Paieška

Vatican News
1948 metų gruodžio 10 dieną Paryžiuje buvo priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 1948 metų gruodžio 10 dieną Paryžiuje buvo priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija  (AFP or licensors)

Žmogaus teisės turi remtis teisinga asmens samprata

„Šventasis Sostas mano, jog pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga yra neatidėliotinos problemos, kai žinome, kokia praraja gali egzistuoti ir egzistuoja tarp mūsų skelbiamų idealų ir daugybės žmonių tikrovės“, – pareiškė arkivyskupas Bernardito Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke. Jis dalyvauja diskusijoje apie žmogaus teisių situaciją pasaulyje.

Šventojo Sosto diplomatas paminėjo du savo svarba išskirtinius dokumentus: prieš 70 metų paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir prieš 25 metus paskelbtą Vienos deklaraciją. 

„Popiežius Pranciškus priminė mums, jog šiais dviem dokumentais tautų šeima siekė pripažinti kiekvieno asmens lygų orumą, iš kurio kyla visuotinės, nedalomos, tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos priklausančios pamatinės teisės ir laisvės, įsišaknijusios žmogaus prigimtyje“, – sakė arkivyskupas Auza, remdamasis Pranciškaus žinia 2018 metais vykusiai konferencijai „Žmogaus teisės dabartiniame pasaulyje“.

Lygaus orumo, vienodų ir neatimamų visų žmonijos narių teisių idealas yra taikos, teisingumo ir laisvės pamatas. Šis idealas turi remtis korektišku žmogaus asmens supratimu ir ypatingai atsižvelgiant į pačius pažeidžiamiausius tarp mūsų, pabrėžė arkivyskupas Auza. Daug ir įvairių neteisingumo formų pasaulyje tveria todėl, kad jas maitina siaura žmogaus samprata ir pelno viršumu besivadovaujantis ekonomikos modelis, kuris nedvejoja išnaudoti, atskirti ir netgi žudyti žmogiškas būtybes. Negimusiems nepripažįstama teisė gimti, vargšai neturi būtiniausių sąlygų, išsilavinimo galimybės, darbo arba dirba vergiškomis sąlygomis, dar kiti patiria kankinimus, dingsta be žinios, iš jų atimtos ateities perspektyvos. 

„Mano delegacija yra įsitikinusi, jog labai svarbu svarstyti apie visuotines žmogaus teises ir pamatines laisves, taip pat šiose diskusijose, remiantis korektišku vidinio žmogaus asmens orumo suvokimu“, – pakartojo Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas. Pasak jo, be tokio pamato žmogaus teises, iš nepagarbos joms kylančias skandalingas situacijas, lengva subanalinti ir politizuoti. Tai yra nuolatinė rizika, kaip liudija migrantų, pabėgėlių, etninių ir religinių mažumų patirtis.

„Visose svarbiausiose srityse Šventasis Sostas kviečia neišleisti iš akių kiekvieno žmogaus asmens orumo, jus turi būti pilietinio, politinio, ekonominio, religinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo centre“, – sakė arkivyskupas Bernardito Auza. (RK / Vatican News)

2019 spalio 23, 15:26