Paieška

Vatican News
Sekmadienio vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje Sekmadienio vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje  (ANSA)

Sekmadienio vidudienio susitikimas. Šventoji šeima

„Šiandien iš tiesų graži diena. Šiandien švenčiame Šventosios Nazareto šeimos šventę. Šios šeimos apibūdinimas „šventa“ byloja apie šventumą, kuris tuo pat metu yra ir Dievo dovana, ir laisvas bei atsakingas pritarimas Dievo sumanymui. Tokia buvo Nazareto šeima: visiškai pasirengusi pildyti Dievo valią“, – sakė popiežius Pranciškus paskutinio gruodžio sekmadienio vidudienio susitikime Šv. Petro aikštėje, maldininkams ir piligrimams džiaugiantis saulėtu ir skaidriu oru.
Sekmadienio vidudienis

„Kaip nesistebėti, pavyzdžiui, Marijos klusnumu Šventajai Dvasiai, kuri jos paprašė tapti Mesijo motina? Marija, kaip ir kitos jaunos to laiko moterys, jau rengėsi išpildyti savo gyvenimo projektą, santuoką su Juozapu. Tačiau, kai suprato, kad Dievas ją kviečia specialiai misijai, nedvejoja save pavadinti Jo tarnaite“, – kalbėjo Šventasis Tėvas, pasak kurio Marijai itin tinka vienas iš Jėzaus kalno pamokslo palaiminimų: palaimintas tas, kuris klauso Dievo žodžio ir jam paklūsta (žr. Lk 11, 28). Marija pildo Dievo prašymą ir sumanymą, nors ir ne viską supranta. Jos buvimas Jėzaus kryžiaus papėdėje yra visiško pasitikėjimo Dievo valia patvirtinimas.

 

Evangelija neperteikia šv. Juozapo žodžių, tačiau kelis kartus pabrėžia jo klusnumą ir atsidavimą. Šv. Juozapas yra tylos ir klusnumo žmogus. Jis yra teisus žmogus ir savo šeimos globėjas, kuris, klausydamas angelo balso, vedė savo šeimą į Egiptą, kad ji būtų apsaugota nuo Erodo grasinimų. Šiuo požiūriu Šventoji Šeima patyrė panašią į daugybės šiandieninių šeimų dalią, kai jos yra priverčiamos palikti savo namus ir savo žemę dėl represijų, prievartos ir karo.

Trečiasis Šventosios Šeimos narys yra pats Jėzus, kuris tobulai įgyvendina savo Tėvo valią ir pats yra, galima sakyti, Tėvo valia. Evangelijoje daug eilučių, kurios pabrėžia Jėzaus tobulą atsidavimą Tėvo valiai ir jos pildymą iki kraujo išliejimo.

Marija, Juozapas ir Jėzus, šventoji Nazareto šeima, yra tarsi bendras, sutartinis atsakas į Tėvo valią: trys tos pačios šeimos nariai vienas kitam padeda atskleisti ir išpildyti Dievo sumanymą. Jie meldėsi, dirbo ir bendravo. 

„Paklausiu: o tu, tavo šeima, mokate bendrauti ar esate kaip tie vaikai prie stalo: kiekvienas su savo išmaniuoju rašinėja žinutes? Prie tokio stalo tylu tarsi Mišiose, tačiau nėra bendravimo. Reikia išmokti kalbėtis šeimoje: tėvai, vaikai, seneliai, broliai ir seserys turi bendrauti tarpusavyje. Tai uždavinys šiai dienai, minint Šventosios šeimos šventę“, – kalbėjo popiežius Pranciškus ir palinkėjo, kad mūsų šeimoms Šventoji šeima būtų pavyzdžiu kaip vienas kitą paremti ir priimti Evangeliją, šeimos šventumo pagrindą.

„Patikėkime Marijai, Šeimų karalienei, visas pasaulio šeimas, ypač išbandomas kančios ar stokos, melskime joms jos motiniškos globos“, – sakė popiežius, pakviesdamas sekmadienio vidudienio susitikimo dalyvius kartu sukalbėti Viešpaties angelo maldą.

Sprogimo vieta
Sprogimo vieta

Po maldos popiežius dar kartą kreipėsi į susitikimo dalyvius ir paprašė maldoje prisiminti pasibaisėtino teroro akto Somalio sostinėje Mogadiše gruodžio 28 dieną aukas.

Kaip pranešė žinių agentūros, ko gero, teroristas savižudis susprogdino sprogmenų prigrūstą automobilį patikros punkte, kuriame buvo daugybė žmonių: studentų, kurie vyko į universitetą miesto centre, darbininkų, kurie keliavo į savo darbo vietas. Buvo pasirinkta ryto valanda, kai žmonių daugiausia. Žuvusiųjų skaičius viršijo 90, sužeistųjų yra antra tiek. Žuvo du turkai inžinieriai, kurie prižiūrėjo kelio darbus. Beveik nėra abejonių, kad teroro aktą surengė Al-Shabaabo teroristinės islamistinės organizacijos nariai, kurie dažnai taikosi į Mogadišo miestą. 

Maldininkai Šv. Petro aikštėje
Maldininkai Šv. Petro aikštėje

Popiežius Pranciškus dar kartą ypatingai pasveikino Šv. Petro aikštėje buvusias šeimas, taip pat tas, kurios susitikimą stebėjo per atstumą. „Šeima yra brangus lobis: visada reikia ją remti ir ginti“, – pridūrė popiežius.

„Visus sveikinu, visiems linkiu gero sekmadienio ir ramios metų pabaigos. Užbaikime metus taikoje, širdies taikoje: šito jums linkiu. Taip pat šeimoje, bendraudami vienas su kitu“, – sakė atsisveikindamas Pranciškus. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 30, 13:35