Paieška

Paulius VI Paulius VI 

Prieš 55 metus Paulius VI pirmą kartą aukojo Mišias italų kalba

1965 m. kovo 7 d. popiežius šv. Paulius VI pirmą kartą aukojo Mišias italų kalba, nauja liturgine forma, kuri vėliau buvo įtvirtinta paskelbus naują Romos Mišiolą. Pirmosios Mišios nauju būdu buvo aukotos Romos Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje, kuri yra Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos kaimynystėje.

Pagrindinė Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos naujovė buvo naujos Mišių apeigos ir nacionalinių kalbų vartojimas jas aukojant. Pradžią liturgijos reformai davė vienas pirmųjų Vatikano II Susirinkimo dokumentų – 1963 m. pabaigoje paskelbta liturginė konstitucija „Sacrosanctum Concilium“. Tuoj pat buvo įkurta reformos įgyvendinimo taryba, kuri ėmėsi naujojo Mišiolo rengimo darbo. Naujasis posusirinkiminis Romos Mišiolas buvo patvirtintas 1969 m. balandį.

Gana greit, jau 1970 m., buvo išleistas Romos Mišiolas lietuvių kalba. Jo parengimu pasirūpino užsienyje gyvenę lietuviai vyskupai ir kunigai. Išeivijos lietuvių parapijose gana greit pradėta aukoti Mišias lietuvių kalba. Okupuotoje Lietuvoje perėjimo nuo lotynų prie lietuvių kalbos liturgijoje procesas buvo lėtesnis ir laipsniškenis. Naujasis Mišiolas Lietuvoje buvo išleistas  tik 1987 m.  (JM / VaticanNews)

2020 kovo 07, 14:28