Paieška

Maldai už taiką Kijevo Šv. Aleksandro katedroje vadovavo apaštalinis nuncijus V. Kulbokas Maldai už taiką Kijevo Šv. Aleksandro katedroje vadovavo apaštalinis nuncijus V. Kulbokas 

Malda už taiką Ukrainoje: keletas atgarsių

Popiežius Pranciškus pakvietė melstis už taiką sausio 26 dieną, trečiadienį. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Šventasis Tėvas perspėjo, kad kalbama ne vien apie Ukrainos, bet ir apie visos Europos stabilumą. Kaip Bažnyčios atsiliepė į šį popiežiaus kvietimą?

„Kviečiu visus mūsų Bažnyčios vaikus prisidėti prie maldos budėjimo. Kad ir kur būtumėte – namuose ar autobuse, pakeliui į darbą ar iš jo, mokykloje ar universitete – prašau jūsų melstis už taiką Ukrainoje. Melskitės asmeniškai, prisidėkite prie bendruomeninės Bažnyčios maldos savo parapijose, katedrose, vienuolynuose ten, kur esate“, – kvietė didysis Ukrainos graikų apeigų katalikų arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Pasak jo, kariai tikrina ginkluotę, politikai svarsto apie diplomatines priemones, o krikščionio ginklas yra širdis keičianti, Viešpaties akimis brolius leidžianti išvysti malda. Galiausiai tai ir yra tikros taikos pagrindas.   

 

Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia surengė ir tiesiogiai transliavo 12 valandų trukmės maldos maratoną, kuriame maldos estafetė buvo perduodama iš vienos vyskupijos į kitą visame pasaulyje: pradedant nuo Kijevo ir Lvovo iki Paryžiaus, Melburno, Filadelfijos, Romos, Londono, Vinipego ir kitų vietų, kur gyvuoja ukrainiečių išeivijos bendruomenės. Maldoje už taiką tiesiogiai dalyvavo keletas tūkstančių tikinčiųjų, o jos transliacija pasiekė šimtus tūkstančių žmonių.

Ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai pakvietė vienu balsu melsti taikos dovanos Ukrainai, paprašė kiekvienas aukojamas Mišias užbaigti specialiu maldavimu, vadovaujantis Evangelijos žodžiais, kad tam, kuris atkakliai beldžiasi, durys bus atidarytos. Jie pakvietė savo bendruomenės narius kiekvieną trečiadienį ypatingiau melsti taikos, pasninkauti, eiti Kryžiaus kelią. Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai padėkojo už visas solidarios maldos apraiškas, pasiekusias iš įvairių kraštų ir, žinoma, iš popiežiaus.

„Visų geros valios žmonių solidarumas taip pat suteikia Ukrainai drąsos, vilties, kad šis karas neprasidės. Ir čia pasitikime maldos galia“, – „Vatican News“ sakė Lvovo lotynų apeigų katalikų arkivyskupas Mieczyslawas Mokrzyckis. Pasak jo, krikščionis žino, kad, nepaisant diplomatinių susitarimų, politinių ar karinių sprendimų, jo likimas galiausiai yra Viešpaties rankose ir kad Viešpats viską gali pakeisti į gera.

Ukrainos katalikų informacijos priemonės cituoja ir apaštalinį nuncijų Visvaldą Kulboką, kuris vadovavo maldai už taiką krašte ir pasaulyje iš Kijevo Šv. Aleksandro katedros. Ukrainiečių kalba lietuvis arkivyskupas sakė, kad krikščionis niekada neskelbia karo kitiems: tie, kurie taip elgiasi, nėra Jėzaus mokiniai. Krikščionis yra taikdarys. Jis taiką kuria visų pirma savo širdyje, meldžia, kad atsispirtų pagundoms, kurios atmeta brolybę ir skatina susiskaldymą, tada meldžia, kad ir kitų žmonių širdys gautų dievišką taikos dovaną.

Religinių Ukrainos naujienų interneto svetainėje RISU nurodoma, kad šiomis dienomis, ypač paskutinį sausio sekmadienį, taikos pakviestos melsti visos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios parapijos, Ukrainos baptistų bendruomenė sausio 24–30 dienas taip pat paskelbė maldos už taiką savaite.   

Apie kelias maldos už taiką iniciatyvas, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą, pasakojama Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos interneto svetainėje. Joje skelbiamas šio krašto vyskupų konferencijos pirmininko Olego Butkevičiaus kreipimasis. Vitebsko vyskupas paprašė visų katalikų parapijų atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už taiką Ukrainoje, visų pirma sausio 26-ąją, trečiadienį, taip pat paprašė į sekmadienio, sausio 30 dienos, Mišias įterpti maldos intenciją už Ukrainą ir kitas pasaulio vietas, kurioms reikia taikos. Galiausiai Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas palinkėjo, kad malda už taiką virstų nuolatiniu rūpinimosi taika ir dialogu mūsų bendruose namuose, kad jie būtų apsaugoti nuo tų jėgų, kurios juos griauna.

Kitame Baltarusijos katalikų vyskupų interneto svetainės pranešime rašoma apie sausio 26 dienos pamaldas Minsko katalikų katedroje, kurioms vadovavo apaštalinis nuncijus Ante Jozič, jose dalyvavo ir Minsko-Mogiliovo arkivyskupijos generalinis vikaras Jurijus Kasabutskis, Minsko katedros kunigai.

Sausio 25 dieną Ekumeninės Bažnyčių tarybos laikinasis vadovas pastorius Ioanas Sauca visų asociacijos Bažnyčių narių vardu pakvietė maldai, kad ginklų ir mirties logika būtų pakeista į  taikos ir kalbėjimosi logiką. Dar sausio 21 dieną maldai už taikos dovaną pakvietė Europos katalikų vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Sausio 26 dieną prie maldos už taiką ukrainiečių Šventosios Šeimos katedroje Londone prisidėjo Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Vincentas Nicholsas ir kiti britų katalikų ganytojai. Tos pačios dienos vakare Romoje Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Gallagheris vadovavo maldai už taiką Užtibrio Švč. M. Marijos bazilikoje. (RK / Vatican News)

2022 sausio 28, 14:09