Paieška

Šv. Jonas Paulius II Šv. Jonas Paulius II 

Šv. Jonas Paulius II: noriu pašvęsti visą pasaulį Dievo gailestingumui

Popiežius šv. Jonas Paulius II 1993 metais Faustiną Kowalską paskelbė palaimintąja, o 2000 metais – per Didįjį Krikščionybės jubiliejų – šventąja. Skelbdamas Faustiną Bažnyčios šventąją popiežius taip pat nustatė, kad antrąjį Velykų sekmadienį būtų švenčiama Dievo Gailestingumo šventė. Tokį troškimą šv. Faustina išreiškė dienoraštyje.

„Kartu su šv. Faustina norime paskelbti, jog nėra žmonijai kito vilties šaltinio, kaip tik Dievo gailestingumas. Trokštu su giliu tikėjimu kartoti: „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“ – 2002 metais Lagevnikuose sakė popiežius šv. Jonas Paulius II, kviesdamas kartu su šv. Faustina šlovinti nesuvokiamą ir nepamatuojamą Dievo gailestingumą.

Ypač mūsų laikais, kai žmogus jaučiasi pasiklydęs blogio apraiškų gausoje, labai reikia tokio skelbimo, kuris išreikštų visišką pasitikėjimą visagalio Dievo meile.

„Esu tikras“, – sakė popiežius šv. Jonas Paulius II, – „kad naujoji Dievo Gailestingumo šventovė visuomet bus ta vieta, į kurią žmonės ateis stoti Dievo akivaizdoje pasikliaudami Šv. Dvasia ir tiesa. Jie čia eis pilni vilties, kad Dievas gelbsti visus, kurie nuoširdžiai atveria savo širdis Dievo gailestingumui, tai yra tai Meilei, kurios negali nugalėti net ir didžiausia nuodėmė. Čia, dieviškosios Meilės ugnies liepsnose, degs širdys visų, kurie trokšta atsivertimo, ir visi, kurie čia ieškos paguodos, ras atgaivą“.

Dienoraštyje šv. Faustina užrašė: „Amžinasis Tėve, aukoju tau tavo mylimiausiojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Dvasią ir dievystę už mūsų ir pasaulio nuodėmes; dėl skausmingos Jėzaus kančios, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio“.

„Mūsų ir pasaulio pasigailėk... Kaip reikia pasauliui Dievo gailestingumo! Kenčiantys žmonės visuose pasaulio žemynuose šaukiasi jo. Ten, kur vyrauja neapykanta ir keršto troškimas, ten, kur karas neša skausmą ir nekaltų žmonių žūtį, reikia gailestingumo malonės, kad ji nuramintų žmones ir laiduotų taiką. Ten, kur negerbiama gyvybė ir pažeidžiamas žmogaus orumas, reikia gailestingosios Dievo meilės, kurios šviesoje apsireiškia neišsakoma kiekvieno žmogaus asmens vertė. Reikia gailestingumo, kad kiekvienas neteisingumo atvejis pasaulyje pasibaigtų tiesos spindesiu. Todėl šiandien“, – sakė šv. Jonas Paulius II, – „šioje šventovėje noriu iškilmingai pašvęsti visą pasaulį Dievo gailestingumui. Karštai trokštu, kad šv. Faustinos skelbta gailestingojo Dievo meilė iš čia pasiektų visus žemės gyventojus ir pripildytų jų širdis vilties. Teišsipildo tvirtas Viešpaties Jėzaus pažadas: šioje vietovėje tebūnie įskelta ta kibirkštis, kuri parengs pasaulį galutiniam Jo atėjimui. Šią dieviškosios malonės kibirkštį reikia įžiebti. Reikia perduoti pasauliui šio gailestingumo ugnį. Dievo gailestingume pasaulis atras taiką, o žmogus – laimę! Būkite gailestingumo liudytojai!“ (Vatican News archyvas)

Popiežius Pranciškus PJD Krokuvoje 2016 metais
Popiežius Pranciškus PJD Krokuvoje 2016 metais
2021 vasario 22, 15:01