Paieška

JAV aukščiausiojo teismo būstinė Vašingtone JAV aukščiausiojo teismo būstinė Vašingtone 

Vaikų globa JAV. Nauji iššūkiai religijos laisvei

Lapkričio 4 dieną JAV Aukščiausiasis teismas pradėjo nagrinėti bylą, kuri turės didelio poveikio visuomenei ir religijos laisvei.

2018 metais Filadelfijos miestas nutraukė sutartį su Katalikų socialine tarnyba, nuo 1917 metų veikiančia vaikų įvaikinimo ir vaikų globos agentūra, nes ji, būdama Katalikų Bažnyčios dalis ir remdamasi jos mokymu, išpažįsta, jog santuoką sudaro vyras ir moteris, ir ieško vaikams atitinkamų globėjų. Pasak Filadelfijos miesto, taip diskriminuojamos vienalytės sąjungos. Jei Katalikų socialinė tarnyba nori tęsti veiklą, ji turi pakeisti savo įsitikinimus. Galima pridurti, kad buvo kalbama ne apie konkrečią, o apie potencialią situaciją. Kalbant apie faktinę padėtį, mieste veikia kelios dešimtys įvaikinimo agentūrų: didžioji jų dalis neakcentuoja skirtingų lyčių santuokos. Bylą „Sharonell Fulton ir kt. prieš Filadelfijos miestą“ iškėlė globėjų šeimos, kurios bendradarbiavo su Filadelfijos Katalikų socialine tarnyba. Aukščiausiojo teismo sprendimas šioje byloje itin svarbus ne vien konkrečiai Filadelfijos katalikų agentūrai, bet ir tūkstančiams su valstybe bendradarbiaujančių teikiant įvairias socialines paslaugas religinio pobūdžio organizacijų, kurios tai daro skatinamos tikėjimo ir kurios laikosi įsitikinimo, kad tik vyras ir moteris gali sudaryti santuoką. Todėl savo pastabas Aukščiausiajam teismui pasiuntė bei paramą Filadelfijos Katalikų socialinei tarnybai išreiškė daug įvairių žydų, mormonų, krikščionių protestantų, krišnaitų ir musulmonų asociacijų. Taip pat ir žmogaus teisių asociacijos bei institutai, kurie tvirtina, kad vienalytes sąjungas pripažįstančios normos neturi versti išsižadėti religinių įsitikinimų ar blokuoti jų išpažinėjų veiklą bei indėlį į visuomenės bendrąjį gėrį. Galima pridurti, kad tai nauji iššūkiai religijos laisvei, kurie pastebimi ne vien JAV, bet ir Europoje. 

Lapkričio 4 dieną interneto svetainėje „USA Today“ paskelbtas Niujorko arkivyskupo kardinolo Timothy Dolano vedamasis su antrašte „Aukščiausiasis teismas gali panaikinti antikatalikišką nusistatymą Filadelfijoje“. Kardinolas Dolanas primena ilgą ir platų Katalikų Bažnyčios įdirbį sprendžiant socialines – sveikatos, švietimo, skurdo – problemas praeityje ir dabar. Ir koronaviruso epidemijos metu katalikiškų ligoninių, mokyklų, valgyklų durys yra atviros, jose pagalba suteikiama mažiausiai galimybių turintiems suaugusiems ir vaikams. 

Filadelfijos Katalikų socialinė tarnyba – ne išimtis: kas savaitę išdalijama 2000 maisto porcijų seneliams jų namuose bei per daugiau nei penkis šimtus porcijų vaikams, kurie neturi galimybių gauti maisto. Šių ir kitų paslaugų vertė kasmet siekia daugiau nei keturis milijonus dolerių. Viena paslaugų buvo globėjų bei įtėvių paieškos vaikams, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo augti savo šeimose. Šios paslaugos nebeleidžiama teikti dėl katalikiškų pažiūrų. Aukščiausiasis teismas turės nuspręsti, ar JAV Konstitucija pripažįsta Filadelfijos katalikiškos tarnybos teisę atrasti pažeidžiamiems vaikams vietą mylinčiose šeimose nepažeidžiant jos religinių įsitikinimų dėl santuokos.

Kita pusė, priduria Niujorko arkivyskupas, tvirtina, jog katalikiškos agentūros, kurios bendradarbiauja su valstybe, praranda religinės laisvės apsaugą arba išimtines sąlygas. Krašte veikia tūkstančiai vaikų globos agentūrų, vargšų valgyklų, nakvynės namų, pagalbos migrantams ir kaliniams centrų. Jei visoms šioms organizacijoms būtų nurodinėjama, ką jos turi tikėti, kad galėtų toliau bendradarbiauti su valstybe, arba sustabdyti savo veiklą, visiems nuo to būtų blogiau, visų pirma tiems, kuriems reikia pagalbos. Galima pasidžiaugti keliais teisiniais precedentais, kuriuose tokia logika buvo atmesta. Kardinolas Dolanas išreiškė viltį, kad ji bus atmesta ir dabartinėje byloje. Didžiausias nevyriausybinis įvaikinimo ir globos tinklas Katalikų Bažnyčiai priklauso ne vien dėl bendro rūpesčio pažeidžiamais vaikais, bet ir todėl, kad jos tikėjimas nurodo rūpintis stokojančiaisiais. Pasak Niujorko arkivyskupo, ypač moterų vienuolijos atliko didžiulį darbą globodamos ir ugdydamos likimo valiai paliktus ar išnaudojamus vaikus. Katalikiškos agentūros rūpinasi visais vaikais, nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės orientacijos, religijos ar kilmės. Filadelfijos miesto pareigūnai diskriminuoja Filadelfijos katalikišką agentūrą vien dėl to, kad nesutinka su Katalikų Bažnyčios įsitikinimais. (RK / Vatican News)

 

2020 lapkričio 08, 14:33