Paieška

Arkivyskupas Delpini ant Milano katedros stogo kalba maldą už miestą ir savo vyskupiją Arkivyskupas Delpini ant Milano katedros stogo kalba maldą už miestą ir savo vyskupiją 

Sielovada pandemijos metu persikelia į internetą

Italijos vyriausybė paskelbė naujus ir griežtus apribojimus dėl kovos su koronaviruso plitimu, nurodė uždaryti biurus, viešąsias įstaigas, prekybos punktus, išskyrus tuos, kurie parduoda pirmo būtinumo prekes: maistą, vaistus. Visų prašoma likti namuose, apriboti tarpusavio kontaktus, o jei jie neišvengiami, laikytis saugaus atstumo, higienos ir dezinfekcijos normų.

 

Italijos vyskupų konferencija nurodė, jog, vykdydama vyriausybės gaires, atšaukia viešus liturginius ir sielovadinius susitikimus: šv. Mišias ir kitus sielovadinius susitikimus visame krašte. Daug asmenų ir šeimų turėjo atidėti šventinius planus: krikšto, santuokos, sutvirtinimo šventes. Deja, atsisveikinimas su šiomis dienomis mirštančiais artimaisiais taip pat apribotas. Daug šeimų, kurių finansinis pagrindas nėra stiprus arba priklauso nuo kiekvienos dienos darbų, jaučia neužtikrintumą dėl ateinančių savaičių.

Šioje situacijoje Katalikų Bažnyčia stengiasi nepalikti tikinčiųjų be paguodos, stiprinančio žodžio, bendros maldos, patarimų, ypač gavėnios metu. Tam ypač gelbsti didžiulės skaitmeninės komunikacijos galimybės. Kita vertus, yra daug žmonių, kuriems reikia tiesioginės pagalbos ir paramos: ligonių, senelių. Todėl ir Caritas savanoriai nežada nuleisti rankų.

„Kas gi mus atskirs?“

Italijos vyskupų konferencija sukūrė specialią interneto svetainę „Kas gi mus atskirs?“. Tai šventojo Pauliaus žodžiai:

„Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? (Rom 8, 35)“

Šioje interneto svetainėje bus skelbiami informacija, tekstai, sielovadiniai patarimai ir video įrašai iš įvairių vyskupijų, skirti dabartiniam laikotarpiui. 

Italijos vyskupų konferencija pakvietė visus tikinčiuosius, šeimas, bendruomenes, vienuolijas kovo 19 dieną, kai minima šv. Juozapo, Šventosios Šeimos globėjo, šventė, kartu 21 valandą  vakaro kalbėti rožinio šviesos slėpinius. Maldos metu namų languose galima išskleisti baltą drobę arba uždegti žvakę ant palangės.    

Užrašas nurodo, kad į bažnyčią galima užeiti tik privačiai maldai
Užrašas nurodo, kad į bažnyčią galima užeiti tik privačiai maldai

Ta proga Italijos vyskupai taip pat primena istorinę maldą, kuria prašoma šv. Juozapo užtarimo. 1870 metais šv. Juozapas popiežiaus Pijaus IX buvo paskelbtas visuotinės Bažnyčios globėju. Labai šv. Juozapo globa pasitikėjęs Leonas XIII 1989 metais paskelbė encikliką Quamquam Pluries apie pagarbą Juozapui, kurią užbaigė specialia malda. 

„Į tave, palaimintasis Juozapai, prislėgti sunkumų kreipiamės ir pasitikėdami meldžiame tavo globos, kartu su tavo Švenčiausios Sutuoktinės globa.“

Virtualios katechezės piliulės

Interneto svetainėje „Kas gi mus atskirs?“ paskelbti įvairūs video įrašai. Viename iš jų prie savo katedros pagrindinio altoriaus kalba šiaurės Italijoje esančios Rovigo vyskupijos ganytojas Pierantonio Pavanello. Tarp užsikrėtusiu koronavirusu Rovigo mieste yra keturi broliai pranciškonai, trijų simptomai yra lengvi, o ketvirtajam tenka gydytis ligoninėje. Kaip ir kiti panašioje situacijoje, taip ir Rovigo pranciškonų bendruomenė laikosi nustatyto izoliavimosi namuose laikotarpio.

Rovigo pranciškonų bendruomenė izoliavosi dviem savaitėms
Rovigo pranciškonų bendruomenė izoliavosi dviem savaitėms

„Brangūs bičiuliai, kreipiuosi į jus šiame įraše, nes trokštu išbandymo, nerimo ir sunkumų valandą tarti paguodos, vilties, Evangelijos ir tikėjimo žodį. Noriu pabrėžti, kad ir šią akimirką, šiame išbandyme Viešpats yra su mumis, mes nesame palikti likimo valiai, bet turime galingą sąjungininką. Išganymo istorija rodo, jog būtent sunkumų metu Dievas atsiskleidžia kaip draugas ir sąjungininkas“, – kalba vyskupas Pavanello ir ragina Viešpatyje atrasti stiprybę, kurios reikia šiuo metu, reikalaujančiu atsisakyti daugybės dalykų ir įpročių, gyventi kitaip. 

Epidemijos akivaizdoje atrandame, jog esame trapūs kūriniai. Tai gali tapti laiku, kai galime geriau atskleisti tikėjimą, ieškoti Dievo, pasitikėti Juo, klausytis Jo žodžio ir melstis šeimose tuo metu, kai nėra bendruomeninių liturginių apeigų, pažymi italų vyskupas. Jis patarė pradėti nuo paprastų ir žinomų maldų – „Tėve mūsų“, Rožinio dalies. Taip pat naudotis instrumentais, kuriuos suteikia komunikacijos priemonės: radijas, televizija, socialiniai tinklai, interneto kanalai. Visos šios priemonės padeda kurti ir išlaikyti dvasinę bendrystę, jaustis viena tauta, nepaisant izoliacijos namuose. Jis padrąsino klebonus, katechetus, jaunimo grupes būti kūrybingais ir naudoti skaitmenines priemones, kad padėtų kitiems ir vienas kitam eiti tikėjimo keliu. Kita vertus, būtent dabartinė situacija, kuri verčia naudoti nuotolines priemones, leidžia suprasti, koks brangus ir vertingas yra galėjimas susitikti akis į akį su draugais, su tikėjimo bendruomene, dalyvauti šv. Mišiose bažnyčioje.

Kovo 11 dienos įraše Mantujos šiaurės Italijoje vyskupas Gianmarco Busco kreipiasi į vaikus ir jaunuolius, kurie šiuo metu lankė katekizmo pamokėles.

„Sveiki vaikai, šiomis savaitėmis negalite ateiti į katekizmo pamokas, tad aš sumaniau ateiti į jūsų namus ir pasiūlyti katechezės piliulę. Būtų gražu, jei po vakarienės liktumėte prie stalo, pakviestumėte vyresnius brolius ir seseris, mamą ir tėtį ir kartu pasinaudotumėte katechezės piliule“, – sakė vyskupas Buscoir pažadėjo nuolatines 15 minučių katechezes – „piliules“ – mažiesiems ir jų šeimoms.  

Interneto svetainėje „Kas gi mus atskirs?“ paskelbta Paduvos vyskupijos Evangelizavimo ir katechezės komisijos bendradarbės Silvijos Sandon, jaunos pasišventusios pasaulietės, taip pat seminaristo iš Paduvos Marco Baggio komentarai, kiekvienas dviejų minučių trukmės, apie dienos Evangeliją. Ir šie įrašai yra paskatinimas gavėnios metu labiau atskleisti tikėjimo lobį. (RK / Vatican News)

2020 kovo 12, 15:53