Paieška

Vatican News
Kardinolas Baldisseri apžvelgia Sinodo eigą Kardinolas Baldisseri apžvelgia Sinodo eigą  (AFP or licensors)

Kardinolas Baldisseri. Sinodo Amazonijoje rengimas, eiga ir tvarumas

Vyskupų Sinodas Amazonijai turi du tikslus. Pirmas – ieškoti naujų kelių misijai, kultūros evangelizavimui ir Evangelijos įkultūrinimui, girdėti ir atsiliepti į Amazonijos žmonių poreikius. Antras – nagrinėti aplinkos klausimą integralios arba visapusiškos ekologijos perspektyvoje, kuri neapsiriboja vien mokslų ar biologijos terminologija. Tai savo įvadiniame pranešime pabrėžė kardinolas Lorenzo Baldisseri, generalinis Sinodo sekretorius.

 

Jis priminė, kad Sinodas Amazonijai yra „specialusis“, o ne „bendrasis“, nes yra skirtas tam tikrai geografinei teritorijai. Tai nulėmė ir jo rengimo procesą, dalyvių atranką. Kita vertus, specialusis, arba tam tikrai teritorijai skirtas, Sinodas nėra atskirtas nuo visuotinės Bažnyčios rūpesčio. Priešingai, tokio Sinodo sušaukimas išreiškia visuotinės Bažnyčios rūpestį ir dėmesį Amazonijai. Tai yra priežastis, dėl kurios specialusis sinodas švenčiamas Romoje, vadovaujant šv. Petro įpėdiniui, o ne kuriame nors Amazonijos regiono mieste. Taip būtų daroma pagal pasaulio logiką, tačiau Vyskupų sinodas vadovaujasi Bažnyčios logika.

Sinodo salė
Sinodo salė

Sinodo darbuose dalyvauja 185 Sinodo tėvai: 137 Amazonijos regiono vyskupijų ganytojai, trylika Romos Kurijos dikasterijų vadovų, Sinodo rengimo tarybos nariai. 

Tarp Sinodo tėvų yra 28 kardinolai, 29 arkivyskupai, 107 vyskupai-ordinarai, augziliarai, apaštaliniai vikarai. Dalyvauja 21 kunigas ir vienuolis. Dauguma jų atvyko iš devynių valstybių, kurios aprėpia Amazonijos regioną: Peru, Bolivijos, Brazilijos, Ekvadoro, Venesuelos ir kitų.

Sinodo tėvams padės dešimtys kitų – 33 popiežiaus paskirti Sinodo dalyviai, 15 vienuolijų delegatų, 12 specialiųjų pranešėjų, 25 ekspertai, 55 auditoriai ir auditorės atvyko iš viso pasaulio, jie yra ekspertai vienu ar kitu klausimu, sprendžia panašias problemas kituose regionuose. Kardinolas Baldisseri pridūrė, jog Sinodo darbus stebės šeši broliški delegatai, kitų Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių nariai. 

 

Generalinis Sinodo Amazonijai sekretorius taip pat priminė Sinodo rengimo kelią. 2017 spalio 15 dieną popiežius Pranciškus paskelbė apie savo sprendimą sušaukti Sinodą Amazonijai. 2018 metų sausio 19 įvyko pirmasis Sinodo sekretoriato susitikimas su Amazonijos bažnytiniu tinklu (REPAM), kuris aktyviai dalyvavo visuose parengiamuosiuose darbuose. Po to vyko daugybė kitų įvairaus lygio susitikimų: 260 renginių, 70 teritorinių asamblėjų, 25 forumai, 175 seminarai ir kiti susitikimai. Pasak kardinolo Baldisseri, visuose susitikimuose dalyvavo apie 87 000 asmenų, dešimtys tūkstančių išreiškė savo nuomonę konsultacijose. Milžiniškas kiekis surinktos medžiagos buvo apibendrintas Vyskupų Sinodo darbiniame dokumente Instrumentum laboris, kuris buvo paskelbtas šių metų birželio 17-ąją. Darbinis dokumentas bus trijų savaičių „atramos taškas ir būtinas pamatas apmąstymui bei debatams“. Tada jo galiojimas baigsis, jį pakeis Sinodo vaisius surinksiantis galutinis dokumentas, kuris bus įteiktas popiežiui.

Sinodo salė
Sinodo salė

Kardinolas Baldisseri dar kartą priminė bendrųjų ir teminių debatų tvarka, kalbų trukmę ir eiliškumą. Žinant, kiek daug kalbėtojų, tai nėra paprastas dalykas. Spalio 25 dienos ryte Sinodo tėvams numatyta pateikti galutinio dokumento projektą, jie turės vieną dieną su juo susipažinti, spalio 26 dieną bus rengiamas balsavimas dėl galutinio dokumento punktų, tada jis bus įteiktas popiežiui Pranciškui, kuris nuspręs, ką daryti toliau. 

Kaip apie Vyskupų Sinodą Amazonijai galės sužinoti platesnė visuomenė? Tuo, pasak kardinolo Baldisseri, rūpinsis keli tarpusavyje susiję informacijos kanalai: speciali interneto svetainė penkiomis kalbomis (www.sinodoamazonico.va), kurioje bus skelbiami pranešimai, interviu, video reportažai, Komunikacijos dikasterijos (Vatican news) rengiamos žinios. Svarbus tiesioginės informacijos kanalas bus kasdienės spaudos konferencijos, kuriose kalbės ar į klausimus atsakys Sinodo dalyviai. Žinios bus skleidžiamos Twitter, Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, jas atrasti padės grotelėmis žymimas saitažodis  #SinodoAmazonico.

Sinodo tėvai gali dalinti interviu, žinoma, išlaikydami būtiną rezervuotumą tais atvejais, kai to reikia, tačiau yra prašomi nesinaudoti socialiniais tinklais darbo sesijų metu.  

Pasak kardinolo Baldisseri, dėta pastangų, kad pats Sinodas apie Amazonijos žmones ir aplinką būtų tvarus, ekologiškas. Vis labiau atsisakoma popieriaus ir pereinama prie skaitmeninių technologijų. Sinodo tėvų priemonės – rašikliai, stiklinės, aplankai yra iš organiškų ir natūraliai suyrančių medžiagų. Be to, buvo apytiksliai apskaičiuota, kiek aplinką paveiks Sinodo dalyvių kelionės, maisto, vandens, energijos sunaudojimas, liksiančios šiukšlės. Šiam poveikiui kompensuoti bus pasodinta penkiasdešimt hektarų miško Amazonijos regione. Tai gestas, kuriuo norima pabrėžti ryšį tarp žodžių ir veiksmų. 

Savo pristatymą kardinolas Baldisseri užbaigė padėka Amazonijos gyventojams už jų indėlį ir prašė Dievo Motinos užtarimo Sinodo darbams. (RK / Vatican News)

Popiežius ir Amazonijos atstovai
Popiežius ir Amazonijos atstovai
2019 spalio 07, 17:43