Paieška

Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Ruffini Abu Dabyje Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Ruffini Abu Dabyje 

Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę minėjimas Abu Dabyje

Prieš metus popiežiui Pranciškui lankantis Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur jis su al-Azharo didžiuoju imamu Achmadu al-Tayeebu pasirašė Deklaraciją apie žmogiškąją brolybę, į Abu Dabį atvyko per 700 islamiško ir krikščioniško pasaulio autoritetų, kurie susipažino su Deklaracijos principais. Šių metų vasario 2–4 dienomis Jungtinių Arabų Emyratų valdžia pakvietė per 200 arabų pasaulio žiniasklaidos atstovų ir žinomų žmonių dalyvauti Deklaracijai skirtame forume, tokiu būdu paminėti jos pirmųjų pasirašymo metinių sukaktį ir dar plačiau skleisti jos principus.

„Mes, tikintys į Dievą bei galutiniu susitikimu su Juo ir Jo teismu, dėl savo religinės ir moralinės atsakomybės, šiuo dokumentu kviečiame save pačius, pasaulio lyderius, tarptautinės politikos ir pasaulinės ekonomikos kūrėjus rimtai angažuotis plėtojant tolerancijos, sambūvio ir taikos kultūrą; kaip įmanoma greičiau įsikišti sulaikant nekalto kraujo liejimą ir užbaigiant karus, konfliktus, aplinkos niokojimą, moralinį bei kultūrinį nuosmukį, kurį išgyvena šiandienos pasaulis“, – rašo popiežius Pranciškus ir didysis imamas al-Tayeebas.“

Deklaracijoje svarstoma apie žmogiškąją brolybę ir būdus ją realizuoti – asmenų orumo, laisvių, teisių gerbimą, atsispyrimą radikalizmui, fanatizmui, individualizmui ir materializmui, kurie tarp žmonių įkala pleištus, juos supriešina arba daro abejingais vienas kitam. 

Žiniasklaidos forumas Abu Dabyje
Žiniasklaidos forumas Abu Dabyje

Pasak Musulmonų vyresniųjų tarybos generalinio sekretoriaus Sultano Al Rumaithi, arabiškų žiniasklaidos priemonių atstovų suvažiavimas nenustatys privalomų taisyklių, kaip rašyti ar kalbėti, tačiau siektina, kad pati žiniasklaidos misija remtųsi žmogiškąją brolybe ir pasaulio tautų taikiu sugyvenimu. Žiniasklaida daro reikšmingą įtaką visai viešajai nuomonei. Sultanas Al Rumaithi yra vienas iš Deklaracijos įgyvendinimo komiteto narių. Šiam komitetui priklauso ir Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot.  

Apie žiniasklaidos vaidmenį taip pat kalbėjo Paolo Ruffini, Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos prefektas ir žiniasklaidos atstovų suvažiavimo Abu Dabyje pranešėjas.

 

 „Mes visi suprantame, kokios svarbios yra komunikacijos priemonės ir pati komunikacija kuriant žmogiškąją brolybę arba, priešingai, kaip jos gali kurstyti nesusipratimus, nuoskaudas, nedraugiškumą, kurie apraizgo mūsų dabartį bei grasina mūsų ateičiai“, – sakė prefektas Ruffini. Savo pranešimą jis iliustravo konkrečiu pavyzdžiu: kaip Vatican News, veikianti 35 kalbomis, ir kitos Šventojo Sosto komunikacijos tarnybos interneto, socialinių tinklų, videoreportažų kanalais ir spausdintais puslapiais pristatė popiežiaus ir didžiojo imamo susitikimą, Deklaracijos pasirašymą: parašyta šimtai straipsnių ir žinučių, kurie pasiekė milijonus asmenų. 

Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas palygino su tiltu, kurį visiems reikia pereiti, ir su scenarijumi, kurį dar reikia parašyti: tai yra tikinčiųjų bei visos geros valios žmonių atsakomybė.

Paolo Ruffini taip pat pridūrė, jog religijos yra ne problema, o sprendimo dalis. Tai iliustruoja patys popiežiaus ir didžiojo imamo Deklaracijos principai: Dievo šviesoje suvokiamo asmens kilnumo pabrėžimas ir vienareikšmis smurto, kuris yra religijos iškraipymas, pasmerkimas. 

„Kiekvienas komunikuotojas, nepriklausomai nuo savo religinių įsitikinimų, turi asmeniškai jausti atsakomybę ir realizuoti dokumento apie žmogiškąją brolybę nuostatas. Kaip popiežius Pranciškus pabrėžė, komunikacijos priemonės ir pati komunikacija turi būti konstruktyvios, o ne destruktyvios; jos turi sieti, o ne atskirti žmones; jos turi būti dialogo, o ne monologo priemonėmis; jos turi padėti atrasti kryptį, o ne ją prarasti; jos turi būti supratimo, o ne nesusipratimų priemonės; taikos, o ne nesantaikos priemonės“, – kalbėjo prefektas Ruffini.

„Su blogiu negalima kovoti blogiu. Tiesai negalima tarnauti klastotėmis.“

"Komunikuotojų užduotis yra skleisti tokią kultūrą, sąmoningumą ir abipusį supratimą. Nuo jų priklauso, ar bus atsisakyta melo, jog kivirčas būtinas ir kad tapatybei suvokti reikia turėti priešą. Mes turime nuplėšti kaukę netikrai dilemai neigti save arba neigti kitus“, – sakė Šventojo Sosto komunikacijos vadovas, pabrėždamas vienas kito pripažinimą broliu arba seserimi, žmogiškąją brolybę. (RK / Vatican News)

2020 vasario 04, 16:29