Paieška

Dievo gailestingumo sekmadienis Vatikane 2018 m. Dievo gailestingumo sekmadienis Vatikane 2018 m. 

Popiežiaus laiškas Plocko vyskupui: būkite gailestingumo ženklu pasauliui

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Plocko vyskupą ir visus diecezijos tikinčiuosius gailestingojo Jėzaus pirmojo apsireiškimo šv. s. Faustinai Kowalskai, gailestingumo apaštalei, devyniasdešimtųjų metinių proga. Po pirmojo Išganytojo apsireiškimo Faustinai 1931 m. vasario 22 dieną Plocke ji patyrė kitus gailestingojo Jėzaus apsireiškimus Vilniuje. Plocko vizijoje regėtoja pirmąjį kartą išgirdo Jėzaus prašymą sukurti regėjimo atvaizdą. Pagal vienuolės mistinę patirtį buvo paskleista Dievo gailestingumo žinia, perduota Faustinos parašytame dienoraštyje ir paveiksle, 1934 metais Vilniuje dailininko nutapytame pagal jos nurodymus.

Popiežius vasario 15 dieną datuotame laiške užtikrino Plocko vyskupui Piotrui Libera esantis dvasinėje maldos vienybėje su visais vyskupijos tikinčiaisiais, tiesiogiai ar per internetą dalyvavusiais gailestingojo Jėzaus pirmojo apsireiškimo šv. Faustinai Kowalskai devyniasdešimties metų jubiliejaus minėjime. Pranciškus laiške prisiminė šv. s. Faustinos dienoraščio įrašą, kuriuo vienuolė perdavė išgirstą Jėzaus paliepimą, kad būtų nupieštas regėjimo atvaizdas ir jame užrašyti žodžiai „Jėzau, pasitikiu tavim!“, kad paveikslas būtų pagerbtas koplyčioje, o vėliau – visame pasaulyje .

Popiežius pasidžiaugė, kad jau visas pasaulis žino apie gailestingumo žinią ir kad ji palietė tikinčiųjų širdis iki gelmių, patikino, jog jubiliejaus proga verta prisiminti Jėzaus Faustinai pasakytus ir dienoraštyje regėtojos užrašytus Viešpaties žodžius: „žmonija neras ramybės, kol neatsigręš į mano gailestingumo šaltinį“.

„Kreipkimės į šį šaltinį, prašykime Kristaus gailestingumo malonės, tegul ji mus apgaubia ir persmelkia. Išdrįskite sugrįžti pas Jėzų, kad per sakramentus patirtume jo meilę ir gailestingumą. Šitaip patirdami jo švelnumą, artumą ir mes galėsime labiau atjausti su gailestingumu, kantrumu, atleidimu ir meile“, – parašė popiežius Plocko ganytojui.

Popiežius  Pranciškus šį sekmadienį, vasario 21 dieną, po vidudienio maldos sveikindamas maldininkus, kreipdamasis į lenkus paminėjo Gailestingojo Jėzaus apsireiškimo šv. Faustinai Plocke devyniasdešimtąsias metines. Popiežius jau trečią kartą nuo vasario 7-osios vėl vadovauja sekmadienio vidudienio maldai Šventojo Petro aikštėje, į kurią maldos susitikimui įleidžiami maldininkai privalo laikytis koronaviruso pandemijos padiktuotų saugaus atstumo normų.

 

Popiežius Pranciškus sekmadienį paminėjo, kad Jėzaus šv. Faustinai apreikšta ypatinga Dievo gailestingumo žinia apskriejo visą pasaulį popiežiaus šv. Jono Pauliaus II dėka. „Dievo gailestingumo žinia, apreikšta šv. Faustinai Kowalskai, yra ne kas kita, kaip mirusio, prisikėlusio ir mums Tėvo gailestingumą dovanojančio Jėzaus Kristaus Evangelija“, – pasakė popiežius Pranciškus ir pridūrė: „Plačiai atverkime širdis ir kupini tikėjimo tarkime: „Jėzau, pasitikiu tavim!”“

Popiežius ir laiške Plocko vyskupui prisiminė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pastangas, kad šv. Faustinai apreikšta Dievo gailestingumo žinia  pasiektų visus pasaulio kraštus. Jis laiške pakartojo Jono Paulius II žodžius, 2002 metais pasakytus Lagevnikuose, kur jis pašventino naują didingą Dievo gailestingumo šventovę.

„Gailestingumo apaštalas šv. Jonas Paulius II padrąsino:  „Reikia perduoti pasauliui šio gailestingumo ugnį. Dievo gailestingume pasaulis atras taiką, o žmogus – laimę”. Tai padrąsinimas, ypač skirtas Plocko bažnyčiai“,  – patikino popiežius Pranciškus ir paragino: „perduokite pasauliui  Gailestingojo Jėzaus meilės ugnį, visiems būkite jo buvimo su mumis ženklu”. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 22, 13:59