Paieška

Popiežiaus Pranciškaus ir Jungtinių Tautų Organizacijos generalinio sekretoriaus susitikimas (2019 gruodžio 20 d.) Popiežiaus Pranciškaus ir Jungtinių Tautų Organizacijos generalinio sekretoriaus susitikimas (2019 gruodžio 20 d.) 

Popiežius ir JTO vadovas: nenusigręžkime, veikime kartu

Gruodžio 20 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Jungtinių Tautų Organizacijos generalinį sekretorių Antonio Guterresą.

Po popiežiaus Pranciškaus ir JTO sekretoriaus susitikimo buvo paskelbtas Šventojo Sosto spaudos salės pranešimas, kuriame nurodoma, jog Antonio Guterresas taip pat susitiko su kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Paulu Gallagheriu, artimais popiežiaus bendradarbiais. Komunikate priduriama, jog susitikimas įvyko artėjant 75 JTO įsteigimo metinėms. 

„Nuoširdžių pokalbių eigoje buvo išsakytas Šventojo Sosto vertinimas dėl Jungtinių Tautų įsipareigojimo dėl taikos. Po to kalbėta apie tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimą ir apie daugiašališkumo krizę, kuri ypač akivaizdi, kai nesugebama susidoroti su tokiomis šiuolaikinėmis problemomis, kaip kad migracija ir prekyba žmonėmis, klimato kaita ir nusiginklavimas. Tęsiant pokalbį aptartos kai kurios konfliktų, socialinio nestabilumo ir didelių humanitarinių krizių situacijos“, – rašoma Šventojo Sosto pranešime. 

Popiežius Pranciškus ir Antonio Guterresas
Popiežius Pranciškus ir Antonio Guterresas

Popiežius ir JTO generalinis sekretorius taip pat panoro kartu įrašyti video žinią, kurioje pabrėžia tai, kas svarbiausia dabartiniame pasaulyje ir ko tikisi iš abipusio bendradarbiavimo. 

„Gražu, kad mūsų susitikimas įvyko prieš pat Kalėdas. Šiomis dienomis mūsų žvilgsniai nukreipti į dangų ir Dievui patiki giliausiai širdyje esančius žmones ir situacijas. Šiais žvilgsniais pripažįstame, jog esame to paties Tėvo vaikai, broliai“, – kalbėjo popiežius Pranciškus. 

„Dėkojame už visą gėrį pasaulyje, už daugybę žmonių, kurie dirba be atlygio, kurie išeikvoja gyvenimą tarnystei, kurie nepasiduoda ir kuria žmogiškesnę bei teisingesnę visuomenę. Mes žinome: negalime išsigelbėti vieni patys“.

 

„Negalime ir neturime nusisukti nuo neteisingumo, nelygybės, bado skandalo, skurdo, vaikų, kurie miršta, nes neturi vandens, maisto, būtinų vaistų. Negalime nusisukti nuo bet kokio pobūdžio pačių mažiausių skriaudimo. Turime visi kartu kovoti su šia rykšte. Negalime užsimerkti, kad nematytume tiek daug brolių, kurie dėl konfliktų ir prievartos, skurdo ar klimato pokyčių palieka savo kraštus ir dažnai susilaukia liūdnos baigties. Neturime likti abejingi mindomam žmogaus orumui, išnaudojimui, puolamai žmogaus gyvybei, dar negimusiai ar tai, kuriai reikia globos.“

„Negalime ir neturime nusigręžti, kai įvairių tikėjimų išpažinėjai yra persekiojami įvairiose pasaulio vietose. Dangaus šaukiasi religijos naudojimas neapykantos, prievartos, priespaudos, ekstremizmo ir aklo fanatizmo kurstymui, taip pat siuntimas į tremtį arba visuomenės pakraščius“, – pažymėjo Šventasis Tėvas.

„Dangaus šaukiasi ginklavimosi varžybos ir naujas branduolinis ginklavimasis. Nemoralu ne vien naudoti, bet ir turėti branduolinių ginklų, kurių griaunamoji galia tokia, jog vien nelaimingo įvykio galimybė jau yra niūri grėsmė žmonijai. Nelikime abejingi įvairiems karams, kurie tęsiami ir kuriuose žūva daug nekaltųjų.“

„Pasitikėjimas dialogu tarp asmenų ir tautų, daugiašališkumu, tarptautinių organizacijų vaidmeniu, diplomatija kaip supratimo ir susitarimo įrankiu yra būtinas taikaus pasaulio kūrimui. Pripažinkime, jog esame tos pačios žmonijos nariai, pasirūpinkime mūsų žeme, kurią kartai po kartos Dievas patikėjo mūsų rūpesčiui, kad ją dirbtume ir paliktume savo vaikams. Įsipareigojimas sumažinti taršių dujų emisiją ir integralios ekologijos siekis yra skubus bei būtinas: imkimės to, kol ne per vėlu!“

„Girdėkime balsą daugybės jaunuolių, kurie mums padeda suprasti tai, kas vyksta pasaulyje ir mūsų prašo būti taikos sėjėjais ir kūrėjais, darykime tai kartu, o ne atskirai, kurkime žmoniškesnę ir teisingesnę civilizaciją“.

„Kalėdų autentiškas paprastumas mums primena, kad gyvenime svarbiausia yra meilė“, – pabrėžė popiežius Pranciškus.“

Popiežiaus audiencija
Popiežiaus audiencija

„Jūs esate vilties ir žmogiškumo šauklys, kviečiantis mažinti žmogaus kančią ir gerbti jo orumą. Jūsų aiškus moralinis balsas skamba visur: kai kalbate apie pačių pažeidžiamiausių, įskaitant pabėgėlius ir migrantus, vargus; apie kovą su skurdu ir nelygybe; apie nusiginklavimą, tiltų tarp bendruomenių tiesimą ir, žinoma, kai nušvietėte klimato problemas savo istorinėje enciklikoje Laudato Sì’  bei daugeliu kitų gyvybiškai svarbių  klausimų“, – sakė Antonio Guterresas. 

 

Aukščiausias JT pareigūnas pažymėjo, jog popiežiaus Pranciškaus balsas sutampa su JT Chartijos principais, vertybėmis ir siekiais. Jis padėkojo už tokį įsipareigojimą ir už paramą įvairiems Jungtinių Tautų Organizacijos tikslams, tiesiogiai išreikštą ir 2015 metų vizito JT būstinėje Niujorke metu. Antonio Guterresas apgailestavo, kad taikos ir gerumo vienas kitam metu, šv. Kalėdų laikotarpiu, yra krikščionių bendruomenių, kurios negali jų viešai švęsti. 

Galima pridurti, jog kaip tik šiomis dienomis Irako chaldėjų galva kardinolas Louis Sako pranešė, jog ir šiais metais nebus kalėdinių vidurnakčio šv. Mišių, nes tai per daug rizikinga. 

Kalbėdamas apie išpuolius prieš įvairių religijų išpažinėjus, JT sekretorius ypač pabrėžė popiežiaus Pranciškaus ir Al Azharo didžiojo imamo 2019 pradžioje paskelbtą deklaraciją apie brolybę ir taiką. 

„Šiais neramiais ir išbandymo laikais turime kartu kovoti už taiką ir harmoniją. Tokia yra šio laikotarpio dvasia. Ji atsispindi jūsų požiūryje, mokyme ir pavyzdyje. Didžiausia padėka jums ir geriausi taikių Kalėdų ir palaimintų metų linkėjimai visiems švenčiantiems“, – sakė Antonio Guterresas.“

(RK / Vatican News)

Popiežiaus ir JT vadovo deklaracijų įrašas originalo kalba
2019 gruodžio 20, 15:32