Paieška

Vatican News

Prasidėjo Vyskupų sinodo Amazonijai kongregacijos

Sekmadienį Vatikane prasidėjo neeilinė Sinodo asamblėja Amazonijos regionui tema: „Amazonija: nauji keliai Bažnyčiai ir integraliai ekologijai“. Oficialus atidarymas įvyko per popiežiaus sekmadienį Šv. Petro bazilikoje aukotas šv. Mišias. Jas koncelebravo keli šimtai Amazonijos Sinodo dalyvių, Sinodo sekretoriato vadovai ir Kardinolų kolegija, įskaitant trylika naujų kardinolų, kuriuos paskyrė popiežius šeštadienį konsistorijoje. Sekmadienį Amazonijos sinodo atidarymo Mišias su popiežiumi koncelebravo du Lietuvos kardinolai Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius.

Sinodo asamblėjos pirmoji kongregacija įvyko pirmadienio rytą, spalio 7 d. Sinodo tėvai ir kiti asamblėjos dalyviai su popiežiumi įžengė į Naująją Sinodo salę Vatikane su procesija iš Šv. Petro bazilikos. Sinodo tėvus lydėjo Amazonijos regiono atstovai, dalyvausiantys neeilinėje asamblėjoje klausytojų ir patarėjų teisėmis. Sinodo kongregacijos tęsis tris savaites iki spalio 27 d.

Pranciškus privačiai meldėsi šv. Petro bazilikoje, pasveikino susirinkusius, klausėsi jų pasakojimų, apžiūrėjo procesijoje nešamą baidarę, į kurią buvo sudėti Amazonijos tautų kultūrą ir tradicijas simbolizuojantys daiktai, procesijos dalyvių nešamus plakatus su užrašais apie naujus Bažnyčios kelius Amazonijoje, integralios ekologijos prioritetus ir dėl Amazonijos gerovės ir apsaugos žuvusius asmenis.

Sinodas Amazonijai
Sinodas Amazonijai

Po įvadinės maldos Šventasis Tėvas Pranciškus, kuris pagal pareigas yra Vyskupų Sinodo pirmininkas, pasakė kalbą asamblėjos dalyviams, padėkojo už asamblėjos parengimo darbus, kurie buvo pradėti per jo susitikimą su Amazonijos atstovais Puerto Maldonade 2018 metų sausio mėnesį.

Popiežius, kalbėdamas ispaniškai, priminė keturis šios neeilinės sinodo asamblėjos matmenis: pastoracinį, kultūrinį, socialinį ir ekologinį.

 

„Svarbiausias – pastoracinis, kuris apima viską. Artinamės prie Amazonijos tikrovės su krikščioniškomis širdimis, į ją žvelgiame mokinių misionierių akimis, kad kaip mokiniai geriau suprastume, darytume išvadas. Nebūna neutralios ir grynos hermeneutikos, ateiname su išankstiniais apsisprendimais, o mūsų apsisprendimas yra mokinių, taip pat misionierių, nes mums vadovaujanti Šventoji Dvasia kviečia skelbti Jėzų Kristų, geriau suprasti Amazonijos tikrovę, į ją žvelgti su pastoracine širdimi ir mokinių misionierių žvilgsniu.”

„Turime geriau suprasti Amazinijos regiono tautas, apie tai kontempliuoti, kad geriau joms tarnautume. Sinodo asamblėja nėra diskusija prie apskrito stalo ar konferencija. Sinodas yra ėjimas kartu, ne parlamentas, tai proga nuolankiai susikaupti, apmąstyti ir klausytis, proga drąsiai kalbėti, atvirai skelbti tiesą, atpažinti brolystę ir ją branginti.“

„Susirinkome vedini ypatingos pagarbos Amazonijos tautų istorijai, kultūrai, gyvensenai, poezijai jausmais. Artinamės prie šio regiono tikrovės be savanaudiškų intencijų, socialinės plėtros ar kultūros apsaugos programų ar veiksmaų, privedusių prie miškų sunykimo ir išnaudojimo. Ateiname atsitolinę nuo pasaulio dvasios, su mokinių misionierių širdimis ir žvilgsniu, be proselitizmo, gerbdami suverenių tautų tikrovę.“

Sinodas Amazonijai
Sinodas Amazonijai

Popiežius paragino nepasiduoti ideologiniam kolonializmui, bet gerbti indėnų kultūros savitumą. Visokios rūšies „-izmai“ yra pavojingi ginklai, tęsė popiežius nuogąstaudamas dėl išgirsto negražaus juoko apie vyriškį, sekmadienį dalyvavusį Sinodo pradžios Mišiose plunksnomis papuošta galva. „Kuo skiriasi plunksnos nuo „triragio“ (dvasininkų kepuraitė – bireta), kurią dėvi kai kurie dikasterijų pareigūnai?!“ – pasakė popiežius Pranciškus.

Sinodo atidarymo momentas
Sinodo atidarymo momentas

Popiežius kalbėjo apie asamblėjos darbų gaires „Instrumentum laboris“, šį dokumentą pavadino „kankiniu“, kurį reikės papildyti ar net visai pakeisti asamblėjos darbų eigoje, nes, pasak popiežiaus, „esame pradžioje proceso, kuriuo kreipiamės į Šventąją Dvasią“.

Būti Sinode reiškia pradėti procesą, o ne užimti vietą salėje; būti tarsi kūdikiu, kurį apgaubdama sušildo Motina Bažnyčia ir jos bendruomenė. Reikia brolybės, intymumo, jautrumo ir atsargumo taip pat pasidalijant Sinodo darbais su išore, kad būtų išvengta bet kokio nesusipratimo. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 07, 13:36