Paieška

Vatican News
PORTUGAL-RELIGION-FATIMA

Gegužės mėnuo. Kulka Fatimos Dievo Motinos karūnoje

Gegužės mėnesio tradicija yra melstis į Mergelę Mariją namie, šeimoje, lankyti vyskupijų ir nacionalines Marijos šventoves. Mėnesio pradžioje buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus kvietimas Dievo tautai uoliai reikšti savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Gegužės mėnuo itin reikšmingas nacionalinei Portugalijos šventovei Fatimoje, puikiai žinomai visame pasaulyje. 2017 metais ją aplankė daugiau nei devyni milijonai piligrimų, du trečdaliai iš jų – ne portugalai.
Fatimą aplanko tūkstančiai žmonių
Fatimą aplanko tūkstančiai žmonių

1917 gegužės 13 dieną trys piemenėliai – Jacinta, Pranciškus ir Liucija – pirmą sykį regėjo moterį baltais rūbais, su rožiniu rankose. Pagal jų liudijimus buvo sukurta statulėlė, kuri ir šiandien stovi Fatimos Dievo Motinos šventovėje. Galima priminti, kad Jacinta ir Pranciškus nuo ligų mirė vaikystėje, o Liucija nugyveno ilgą amžių ir mirė 2005 metais. 2008 metais popiežius Benediktas XVI suteikė leidimą pradėti beatifikacijos bylą.

Fatimos piemenėliai
Fatimos piemenėliai

Pirmasis popiežių apsilankymas Fatimoje taip pat įvyko gegužės 13 dieną – 1967 metų pavasarį čia atvyko Paulius VI. 

Paulius VI Fatimoje apsilankė 1967 metais
Paulius VI Fatimoje apsilankė 1967 metais

2000 metų gegužės 13 dieną piemenėliai Jacinta ir Pranciškus paskelbti palaimintaisiais, apeigoms vadovavo popiežius Jonas Paulius II. Po 17 metų, minint apsireiškimų šimtmetį, gegužės 13 dieną jie buvo paskelbti šventaisiais. Kanonizacijos apeigoms vadovavo popiežius Pranciškus.   

Popiežius Pranciškus vadovauja Fatimos piemenėlių kanonizavimo apeigoms
Popiežius Pranciškus vadovauja Fatimos piemenėlių kanonizavimo apeigoms

Tad nenuostabu, kad nors piligrimai Fatimoje lankosi visus metus, gegužės 13 diena yra diena, kai čia atvyksta itin daug piligrimų iš Portugalijos ir kitų kraštų, o šventovėje rengiamos iškilmingos pamaldos. Šiais metais dėl koronaviruso pandemijos, karantino ir kitų suvaržymų kasmetinė piligrimystė buvo atšaukta. Tiksliau – pakeistas keliavimo būdas. Fatimos vyskupas kardinolas Antonio Marto ir šventovės rektorius kun. Carlosas Cabecinhas pakvietė keliauti širdimi ir sudalyvauti virtualioje piligrimystėje, pasinaudojant tiesioginėmis transliacijomis socialiniuose tinkluose, radijo ir televizijos kanalais. 

Gegužės 13 diena siejasi su dar vienu įvykiu: tądien 1981 metais įvyko pasikėsinimas į popiežiaus Jono Pauliaus gyvybę. Į popiežiaus gyvybę Šv. Petro aikštėje bendrosios trečiadienio audiencijos, kuri tuo metu buvo rengiama po pietų, pradžioje pasikėsino turkų žudikas Ali Acga, jau iki tol Turkijoje nuteistas už žmogžudystę. Žudikas kelis kartus šovė į popiežių iš arti, šis buvo sunkiai sužeistas. Vėliau paaiškėjo, kad, jeigu kulka būtų pakrypusi vos keletą milimetrų į vieną arba kitą pusę, ji galėjo lemti greitą mirtį arba paralyžių. 

Pasikėsinimo 1981 gegužės 13 d. akimirka
Pasikėsinimo 1981 gegužės 13 d. akimirka

Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, jog jį apsaugojo pasikėsinimo dieną minėta Fatimos Dievo Motina. Tai jis išreiškė lygiai po metų, kai 1982 metų gegužės 13 dieną apsilankė Fatimoje. 

„Atvykau čia šiandien, nes būtent šią dieną praėjusiais metais šv. Petro aikštėje įvyko pasikėsinimas į mano gyvybę, slėpiningai sutapęs su pirmojo apsireiškimo Fatimoje, įvykusio 1917 gegužės 13-ąją, sukaktimi“, – sakė Jonas Paulius šv. Mišių Fatimos šventovėje homilijoje. – „Šios datos persipynė tokiu būdu, jog man atrodė, kad tai yra specialus kvietimas čia atvykti. Atvykau padėkoti Dieviškajai Apvaizdai toje vietoje, kurią Dievo Motina, rodos, taip ypatingai puoselėja.“ 

Jonas Paulius II Fatimoje 1982 metais
Jonas Paulius II Fatimoje 1982 metais

„Marijos motinystė žmonių atžvilgiu ypatingai pasireiškia tose vietose, kuriose ji su jais susitinka; namuose, kuriuose ji gyvena, kuriuose ypač jaučiamas jos motiniškas artumas“, – ta pačia proga pasakė popiežius. – „Tokių vietų ir tokių namų yra labai daug. Jie labai įvairūs: nuo altorėlių namuose ar pakelėse, kuriuose švyti Dievo Motinos atvaizdas, iki jos garbei pastatytų koplyčių arba bažnyčių. Bet yra vietų, kuriose žmonės Motinos buvimą pajaučia itin stipriai. Kartais iš šių vietų plačiai sklinda šviesa, kuri patraukia ir toli esančius žmones. Jų spindulys gali apimti vyskupiją, visą tautą, kartais keletą tautų ar net keletą kontinentų. Tai Marijos šventovės.“

Anot Jono Pauliaus II, šiose vietose nuostabiai realizuojasi Viešpaties testamentas ant Kryžiaus, Viešpaties žodžiai mylimajam mokiniui ir motinai, kurie tuo pat metu yra skirti kiekvienam žmogui: „Štai tavo sūnus“ , „Štai tavo motina“. „Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.“ (žr. Jn 19, 25–27). 

Jonas Paulius II Fatimoje 1982 m. Susitikimas su trečiąja regėtoja – karmelite Liucija
Jonas Paulius II Fatimoje 1982 m. Susitikimas su trečiąja regėtoja – karmelite Liucija

„Visose šiose vietose (...) žmogus jaučiasi atiduotas ir patikėtas Marijai. Žmogus skuba į jas, kad pabūtų su ja kaip su savo motina. Žmogus atveria jai savo širdį ir kalba apie viską: „pasiimti pas save“ – tai atverti visas problemas, kurios kartais labai sudėtingos. Savo ir kitų problemas. Šeimų, visuomenių, tautų, visos žmonijos problemas. Ar ne tokia yra Lurdo šventovė netolimoje Prancūzijoje? Ar ne tokia yra Jasna Gora, mano gimtosios tautos šventovė, kuri šiais metais mini šešių šimtų metų jubiliejų?“, – klausė popiežius. Tokia, pasak jo, yra ir Fatimos Dievo Motinos šventovė. 

Šv. Jonas Paulius II į Fatimą sugrįžo dar du kartus: 1991 ir 2000 metais, taip pat gegužės mėnesiais. Fatimą jau aplankę piligrimai ar tie, kurie į šventovę prašyti Mergelės Marijos globos atvyks po karantino, gali pamatyti Jono Pauliaus II paliktą simbolinį ženklą, kuris liudija šventojo pasitikėjimą Fatimos Dievo Motinos globa: kulką, kuri buvo ištraukta iš jo kūno ir įlydyta į Fatimos Mergelės statulėlės karūną. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 12, 12:57