Paieška

Roma ištuštėjo. Šv. Petro aikštė 2020 kovo 10 d. Roma ištuštėjo. Šv. Petro aikštė 2020 kovo 10 d.  

Koronavirusas ir Katalikų Bažnyčios Italijoje gyvenimas

Kovo 9 dienos vakare Italijos ministras pirmininkas paskelbė, jog visa nacionalinė teritorija tampa „raudonąja zona“, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui. Specialiame dekrete nurodomi įvairūs privalomi apribojimai, tačiau premjeras pakvietė, kiek įmanoma, taip pat savanoriškai apriboti savo judėjimą ir kontaktus. Krašto Katalikų Bažnyčia taip pat skuba atsiliepti tiek į valstybės vadovų nurodymus, tiek į žmonių lūkesčius ir poreikius.

Epidemiologinė situacija pavojinga vyresniems

Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte nurodė, jog prevencinės priemonės bus taikomos visoje šalyje
Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte nurodė, jog prevencinės priemonės bus taikomos visoje šalyje

Kovo 9 dienos vakaro duomenimis nuo epidemijos pradžios Italijoje žinomi 9172 užsikrėtimo atvejai. Dauguma jų yra lengvi ar net visai be simptomų, pagrindinė kovos su liga priemonė yra karantinas namuose. Tačiau vienas iš penkių arba vienas iš šešių asmenų patiria stipresnes komplikacijas, kurios gali tapti mirtinomis, ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir ypač jau sergantiems kitomis ligomis. Kovo 9 dienos statistika rodo, kad bendras su koronavirusu mirčių skaičius pasiekė 463, daugiausia šiaurės Italijoje. 99 procentai mirusių asmenų turėjo daugiau nei šešiasdešimt metų. Apie 32 procentai mirusiųjų priklausė 70–79 metų amžiaus grupei, apie 42 procentai 80–89 metų amžiaus grupei. Apie 14 procentų viruso aukų buvo peržengę 90 metų slenkstį. Vaikų susirgimų užregistruota sąlyginai labai nedaug ir jų simptomai dažniausiai lengvi. 724 asmenys paskelbti išgiję. Tačiau koronaviruso užkrato paliestas plotas vis dar plečiasi: remiantis ankstesnių dienų statistinėmis tendencijomis spėjama, kad ateinančiomis dienomis bus nustatyta dar keli tūkstančiai atvejų ir bus pasiektas pikas, po kurio užsikrėtimų skaičius pradės mažėti.

„Italijos vyriausybės paskelbtos prevencinės priemonės galioja iki balandžio 3 dienos.“

Atsisakoma viešų liturginių apeigų

Šv. Antano bazilika Paduvoje
Šv. Antano bazilika Paduvoje

Vienas iš Italijos vyriausybės dekreto punktų numato „civilinių ir religinių ceremonijų, tarp kurių yra ir laidotuvės, suspendavimą“. Italijos katalikų vyskupų konferencija nurodo, kad dalinantis bendru rūpesčiu iki balandžio 3 dienos suspenduojamos šv. Mišios ir kitos religinės apeigos. Bažnyčios liks atviros privačiai maldai. Italijos ganytojų komunikate priduriama, kad tai „skausmingas ir sunkus“ sprendimas tiek tikintiesiems, tiek vyskupams ir kunigams.

Italijos katalikiška žiniasklaida apie tai rašė plačiau: iš tiesų labai skausminga negalėti kartu susirinkti šv. Mišioms ir išlydėti šiomis dienomis į amžinybę iškeliavusį šeimos narį arba gerą draugą. Tai nelengvos valandos tiems, kurie buvo suplanavę tuoktis arba krikštyti kūdikį.

Daugybei tikinčiųjų, kuriems sekmadienio ar savaitės dienų šv. Mišios buvo atgaivos ir sustiprinimo valandėlė, viešų pamaldų atsisakymas, ypač gavėnios metu, nėra paprastas ar simbolinis formalumas, bet didelis praradimas. Keletas apžvalgininkų klausė, ar toks draudimas nėra perteklinis, mat didesnėse bažnyčiose, gerbiant saugumo normas, pamaldos nekeltų didelės grėsmės ar bent didesnės, nei darbo pietūs ar viešojo transporto naudojimas.

Reikia pridurti, jog kai kurios vyskupijos, ypač Šiaurės Italijoje, kurioje yra didžiausi koronaviruso židiniai, nuo kovo 1 dienos buvo sustabdžiusios viešas liturgines apeigas, tačiau tikėjosi kovo viduryje jas atnaujinti.

Uždaroma šv. Petro aikštė ir bazilika

Taip pat atsakingi Šventojo Sosto pareigūnai pareiškė, kad Italijos valstybės patvirtinamos priemonės bus pritaikomos ir Vatikano teritorijoje. Abi pusės glaudžiai koordinuoja savo veiksmus.

Kovo 8 dieną Šventasis Sostas pranešė, jog prevenciniais tikslais lankytojams yra uždaromos kai kurios labiausiai piligrimų ir turistų lankomos vietos: visų pirmiausia Vatikano muziejai, kurie patenka į didžiausių pasaulio muziejų dešimtuką ir kurie sulaukdavo gerokai virš 20 tūkstančių lankytojų per dieną. Taip pat uždarytas Popiežių vasaros rezidencijos muziejus Kastelgandolfe, Romos apylinkėse, didžiųjų Romos miesto bazilikų muziejai. 

Nauji suvaržymai Vatikane

 

Kovo 10 dieną prevencinės priemonės dar labiau sustiprintos: lankytojams uždaroma šv. Petro aikštė ir šv. Petro bazilika. Numatomas atidarymo plačiajai publikai laikas, jei nebus kitų sprendimų, yra balandžio 3 diena. Šventojo Sosto spaudos salės pranešime taip pat nurodoma, jog iki tos pačios datos suspenduojamos kai kurios paslaugos. Prevenciniais tikslais uždaroma Vatikano pašto mobilioji būstinė šv. Petro aikštėje, du Vatikano spaustuvės prekybos taškai. Uždaromas taip pat „l’Osservatore Romano“ fotografijų užsakymo punktas, tačiau veiks jo internetinė svetainė. Sprendime minima ir Vatikano vaistinė, kurią kasdien aplankydavo šimtai Romos gyventojų: ji neuždaroma, tačiau apsilankymas joje bus griežtai reglamentuotas, kad būtų išvengta eilių ar grūsčių.   

Komunikacijos priemonių era

Vis dėlto izoliacija ir karantinas visuomenės komunikacijos eroje reiškia visai ką kita, nei anksčiau. Daugiau nei prieš pusę amžiaus Vatikano II Susirinkimo tėvai jas pavadino vienu iš nuostabiausių technikos išradimų, kurie susiję su žmogaus dvasia ir kurie atvėrė naujus kelius nepaprastai lengvai perduoti bet kokias žinias, mintis bei nuostatas.

„Motina Bažnyčia žino, kad teisingas naudojimasis šiomis priemonėmis teikia žmonijai daug naudos, padėdamas dvasios poilsiui bei lavinimui ir Dievo karalystės plėtimui bei stiprinimui (Inter Mirifica, 2).“

Dabartinė situacija puikiai iliustruoja šiuos žodžius, pakanka atsiminti popiežiaus Pranciškaus sprendimą aukojamas šv. Mišias tiesiogiai transliuoti per Vatican News interneto svetainę, tokiu pat būdu tęsti trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezes. 

Liturginės apeigos tiesioginiame eteryje

Panašiai katalikiškas Italijos televizijos kanalas TV2000 nurodo, jog apčiuopiamai padidins įvairių šv. Mišių retransliacijų iš tam tikrų šventovių ir bažnyčių skaičių. Kunigai jas aukos be tikinčiųjų arba labai mažame rate. Nurodoma, kad įvairiomis savaitės dienomis arba kasdien bus transliuojamos apeigos iš Gemelli ligoninės Romoje koplyčios, iš Kryžiaus bažnyčios Kosencoje, pietų Italijoje, iš Dieviškosios Meilės šventovės Romos apylinkėse. Pirmąją savaitę jas kasdien aukos kardinolas Angelo de Donatis, popiežiaus vikaras Romos miestui. Taip pat ketinama retransliuoti popiežiaus Pranciškaus aukojamas šv. Mišias šv. Mortos svečių namų koplyčioje Vatikane. Kaip ir anksčiau, vidudienį retransliuojama Viešpaties Angelo malda, 15 valandą kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, 18 valandą iš Lurdo šventovės Prancūzijoje transliuojama Rožinio malda, 20 valandą kalbamas dar vienas Rožinis, kuriuo kreipiamasi į Mariją, „mazgų atrišėją“.  

Italijos televizijos kanalas taip pat suskubo pasiūlyti papildomą specialią dvasinių pratybų ir meditacijų laidą, kurios ypač reikia šios gavėnios metu, kai nebėra įmanoma rengtis šv. Velykoms įprastais būdais.  

Atrasti naują maldingumą

Įvairūs Italijos vyskupai, pavieniui arba kelių to paties regiono vyskupijų ganytojai, kreipėsi į tikinčiuosius ir pakvietė juos nepasiduoti pasyvumui, tačiau ieškoti naujų būdų praktikuoti maldą. Viešų liturginių pamaldų suspendavimas yra proga atnaujinti bendrą maldą namuose, šeimos narių tarpe. Pasak italų kardinolo Angelo Scola, Milano arkivyskupo emerito, faktas, kad epidemijos grėsmė ir prevencinės priemonės visus išmušė iš vėžių, sutrikdė socialinius įpročius, sulėtino gyvenimo ritmą  taip pat gali ir turi paskatinti užuojautą ir solidarumą su koronoviruso ir kitų ligų aukomis, mintis apie tai, kas yra svarbiausia. Paradoksaliai negalėjimas kurį laiką gauti Eucharistijos galbūt sukels tam tikrą dvasinį alkį, kuris padės įsisąmoninti Eucharistijos vertę. Be abejo, pageidautina, kad gyvenimas kuo greičiau sugrįžtų į vėžes. Kardinolas Scola taip pat perspėjo nevadinti koronaviruso Dievo bausme. Tokia idėja turi būti svetima krikščioniškai pasaulėžiūrai. (RK / Vatican News)

2020 kovo 10, 16:55