Paieška

Škotijos parlamento salė Škotijos parlamento salė 

Neapykantos nusikaltimai Škotijoje. Bažnyčių pozicija

Teisės aktuose turi būti išlaikytas skirtumas tarp neapykanta motyvuotos atakos prieš asmenį ir paprasto nepritarimo arba diskusijos su ideologine pozicija ne vien religijos, bet ir lytiškumo klausimais. To bendrame komunikate prašo Katalikų Bažnyčios, didžiausios šalyje Škotijos (presbiterionų) Bažnyčios ir Škotijos evangelikų aljanso atstovai.

Jų vasario 12 dienos komunikate kalbama apie  įstatymo (bilio) projektą „Neapykantos nusikaltimai ir viešoji tvarka“, kurio svarstymas jau įžengė į paskutinę stadiją. Svarstyme dalyvavo ir pilietinės visuomenės, tad ir Bažnyčių bei krikščioniškų bendruomenių atstovai. Buvo pateikta daug konstruktyvių pasiūlymų apie pažeidžiamų bendruomenių apsaugą nuo neapykantos, tuo pat metu išsaugant pamatines laisves, tarp jų ir išraiškos laisvę. 

„Mūsų perspektyva niekada siaurai neapsiribojo vien mūsų bendruomenių poreikiais, tačiau stengėsi žvelgti į įstatymo projekto poveikį visai visuomenei“, – rašo Škotijos presbiterionų, evangelikų ir katalikų atstovai. Pasak jų, įstatymo projekto rengėjai atsižvelgė į jų konstruktyvias ir argumentuotas pastabas ir tekstą patobulino.

 

Todėl, pasak Bažnyčių Škotijoje atstovų, jie nustebo ir nusivylė, kai per vasario pradžioje įvykusį susitikimą pamatė, jog visa tai išbraukta iš rengiamo įstatymo projekto, tarsi nebūtų buvę aštuonių mėnesių trukmės pokalbių su ministrais, ekspertais ir pareigūnais. Įstatymo projekte pateiktas visai naujas požiūris. Iš kitos pusės, parlamentiniams svarstymams liko vos mėnuo, tai trumpas laikas, kyla rizika, jog įstatymo projektas bus patvirtintas paskubomis ir nepakankamai apibrėžus kai kurias sąvokas, o tai, baiminamasi komunikate, turės neigiamų pasekmių sąžiningai ir atvirai diskusijai, kuri yra gyvybiškai svarbi demokratinei visuomenei.

 

„Kaip krikščionys mes ne visada sutinkame vienas su kitu ir žinome, jog daug kitų žmonių nebūtinai pritaria mūsų įsitikinimams ar juos supranta, tačiau tvirtai palaikome laisvą ir atvirą keitimąsi idėjomis visuomenėje. Mes tikime, jog žmonės turi galėti visiškai laisvai nesutikti su mūsų tikėjimu, taip pat šaipytis ir pasijuokti iš mūsų, Mes įsitikinę, jog mūsų tikėjimas teisus ir turi pakankamai stiprius faktinius pamatus atlaikyti bet kokią kritiką, mes sveikiname atvirą diskusiją“, – rašo katalikų, presbiterionų ir evangelikų atstovai, užsimindami, jog galbūt įstatymo projekte panaikinamas religinio piktžodžiavimo ar šventvagystės įžeidimas. Tiesa, britų transliuotojas BBC pastebi, jog ši norma buvo negyva raidė ir nebuvo taikoma daugiau nei pusantro šimto metų.   

Pasak Škotijos krikščionių bendruomenių atstovų, jie sveikina įstatymo projekto dalį, kurioje nurodoma, jog paprastas nepritarimas ir antipatija religiniams įsitikinimams, jų išjuokimas ar pašiepimas nėra kriminalinis elgesys, tai atitinka stiprios išraiškos laisvės reikalavimus.  

Todėl, pasak bendro kreipimosi autorių, jie jaučia labai didelį rūpestį, kad panaši aiški ir tvirta išraiškos laisvės apsauga nėra užtikrinama kitose srityse, kaip buvo siūlyta, apsiribota tik labai abstrakčia formuluote. Specifinių saugiklių trūkumas sukurs neužtikrintumą prokurorų ir teismų darbe, taip pat visuomenėje.  

 

Tai galioja įstatymo dėl „neapykantos nusikaltimų ir viešosios tvarkos“ projekto dalims, kurios kalba apie seksualinę orientaciją ir translytiškumą. Abiem atvejais reikia rūpestingai skirti neapykantos ataką, nukreiptą į asmenį, ir paprastą nepritarimą arba ideologinės pozicijos nagrinėjimą. Panašiai, kaip leistina diskutuoti ir kritikuoti seksualinį elgesį, parlamentas turi ginti kritiką ir diskusijas apie tuos, kurie sudaro santuokas. Kai Škotijoje buvo įteisintos vienalytės santuokos, buvo užtikrinta, kad jokia religinė institucija nebus verčiama jų laiminti. Ši garantija saugojo ir tuos, kurie nepritaria tokio pobūdžio santuokoms. Laisva diskusija ir požiūrių kritika yra gyvybiškai svarbios visuomenei, kuri sprendžia tokius klausimus.

„Mes pripažįstame sunkumus ir pastangas, patiriamus žmonių su seksualine disforija, labai gerai įsisąmoninome šiuos jautrius dalykus savo pačių pastoracinėje veikloje, tačiau negalime sutikti, jog neturi būti išklausoma jokia pozicija arba nuomonė, kuri skiriasi nuo tvirtinimo, jog lytis (arba tapatybė) yra taki ir keičiasi“, – pareiškė Škotijos krikščioniškų Bažnyčių atstovai. Pasak jų, diskusija šia tema turi būti atvira ir sąžininga, nesibaiminant baudžiamųjų sankcijų. 

„Teisę tvirtinti, kad binarinis seksualumas neegzistuoja arba yra takus, turi atitikti teisė nepritarti tokiai nuomonei ir apsauga nuo persekiojimo už naudojimąsi tokia teise“, – reziumuojama komunikate. (RK / Vatican News)

2021 vasario 15, 15:40