Paieška

Sekmadienio vidudienio susitikimas. Šv. Juozapas

Gruodžio 22-osios vidudienį popiežius Pranciškus sveikino tikinčiuosius ketvirtojo ir paskutiniojo šio advento sekmadienio proga. Komentuodamas dienos Evangeliją (Mt 1, 18–24) jis kalbėjo apie šv. Juozapo figūrą, kuri atrodo antraeilė, tačiau iš tiesų įkūnija krikščionišką išmintį.

Pasak popiežiaus, advento liturgija mus kviečia apmąstyti Mariją, šv. Joną Krikštytoją ir šv. Juozapą, kuris, regis, pats kukliausias: jis nepamokslauja, nekalba. Tačiau siekia vykdyti Dievo valią ir ją vykdo Evangelijos ir Kalno pamokslo palaiminimų stiliuje: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“(Mt 5, 3).  Juozapas yra vargdienis, nes gyvena tik tuo, kas yra esmė. Tokia nuostata yra būdinga tiems, kurie žino, jog viskas priklauso nuo Dievo ir visame kame Juo pasitiki.  

Evangelijos pasakojime pristatoma nemaloni ir trikdanti situacija. Juozapas ir Marija yra sužadėtiniai. Jie dar negyvena kartu, tačiau Marija jau Dievo veikimu laukiasi kūdikio. Susidūręs su šiuo netikėtumu Juozapas, suprantama, sutrinka, tačiau nereaguoja impulsyviai ir nesiekia nubausti. Jis ieško sprendimo, kuris gerbtų jo mylimos Marijos orumą ir gyvybę. Būdamas teisus žmogus ir nenorėdamas jos viešai kaltinti, sumanė tylomis ją atleisti. Juozapas gerai žinojo, jog viešas apkaltinimas būtų lėmęs sunkias pasekmes ar mirtį. 

Jis pasitiki Marija, kurią pasirinko savo žmona, tačiau dėl nesuvokiamų aplinkybių suabejoja jų ryšiu ir skausmingai nusprendžia atsitolinti nuo Marijos, tačiau be skandalo. Tada įsiterpia Viešpaties angelas, kuris ne tik nurodo, kad Dievas trokšta kitaip, bet atveria naują meilės ir laimės kelią: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“ (Mt 1, 20). 

Tą pat akimirką Juozapas visiškai patikėjo Dievu, pakluso angelo žodžiams ir parsivedė Mariją pas save. Būtent nesugriaunamas pasitikėjimas Dievu leido priimti žmogiškai sunkią ir nesuprantamą situaciją. Tikėjimu Juozapas suvokė, jog Marijos kūdikis nėra jo, tačiau Dievo Sūnus, o jis, Juozapas, bus jo globėjas, žemiškos tėvystės įgyvendintojas. Šio romaus ir išmintingo žmogaus pavyzdys ragina ir mus pažvelgti aukščiau ir toliau, kad įžvelgtume stebinančią Dievo logiką, pranokstančią didelius ir mažus apskaičiavimus, atveriančią naujus horizontus, leidžiančią pamatyti Kristų. Popiežius meldė, kad Mergelė Marija ir jos skaistusis sutuoktinis Juozapas mums padėtų išgirsti ateinantį Jėzų, kuris trokšta dalyvauti mūsų gyvenimo planuose ir pasirinkimuose. 

Po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius Pranciškus ypatingai pasveikino šeimas, kurios šiomis dienomis stengiasi susiburti: vaikai grįžta pas tėvus, broliai ir seserys lanko vienas kitą. Šventosios Kalėdos visiems yra brolybės, tikėjimo augimo ir meilės gestų stokojantiesiems proga.

* * *

Sekmadienį, prieš vidudienio maldą, popiežius Pranciškus audiencijų salėje susitiko su Vatikano Šv. Mortos pediatrinio dispanserio globojamais vaikais ir jų šeimomis ir palinkėjo joms džiugių Kalėdų. (RK / Vatican News)

Popiežius su vaikais ir savanoriais
Popiežius su vaikais ir savanoriais
2019 gruodžio 22, 12:30