Paieška

Sekmadienis, spalio 24 d. Sekmadienis, spalio 24 d. 

Popiežius prašo padėti migrantams, įstrigusiems Libijoje

Po kartu su romiečiais ir piligrimais sukalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos popiežius išsakė savo artumą Libijoje įstrigusiems migrantams, prašė tarptautinę bendruomenę žmoniškai spręsti migracijos krizę.

„Išreiškiu savo artumą tūkstančiams migrantų, pabėgėlių ir kitų asmenų, kuriems reikia apsaugos Libijoje: niekada jūsų nepamirštu, girdžiu jūsų šauksmą ir meldžiuosi už jus. Daugybė šių vyrų, moterų ir vaikų patiria nežmonišką smurtą. Dar kartą raginu tarptautinę bendruomenę tesėti savo pažadus ir ieškoti bendrų, konkrečių ir ilgalaikių sprendimų, kaip valdyti migracijos srautus Libijoje ir visame Viduržemio jūros regione“, – sakė popiežius, prašydamas nenusigręžti nuo tų kenčiančių žmonių, uždarytų į lagerius.

Popiežius prašė nutraukti migrantų grąžinimą į nesaugias šalis, teikti pirmenybę gyvybių gelbėjimui jūroje, kurti reguliarius migracijos kanalus ir galimybę pasinaudoti prieglobsčio procedūromis. „Visi jauskimės atsakingi už šiuos mūsų brolius ir seseris“, – sakė popiežius ir prašė už  juos melstis.

 

Kalbėdamas po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius paminėjo dvi beatifikacijas – šeštadienį Italijos Brešos mieste buvo paskelbta palaimintąja sesuo Liucija, sekmadienį – Riminyje skelbiama palaimintąja jaunuolė artimo meilės liudytoja Sandra Sabattini.

Popiežius taip pat priminė šį sekmadienį minimą Pasaulinę misijų dieną. „Su dėkingumu sveikinu daugybę misionierių – kunigų, vyrų ir moterų vienuolių bei tikinčiųjų pasauliečių – kurie savo jėgas skiria Kristaus Bažnyčios tarnystei ir už savo liudijimą kartais sumoka didelę kainą.

Jie tai daro ne dėl prozelitizmo, bet kad savo gyvenimu liudytų Evangeliją kraštuose, kurie nepažįsta Jėzaus. Ačiū misionieriams!“, – sakė Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 spalio 24, 13:03

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >