaus drąsa, ryžtas ir visiška laisvė. Jis suimtas ir nuvestas pas tą, kuris gali jį pasmerkti mirčiai. Jis galėjo pasinaudoti natūralia savęs gynimo teise, galbūt derėtis, ieškoti kompromiso. Bet Jėzus neslepia savo tapatybės, nemaskuoja savo intencijų, nepasinaudoja išsigelbėjimo galimybe, kurią jam paliko Pilotas. Ne, jis su tiesos drąsa atsako – „aš esu karalius“. Jis išpildo savo atsakomybę ir savo misiją iki galo: liudyti Tėvo karalystę ir savo karalystę, kurioje karaliauja kitaip, nei pasaulio karaliai. Tai meile, o ne galia ir kariuomenėmis paremta karalystė.

„Mieli jaunuoliai, Jėzaus laisvė yra nuostabi! Leiskime, kad ji skambėtų ir mumyse, kad mus sukrėstų, sužadintų mumyse tiesos drąsą. Galime paklausti savęs: jei dabar atsidurčiau Piloto vietoje priešais Jėzų, žvelgčiau jam į akis, dėl ko man būtų gėda? Priešais Jėzaus tiesą, priešais tiesą, kuri yra Jėzus, kokios yra mano melagystės, mano veidmainystės, kurios jam nepatinka? Mums reikia atsistoti priešais Jėzų, kad pamatytume visą tiesą apie save“, – sakė popiežius, linkėdamas, kad jaunuolių gyvenimo neužterštų ir nesukaustytų vartotojiškumo spindesys, kad jie nepasiduotų kitų šio pasaulio sirenų vilionėms. 

„Taip Jėzaus laisvėje atrasime drąsą eiti prieš srovę: ne taip, kaip tai daro norintys būti aukomis ir sąmokslo teorijų kūrėjai, visada kaltinantys kitus. Ne, eiti prieš nesveiką savo ir egoistiško „aš“, uždaro ir kietaširdžio, srovę tam, kad eitume pagal gėrio srovę. Jis mus moko eiti prieš blogį tik su nuolankia ir romia gėrio jėga“, – pažymėjo Pranciškus, pasak kurio, mūsų pasauliui, kupinam dviprasmybių ir veidmainiškumo, nebereikia „krikščionių akrobatų“, mokančių išsisukti iš visų situacijų ir nesusitepti rankų, linkstančių tai į kairę, tai į dešinę, kur tik užuodžia naudą. 

„Ne, brangūs jaunuoliai, būkite laisvi, autentiški, būkite kritiška visuomenės sąžinė. Būkite tiesos aistra, kad savo svajonėmis pasakytumėte: mano gyvenimas nėra pavergtas šio pasaulio logikos, nes kartu su Jėzumi karaliauju dėl teisingumo, meilės ir taikos! Linkiu, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėte pajausti džiaugsmą ištardami: „kartu su Jėzumi ir aš esu karalius“! Esu karalius: esu gyvasis Dievo meilės, atjautos ir švelnumo ženklas“, – sakė popiežius per Kristaus Karaliaus iškilmės ir Pasaulinės jaunimo dienos Mišias. (RK / Vatican News)

2021 lapkričio 21, 11:40