Paieška

Paul Richard Gallagher, Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis Minske Paul Richard Gallagher, Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis Minske 

Baigėsi arkivyskupo Gallagherio diplomatinė misija Baltarusijoje

Arkivyskupo Paulo Richardo Gallagherio, Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis susitikimas Minske su Baltarusijos katalikų vyskupais buvo labai naudingas – Šventojo Sosto atstovas ir vietos ganytojai galėjo kartu aptarti, kuriuo keliu turi žengti vietinė Bažnyčia, kad liktų ištikima savo tapatybei ir evangelinei misijai ir kartu būtų veiksmingas socialinės sanglaudos įrankis.

Apie arkivyskupo P. R. Gallagherio misiją, susitikimus ir viešnagę Baltarusijos sostinėje Minske kalbama Vatikano dienraščio „L’Osservatore Romano“ ketvirtadienio, rugsėjo 17 d., publikacijoje. Šventojo Sosto diplomatijos vadovas lankėsi Minske rugsėjo 11–14 dienomis. Beje, svarbiausias šios jo misijos tikslas buvo paliudyti popiežiaus Pranciškaus dėmesingumą ir artumą katalikų Bažnyčios Baltarusijoje bendruomenei ir visai šaliai.

Bažnyčios vyriausiojo diplomato vizitą Vatikano dienraščio publikacija pristato chronologine tvarka.

Arkivyskupas P. R. Gallagheris atvyko į Minską penktadienį, rugsėjo 11 dieną, lydimas Vatikano valstybės sekretoriato diplomato, apaštališkojo nuncijus arkivyskupo Antonio Menninio, ir Santykiams su valstybėmis sekretoriato prelato, Nunciatūros sekretoriaus Paulo Butnaru.

Juos Minsko oro uoste pasitiko p. Sergejus Aleinikas, einantis dvigubas Baltarusijos Užsienio reikalų viceministro ir Baltarusijos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto pareigas, o Minsko mieste – Apaštališkosios nunciatūros l.e.p. reikalų vedėjas kun. Maher Chammas. Pridursime, kad naujasis Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje Antė Jozičius trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, buvo konsekruotas arkivyskupu apeigoms Solino saloje, Kroatijoje, vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Nepranešama, kada naujasis nuncijus pradės diplomatinę misiją Baltarusijoje.

Šventojo Sosto delegacija su arkivyskupu P. R. Gallagheriu iš Minsko oro uosto tuoj pat nuvyko į Baltarusijos URM būstinę pokalbio su ministru Vladimiru Makejumi. Maždaug pusantros valandos trukusiame susitikime buvo apžvelgti kai kurie reikšmingiausi Baltarusijos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo tarptautinėje plotmėje momentai, taip pat svarbus vietinės katalikų Bažnyčios įnašas Baltarusių tautos dvasiniam ugdymui, socialinei paramai, darniam nacionaliniam tarpreliginiam sugyvenimui ir krašto kultūrinės tapatybės ugdymui. Pasak Vatikano dienraščio, ypatingas dėmesys skirtas būdams, kuriais Katalikų Bažnyčia geriausiai galėtų tęsti savo dvasinę misiją visų piliečių gerovei.

Šeštadienį Apaštališkojoje nunciatūroje Minske įvyko arkivyskupo P. R. Gallagherio susitikimas su Baltarusijos katalikų vyskupais. Pasak „L’Osservatore Romano“, šis susitikimas buvo labai naudingas –  suteikė galimybę, viena vertus, geriau suprasti vietos katalikų bendruomenėms ir jų ganytojams iškylančius iššūkius,  kita vertus – jiems paliudyti konkrečius Šventojo Tėvo artumą ir paramą. Pasidalijimas mintimis leido kartu aptarti, kuriuo keliu turi žengti vietinė Bažnyčia, kad liktų ištikima savo tapatybei ir evangelinei misijai ir kartu būtų veiksmingas socialinės sanglaudos įrankis.

Šeštadienio popietę Šventojo Sosto delegacija privačiai lankėsi ortodoksų katedroje Minske, ortodoksų teologijos fakulteto koplyčioje ir netoliese esančioje katalikų katedroje. Tos pačios dienos pavakare arkivyskupas Gallagheris dar kartą susitiko su p. Sergejumi Aleiniku, Baltarusijos Užsienio reikalų viceministru ir Baltarusijos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto. Susitikime Apaštališkosios nunciatūros Minske būstinėje dėmesys dar kartą skirtas įvairioms nacionalinės ir tarptautinės reikšmės temoms, taip pat gilintasi į kai kuriuos reikšmingesnius ir aktualesnius aspektus, rašo „L’Osservatore Romano“.

Sekmadienį, rugsėjo 13 d., Šventojo Sosto diplomatijos vadovas Gallagheris aukojo Šv. Mišias Apaštališkosios nunciatūros koplyčioje, jose dalyvavo keli Minske reziduojantys kitų kraštų ambasadoriai katalikai, po Mišių arkivyskupas su visais trumpai pabendravo. Popietę arkivyskupo vadovaujama delegacija apsilankė Visų Šventųjų memorialinėje ortodoksų bažnyčioje, čia juos pasitiko memorialo rektorius arkikunigas Fiodoras Povny.

Arkivyskupo P. R. Gallagherio, Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis, vizitas Baltarusijoje baigėsi pirmadienį, rugsėjo 14–ąją, tą pačią dieną jis sugrįžo į Vatikaną.

Vatikano dienraštis patikino, jog vizito metu Šventojo Sosto delegacijos nariams buvo suteikta proga geriau susipažinti su Baltarusijos religinės istorijos peripetijomis, ypač jos gebėjimu dvasiškai atgimti po sunkaus ateizmo laikotarpio, taip pat su krašto istorija tampriai susijusiais krikščionių ortodoksų tradicijos dvasiniais turtais. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 16, 15:51