Paieška

Vatican News

Popiežius: Trejybės slėpinio nesuprantame, bet jaučiame jį širdimi

Tai didžiulis slėpinys, kuris viršija mūsų proto galimybes, bet kalba mūsų širdžiai, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, kalbėdamas apie šią dieną liturgijoje švenčiamą Švenčiausiosios Trejybės iškilmę.

„Dievas yra meilė“ – šie apaštalo šv. Jono žodžiai, pasak Pranciškaus, labai paprastai ir tiksliai paaiškina Trejybės slėpinį. Kadangi Dievas yra meilė, nors ir būdamas vienas, jis yra ne vienatvė, o bendrystė. Meilė – tai savęs dovanojimas. Tėvas save dovanoja per Sūnų; Sūnus save aukoja Tėvui; jų abipusė meilė yra Šventoji Dvasia, jų vienybės ryšys.

Trejybės slėpinį mums atskleidė pats Jėzus. Savo veide jis mums parodė Dievo, Gailestingojo Tėvo, veidą; jis yra Dievo Sūnus ir Tėvo Žodis; jis mums kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, – Tiesos Dvasią, mūsų guodėją ​​ir gynėją. Po prisikėlimo pasirodęs apaštalams, Jėzus siuntė juos skelbti Evangelijos visų tautų žmonėms, krikštyti „vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19).

„Šios dienos šventė mus skatina kontempliuoti nuostabų meilės ir šviesos slėpinį, iš kurio esame kilę ir į kurį nukreipta mūsų žemiškoji kelionė. Evangelijos skelbimas ir visos kitos krikščioniškosios misijos formos nebūtų įmanomos be vienybės, į kurią mus kviečia Jėzus, tos vienybės, kuri yra tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.“ Liudyti Evangeliją, sakė Pranciškus, – tai liudyti vienybę, mūsų, kurie esame tokie skirtingi, darną. Krikščionių vienybė yra esmiškai svarbi. Tai ne šiaip laikysena ar tik skambus žodis. Ji yra esmiškai svarbi, nes ji gimsta iš meilės, iš Dievo gailestingumo, iš Jėzaus Kristaus mums padovanoto nuteisinimo, iš Šventosios Dvasios, kur yra mūsų širdyse.

Trumpą katechezę apie Švenčiausiąją Trejybę popiežius užbaigė malda, kad Švenčiausioji Mergelė Marija, kurioje matome vieno triasmenio Dievo grožio atspindį, stiprintų mūsų tikėjimą, padėtų mums nuoširdžiai garbinti Dievą ir tarnauti žmonėms. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 30, 12:06

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >