Paieška

2020 rugsėjo 13 d. arkivyskupas T. Kondrusiewiczius sakė homiliją Šiluvoje 2020 rugsėjo 13 d. arkivyskupas T. Kondrusiewiczius sakė homiliją Šiluvoje 

Tęsiasi arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus odisėja

Rugsėjo 16 dieną Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadeuszo Kondrusiewiczius, jau trečią savaitę neįleidžiamas į savo tėvynę, aplankė Orlos gyvenvietę šiaurės rytų Lenkijoje, netoli sienos su Baltarusija. Daug kaimelio gyventojų yra baltarusių kilmės, daugiausia ortodoksai.

Orlos katalikų bažnyčioje arkivyskupas T. Kondrusiewiczius aukojo šv. Mišias visos Baltarusijos, kurioje jau keturiasdešimt dienų vyksta masiniai protestai, reikalaujantys valdžios pasikeitimo, intencija. „Charter97.org“ interneto svetainėje taip pat paskelbtos kelios nuotraukos. Vienoje iš jų matyti, jog altorių puošia baltos ir raudonos spalvos audeklai, primenantys istorinę Baltarusijos vėliavą. Pranešime priduriama, kad Orlos parapijos katalikai giesmes ir skaitinius parengė baltarusių kalba.

Minsko gatvės
Minsko gatvės

Taip pat pasirodė komentarų apie priežastis, dėl kurių Minsko ir Mogiliovo arkivyskupui rugpjūčio 31 dieną nebuvo leista grįžti į Baltarusiją ir jis buvo priverstas likti Lenkijoje. Kaip minėjo pats arkivyskupas, jo apsilankymas Lenkijoje buvo suplanuotas dar gegužės mėnesį, tačiau dėl pandemijos nukeltas. Apsilankymo tikslas – religinis ir asmeninis: sudalyvauti dukterėčios sūnaus pirmojoje Komunijoje, aplankyti jį pakvietusią katalikų bendruomenę. Arkivyskupas tik nusijuokė, išgirdęs apie Aliaksandro Lukašenkos komentarą, jog jis esą vyko į Varšuvą konsultacijų ir ten gavo kitų valstybių instrukcijas. Anot 74 metų amžiaus arkivyskupo, instrukcijas jis gali gauti tik iš popiežiaus ar apaštalinio nuncijaus, o ne Varšuvos, Maskvos ar kitos valstybės. Jei yra valstybė, kuriai jis tarnauja, tai tik Baltarusija. „Visada kalbėdamas kviečiau žmones vengti prievartos ir keršto, raginau atleisti. Tai tiesiog absurdiška, aš nežinau, kodėl apie tai kalbama“, – pridūrė jis.

Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius pasakojo, jog nedelsdamas išsiuntė užklausą Baltarusijos pasienio tarnybos vadovui ir paprašė paaiškinti, kodėl jo, Baltarusijos piliečio, neįleidžia į gimtąjį kraštą, nors tam nėra jokių teisinių kliūčių. Tomis dienomis žiniasklaidoje rašyta, kad jo pilietybė atimta ir kad jis yra nepageidaujamas asmuo Baltarusijoje.

 

Rugsėjo 14 dieną paviešintas keliomis dienomis anksčiau išsiųstas Baltarusijos pasienio tarnybos atsakymas, kuriama lakoniškai rašoma, jog arkivyskupas į Baltarusiją neįleistas dėl to, kad jo pasas buvo įtrauktas į negaliojančių dokumentų duomenų bazę ir siūloma kreiptis paaiškinimo į Vidaus reikalų ministeriją, tai arkivyskupas T. Kondrusiewiczius, taip pat einantis Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininko pareigas, nedelsdamas ir padarė. Rugsėjo 15 dieną Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos Migracijos ir pilietybės departamento viršininkas Aleksejus Begunas, duodamas interviu interneto svetainei TUT.BY pasakė, kad iš arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus pilietybė nėra atimta. Pasak pareigūno, yra tikrinama informacija, ar arkivyskupas turi kitos šalies pilietybę, kurios neturėtų turėti. A. Begunas pridūrė, kad arkivyskupo užklausimas yra gautas ir kad jam netrukus bus išsiųstas išsamus atsakymas. A. Begunas taip pat teigė, jog kasmet tikrinami šimtai dokumentų ir tai tik sutapimas, kad arkivyskupo paso galiojimas sustabdytas būtent dabar.

Šiomis dienomis Baltarusijos katalikų vyskupų atstovas spaudai kun. Jurijus Sanko patikslino, kad Baltarusijoje gimęs arkivyskupas T. Kondrusiewiczius laikinai buvo atsisakęs Baltarusijos pilietybės tuo laikotarpiu, kai vadovavo Maskvos katalikų arkivyskupijai. Tačiau kai 2007 metais vėl sugrįžo į Baltarusiją, iš pradžių gavo leidimą gyventi, o vėliau susigrąžino ir baltarusišką pilietybę, kitos neturi. Pilietybės susigrąžinimo procedūra vyko sklandžiai ir Vidaus reikalų ministerija tuo metu jokių pastabų neturėjo.

Būdamas, kaip daug kartų pabrėžė Baltarusijos katalikų Bažnyčios oficiali interneto svetainė „catholic.by“, tremtyje arkivyskupas T. Kondrusiewiczius su savo arkivyskupijos ir visos Baltarusijos katalikais gali bendrauti tik raštu. Ne viena proga buvo perskaitytos jo žinios, kreipimaisi ir homilijos.

Vienas iš paskutinių arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus kreipimusi yra skirtas naujajam nuncijui Baltarusijoje Antė Jozičiui, kuris rugsėjo 16 dieną buvo konsekruotas arkivyskupo Solino saloje, gimtojoje Kroatijoje. Konsekravimo apeigoms vadovavo kardinolas Pietro Parolinas, Popiežiaus valstybės sekretorius.

 

„Ekscelencija, jūsų vyskupo šventimų proga nuoširdžiai jus sveikinu savo, Baltarusijos vyskupų konferencijos ir visų mūsų krašto katalikų vardu“, – rašo arkivyskupas T. Kondrusiewiczius, cituojamas interneto svetainėje „catholic.by“. Jis pažymi, kad Vatikano diplomatas ir popiežiaus atstovas tarnybą pradeda itin sunkiu ir beprecedenčiu laiku dabartinės Baltarusijos istorijoje: brolis pakėlė ranką prieš brolį, daug sužeistų, daug sulaikytų, pralietas kraujas ir netgi prarastos gyvybės. Krašto taika ir vienybė buvo sukrėstos, o visuomenės skilimas toks didelis, jog gali sukelti pilietinį karą. Todėl svarbu, kad visų konfesijų krikščionys ir kitų religijų atstovai veiktų kartu, padėtų visoms pusėms kalbėtis ir atrasti taikius sprendimus. Anot Minsko ir Mogiliovo arkivyskupo, Katalikų Bažnyčios sielovados ir socialinės veiklos vystymui, santykiams su valstybe tokiu lemiamu Baltarusijos istorijos metu reikia Šventojo Sosto paramos, Bažnyčia Baltarusijoje laukia, kada naujasis nuncijus atvyks į kraštą ir pradės popiežiaus patikėtą misiją. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 17, 13:39