Paieška

Balandžio 27 d. steigiama nauja Centrinės Europos jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. steigiama Centrinės Europos jėzuitų provincija (ECE), sujungsianti ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų provincijas. Tokiu žingsniu Jėzaus Draugija siekia labiau sutelkti pastangas Draugijos apaštalinėms pirmenybėms įgyvendinti: padėti žmonėms atrasti Dievą, keliauti su atstumtaisiais, lydėti jaunimą ir rūpintis ekologija. Struktūriniais pokyčiais jėzuitai siekia atsižvelgti į dabartinę situaciją, tikėdami, kad susivieniję galės efektyviau skleisti ignaciškąjį dvasingumą ir vykdyti savo misiją.

Provincijos globėjas – šv. Petras Kanizijus, XVI amžiaus jėzuitas, kilęs iš Nyderlandų. Šis teologas, Bažnyčios reformuotojas, kolegijų ir universitetų steigėjas buvo pirmasis Vokietijos jėzuitų provincijolas, numatęs jėzuitų veiklos pradžią Lietuvoje. Jis mirė Fribūre (Šveicarijoje). Balandžio 26 dieną, jo 500-ųjų gimimo metinių išvakarėse, į Fribūro katedrą bus iškilmingai pernešamos šv. Kanizijaus relikvijos.

Dėl koronaviruso pandemijos teko atšaukti planuotą piligrimystę su šv. Kanizijumi po Centrinę Europą. Bet piligriminė kelionė vyko ir tebevyksta nuotoliniu būdu. Svetainėje https://canisius.world/lt/ šv. Petras Kanizijus kviečia stabtelti 33 Centrinės Europos stotelėse, kuriose jėzuitai ir jų bendradarbiai pristato savo veiklą ir dvasingumą. Nuotoliniu būdu (ir lietuvių kalba!) į šv. Kanizijaus piligrimystę galima leistis ir per mobiliąją programėlę „Canisius-Pilgerpass“.

Provincijai vadovaus provincijolas t. Bernhardas Bürgleris SJ, dabartinis Austrijos jėzuitų provincijolas. Vienu iš provincijolo patarėjų (konsultorių) yra paskirtas Lietuvos jėzuitas t. Aldonas Gudaitis SJ. Provincijai priklausys 442 jėzuitai Austrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, JAV (misija Lemonte), Švedijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. Provincija turės bendrą logotipą, atnaujintą interneto svetainę www.jezuitai.lt.

Naujosios provincijos steigimo proga balandžio 27 d. vyks šv. Mišios jėzuitų bažnyčiose, o 19 val. – nuotolinis pokalbis „Jėzuitai ir šių laikų ženklai: nauji būdai apaštalauti Lietuvoje ir Centrinėje Europoje“, kuriame dalyvaus prof. Irena Vaišvilaitė, Antanas Gailius, dr. Liudas Jovaiša, jėzuitai Antanas Saulaitis SJ, ir Aldonas Gudaitis SJ (moderuoja Lukas Ambraziejus SJ). Nuoroda į nuotolinį renginį „Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/events/280722913705260

Lietuvos jėzuitų informacija

2021 balandžio 22, 10:10