Paieška

Bernhard Bürgler SJ Bernhard Bürgler SJ 

B. Bürgler SJ: jėzuitų misijai nėra ribų

Naujoji Centrinės Europos jėzuitų provincija, kurios oficiali steigimo data – balandžio 27-oji, buvo įkurta ne tiek dėl mažėjančio narių skaičiaus, kiek dėl geresnio resursų panaudojimo: ir žmonių, ir materialinių resursų. Be to, naujoji provincija bus aiškus ženklas kovojant prieš nacionalizmo bangas, besiveržiančias į senąjį žemyną, patikino t. Bernhardas Bürgleris, naujasis Centrinės Europos jėzuitų provincijos vyresnysis.

61 metų B. Bürglerio SJ kalbos video įrašas paskelbtas Austrijos jėzuitų portale. Pokalbio santrauką paskelbė Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“. Naujoji Centrinės Europos jėzuitų provincija jungia penkias buvusias Europos provincijas: jungtinę Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Austrijos. Naujai provincijai priklausys 442 jėzuitai iš minėtų kraštų, taip pat iš Švedijos ir lietuvių misijos Lemonte (JAV).

Pasak B. Bürglerio, naujos provincijos tikslas – geriau tarnauti misijai. Didesnėje institucijoje bus paprasčiau atskleisti kiekvieno nario talentus, įvertinti sugebančius vykdyti daugiadisciplininius uždavinius. Šitaip ordinas gebės kur kas geriau įgyvendinti savo pamatinius tikslus. Jėzaus draugiją kūrė įvairių tautybių asmenys, visi telkėsi misijai skelbti Jėzaus žinią. Struktūros susiformavo amžių eigoje, išugdė tam tikrą nacionalinę tapatybę, nulėmusią provincijų autonomiją, kuri nesiderina su pradžios ištakų dvasingumu.

Viliamasi, kad naujos provincijos narius bus galima paskirti pagal jų talentus, atsižvelgiant į senus ir naujus veiklos barus labai plačiame Vidurio Europos regione, ypač dvasingumo ir ugdymo sferose. Inkorporavimasis į naują provinciją suteikia naujų prošvaisčių, yra tinkamas sprendimas, jis skatina į ateitį žvelgti viltingai, pareiškė t. Bernhardas Bürgleris SJ, ligi šiol buvęs Austrijos provincijos vyresniuoju, o nuo balandžio 27 dienos pradėsiantis eiti naujas Centrinės Europos jėzuitų provincijos provincijolo pareigas.

Lietuvos-Latvijos jėzuitų provincija naujos Centrinės Europos provincijos steigimo proga balandžio 27 d. rengia virtualią konferenciją – nuotolinį pokalbį. Paskelbtame komunikate sakoma, jog nauju žingsniu siekiama „labiau sutelkti pastangas Draugijos apaštalinėms pirmenybėms įgyvendinti: padėti žmonėms atrasti Dievą, keliauti su atstumtaisiais, lydėti jaunimą ir rūpintis ekologija. Struktūriniais pokyčiais jėzuitai siekia atsižvelgti į dabartinę situaciją ir tiki, kad susivieniję galės efektyviau skleisti ignaciškąjį dvasingumą ir vykdyti savo misiją“.

 

Struktūrinis provincijų pergrupavimas Jėzaus draugijoje vykdomas jau kurį laiką. Prieš ketverius metus Jėzaus Draugija įsteigė Viduržemio jūros regiono Europos provinciją iš buvusių keturių Italijos, Albanijos, Maltos ir Rumunijos provincijų. Taip pat pranešta apie kuriamą naują Pietų Afrikos jėzuitų provinciją, kuri jungs jėzuitus iš Pietų Afrikos Respublikos, Namibijos, Lesoto, Botsvanos, Svazilando, Zambijos, Malavio, Mozambiko ir Zimbabvės.

Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturas Sosa Abascal, kuris tęsia savo pirmtako t. Adolfo Nicolaso Pachono pradėtą provincijų pergrupavimą, ne kartą yra sakęs, jog Jėzaus Draugijos prigimtis yra kur kas platesnė, nei tik aritmetinė ar geografinė, – jos prigimtis nuo pat įsikūrimo iš esmės yra visuotinė. Jei jėzuitai nuo pat pradžios kūrė provincijas geografiškai apibrėžtuose regionuose, dabar iškilus uždaviniams, kurie peržengia atskirų kultūrų ir kalbų ribas, nebėra prievolės laikytis nacionalinių sienų.

Pasak tėvo Sosa, jėzuito pašaukimas yra visuotinis, tarpkultūrinis; jėzuitas turi būti pasirengęs išvykti bet kur, pagal misijos poreikį. Toks nusistatymas, pažymi Vatikano dienraštis, visokeriopai atitinka krikščionišką viziją neturėti nacionalinių ribų. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 25, 11:25