Paieška

„Querida Amazonia“ „Querida Amazonia“ 

„Querida Amazonia“ ir Amerikos evangelizavimas

Amerikos vyskupai iš žemyno šiaurės, centro ir pietų pirmadienį pradėjo primą susitikimą po „Querida Amazonia“ paskelbimo – dokumento, kuriame popiežius Pranciškus dalijasi su Bažnyčia ir pasauliu savo lūkesčiais dėl Amazonijos regiono, jos gyventojų, kūrinijos ir vietinės Bažnyčios tikinčiųjų gerovės.

Bažnyčios Amerikoje susitikimas yra tradicinis, jau keturiasdešimt metų kas dvejus metus rengiamas įvykis. Jame dalyvauja Kanados, JAV vyskupų konferencijų ir Lotynų Amerikos episkopatų tarybos atstovai. Šį kartą žemyno Bažnyčios atstovų susitikimas, surengtas vasario 17–20 dienomis JAV, Betanijos dvasiniame centre, Tampoje, Floridoje, sušauktas žemyno vyskupų ryšiams ir broliškam dialogui sustiprinti.

Susitikimo darbotvarkėje – vyskupų kolegialumo ugdymo tema, Peru Truchiljo arkivyskupo Héctoro Miguelio Cabrejoso Vidarte įžvalgos dėl Amazonijos sinodo, posėdžiavusio 2019 spalį Vatikane, ir popiežiaus apaštališkojo paraginimo „Querida Amazonia“, paskelbto vasario 12 dieną. Lotynų Amerikos episkopatų taryba pranešė, kad ypatingas dėmesys bus skirtas evangelizavimo temai  pagal popiežiaus dokumentą „Querida Amazonia“.

Kitos susitikimo temos – politinės krizės Lotynų Amerikos šalyse analizė, dvasininkijos atsinaujinimas, migracijos iššūkiai, jaunimo pastoracija ir Caritas Internationalis veikla vietiniu lygiu.

Kitą Amerikos žemyno vyskupų susitikimą surengs Bažnyčios Kanadoje vyskupų konferencija.

Popiežius Pranciškus Peru Amazonijoje
Popiežius Pranciškus Peru Amazonijoje

Posinodinis apaštališkasis paraginimas „Querida Amazonia“

Popiežius Pranciškus naująjį savo mokymo dokumentą, posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Querida Amazonia“, adresavo Dievo tautai ir visiems geros valios žmonėms. Išsakydamas savo lūkesčius dėl Amazonijos regiono socialinio, kultūrinio, ekologinio ir bažnytinio atsinaujinimo, popiežius patikino, jog Amazonija yra tarpusavyje susijusi tarpnacionalinė visuma – didžiulis biomas, apimantis  devynis kraštus: Braziliją, Boliviją, Ekvadorą, Gajaną, Kolumbiją, Peru, Surinamą, Venesuelą ir Prancūzijos Gvianą. Popiežius apaštaliniame paraginime pabrėžė, jog jis kreipiasi į visą pasaulį, kad būtų sužadintas dėmesys ir rūpinimasis regionu, kuris kartu yra „mūsų visų žemė“. Bažnyčios dėmesys regiono problemoms skatina svarstyti temas, kurių nevalia užmiršti ir kurios gali padėti kitiems pasaulio regionams priimti ir jiems iškylančius iššūkius.

 

Popiežius savo dokumente taip pat aptaria Bažnyčios skelbimo, jos dvasingumo ir struktūrų prisiderinimo prie vietos sąlygų svarbą. Pasak jo, visa tai, ką Bažnyčia siūlo, turi įsikūnyti savitu būdu kiekvienoje pasaulio vietoje, kad Kristaus sužadėtinė (Bažnyčia) įgytų vietinių veidų įvairovę ir tokiu būdu galėtų geriau parodyti neišsemiamus malonės turtus.

Keturi lūkesčiai, kuriuos Pranciškus dokumente pavadino svajonėmis, išsako, kokios Amazonijos trokšta popiežius: kovojančios dėl vargstančiųjų, pirmykščių tautų ir visuomenės paskutiniųjų teisių įgyvendinimo; ginančios savitą kultūros paveldą; saugančios savo unikalią gamtą; kuriančios Bažnyčią su Amazonijos veidu. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 17, 15:24