Paieška

Šv. Juozapas Šv. Juozapas 

Šv. Juozapo metai Malazijoje

2020-ųjų gruodžio 27 dieną Keningau vyskupija Malaizijoje oficialiai pradėjo šv. Juozapo metus. Keningau vyskupijos ganytojas Kornelijus Piongas aukojo specialias inauguracines šventąsias Mišias Šventosios šeimos piligriminiame centre ant Nulu Sosopon kalvos, Keningau miesto apylinkėse.

Dėl pandeminės padėties nebuvo įmanoma surengti bendruomeninių pamaldų, dėl to šventosios Mišios buvo transliuojamos per vyskupijos Facebook ir YouTube paskyras.

Galima priminti, jog 2020 gruodžio 8-ąją apaštališkuoju laišku „Patris corde“ („Tėvo širdimi“) popiežius Pranciškus pakvietė visą Bažnyčią švęsti Šv. Juozapo metus – prieš 150 metų šv. Juozapui buvo pripažintas Bažnyčios globėjo titulas (popiežiaus Pijaus IX bulė „Quemadmodum Deus“, paskelbta 1870 gruodžio 8 d.). Savo laiške popiežius Pranciškus paragino visus tikinčiuosius sekti šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpestingo tėvo, švelnaus, klusnaus, kūrybingo ir darbštaus žmogaus pavyzdžiu, artimo meilės darbais padėti žmonėms, prislėgtiems sunkumų, kurie kamuoja šiuolaikinį pasaulį, melsti jiems ir sau patiems šv. Juozapo užtarimo.

Pasak Keningau vyskupijos Malaizijoje ganytojo, parapijose bus skaitomos katechezės apie šv. Juozapą, bus ypatingai rengiamasi kovo 19 dieną visoje Bažnyčioje minimai šv. Juozapo šventei. 

 

Anot vyskupo Kornelijaus Piongo, dabar labai tinkamas laikas minėti šv. Juozapo metus, kai taip labai šeimų tėvams reikia pavyzdžio ir tikėjimo paramos, kad galėtų priimti ir tęsti savo, kaip tėvų, pašaukimą ir misiją. Ir jis pats, komentavo vyskupas Kornelijus, daug kartų sėmėsi įkvėpimo iš šv. Juozapo, kuris drąsiai ir ištikimai rūpinosi bei saugojo Mariją ir Jėzų. 

Pasitikėdamas Dievu, Juozapas sugebėjo priimti gyvenimą tokį, koks jis yra: prieštaringą, kartais nuviliantį, įveikė jo sunkumus, iššūkius ir vargus, kaip kad tada, kai bėgo nuo persekiojimo į Egiptą.  Juozapas mus moko pasitikėti Dievu įvairiose situacijose, linksmose ir liūdnose. Moko, jog gėlės gali pražysti ir ant akmeninio grindinio, palygino vyskupas Kornelijus. Dėl to Juozapas, kuris yra visos Bažnyčios globėjas, yra ypač artimas tiems, kurie turėjo palikti gimtinę dėl karo, neapykantos, persekiojimo arba skurdo. 

Galima pridurti, jog gruodžio viduryje Lietuvos vyskupų konferencija pakvietė atsiliepti į Šventojo Tėvo iniciatyvą.  „Prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami““, – rašė Lietuvos vyskupai. (RK / Vatican News)

2021 sausio 05, 11:16