Paieška

Jonas Paulius II ir Marijos globa, „stipresnė už mirtiną kulką“

Prieš keturiasdešimt metų Romoje, Šv. Petro aikštėje, įvykdytas pasikėsinimas į popiežiaus šv. Jono Pauliaus II gyvybę sukrėtė visą pasaulį. Kažkieno planuose popiežius 1981 m. gegužės 13 d. turėjo mirti. Tačiau išgyveno. Jis atleido pasikėsintojui, vėliau aplankė jį kalėjime.

Po trijų mėnesių nuo pasikėsinimo ir po kelių operacijų Romos Gemelli ligoninėje popiežius sugrįžo į savo namus, į Vatikaną. Tai įvyko 1981 metų Žolinės išvakarėse, rugpjūčio 14 dieną. Sugrįžusį popiežių sveikino gausi žmonių minia, nuo kurijos kardinolų ir vyskupų iki Vatikano darbuotojų pasauliečių su šeimomis, įskaitant mažus vaikus. Visiems padėkojęs, Jonas Paulius II pasakė, kad, vos sugrįžęs, pirmiausiai užėjo pasimelsti prie šv. Petro kapo, kur padėkojo savo pirmtakui, kad, nepaisant pavojaus, davė jam „dar kurį laiką pasilikti tarnystėje“, paskui aplankė kitų popiežių kapus.

„Pagalvojau, kad ten galėjo būti vienu kapu daugiau. Tačiau Viešpats patvarkė kitaip; o Dievo Motina – visi mes prisimename, kad tai įvyko gegužės 13 dieną – bendradarbiavo tame „patvarkyme kitaip“.“

Kol buvo gydomas po pasikėsinimo, popiežius per tris mėnesius nepraleido nei vienos sekmadienio vidudienio maldos – Vatikano radijas kas sekmadienį iš Gemelli ligoninės transliavo jo vadovautas „Regina Caeli“ ir „Viešpaties Angelo“ maldas su palaiminimu. Tačiau popiežius buvo priverstas laikinai atsisakyti daugelio kitų tarnystės įsipareigojimų. Pvz., bendrųjų audiencijų pertrauka tęsėsi beveik penkis mėnesius, iki spalio 7 d.

„Bendrosios audiencijos yra viena iš pagrindinių Romos vyskupo pastoracinės tarnystės išraiškų“, – pasakė anuomet popiežius, dar kartą prisiminęs išgyventą pasikėsinimą:

„Ar galėčiau kada nors užmiršti, kad tas įvykis Šv. Petro aikštėje įvyko dieną ir valandą, kurią jau daugiau kaip šešis dešimtmečius minimas Fatimoje, Portugalijoje, įvykęs pirmas Kristaus Motinos apsireiškimas piemenėliams? Per visus tos dienos įvykius jaučiau nepaprastą motinišką globą ir rūpestį, kuris paaiškėjo esąs stipresnis už mirtiną kulką.“

Gegužės 13 d. nepasakytos kalbos

 

Pasikėsinimas į Jono Pauliaus II gyvybę 1981 metų gegužės 13 d. įvyko kaip tik prieš tradicinę trečiadienio bendrąją audienciją. Popiežius Jonas Paulius II, be neperskaitytos katechezės apie darbo orumą enciklikos „Rerum Novarum“ 90-ųjų metinių proga, tą dieną norėjo viešai paskelbti dvi Bažnyčios gyvenimui labai svarbias naujienas. Jis ketino pranešti apie savo prieš keletą dienų pasirašytą motu proprio „Familia a Deo instituta“, kuriuo įsteigė Popiežiškąją šeimos tarybą, „kad padėtų krikščioniškoms šeimoms įgyvendinti savo pašaukimą vykdyti ugdymo, evangelizavimo ir apaštalavimo misiją“. Ta pačia proga popiežius Jonas Paulius II norėjo pranešti apie Romos Laterano universitete įsteigtą Tarptautinį santuokos ir šeimos studijų institutą, „skirtą tiesai apie santuoką ir šeimą pagilinti tikėjimo ir mokslo šviesoje“.

Popiežius 1981 metų pabaigoje per kalėdinį susitikimą su savo bendradarbiais apžvelgdamas tų metų įvykius, be daugelio kitų temų, dar kartą paminėjo savo pirmtako Leono XIII socialinės enciklikos „Rerum novarum“ svarbą. Anot Jono Pauliaus II, šios enciklikos paskelbimo data – 1891 metų gegužės 15-oji – nusipelnė būti auksinėmis radinėmis įrašyta į šiuolaikinės Bažnyčios istoriją. Popiežius paaiškino Šeimos ir santuokos tyrimų instituto steigimo svarbą ir tikslus, vėl pasidalijo išgyvento pasikėsinimo į savo gyvybę prisiminimu. Kreipdamasis į kurijos kardinolus ir vyskupus Jonas Paulius II pasakė:

„Negaliu užmiršti savo asmeninių reikalų, ypač tos gegužės 13-osios popietės Šv. Petro aikštėje, kai prasilenkiau su mirtimi akivaizdžiai apsaugojus Viešpačiui, kuris man buvo suteiktas Švenčiausiosios Mergelės užtarimu jos apsireiškimo Fatimoje metinių dieną.“

Po metų, gegužės 13-ąją, popiežius Jonas Paulius II nuvyko į Fatimą padėkoti Dievo Motinai už išgelbėjimą. Fatimos Marijos šventovei, kaip padėką už patirtą malonę, padovanojo vieną iš į jį 1981 metais paleistų kulkų. Ji buvo įlydyta į Fatimos Marijos statulos karūną.

Šv. Jonas Paulius II ne kartą po pasikėsinimo prasitarė, kad kiekviena diena nuo gegužės 13-osios įvykio Šv. Petro aikštėje buvo Švč. M. Marijos jam padovanota. 1981 metais prasilenkęs su mirtimi, popiežius Jonas Paulius II dar beveik ketvirtį amžiaus tęsė savo tarnystę. (SAK / Vatican News).

2021 gegužės 13, 08:41