Paieška

Vyskupų sinodo jaunimui darbų pradžia Vyskupų sinodo jaunimui darbų pradžia 

Vyskupų Sinodas jaunimui: žingsnis po žingsnio

Po iškilmingų šv. Mišių jau trečiadienio popietę prasidėjo Vyskupų Sinodo jaunimui darbai. Į Sinodo tėvus kreipėsi popiežius Pranciškus, Sinodo tėvams taip pat buvo perskaityti du svarbūs pranešimai: vieną skaitė kardinolas Sergio da Rocha, Sinodo generalinis relatorius, susitelkdamas į Instrumentum laboris – „Darbo dokumento“ turinį. Kitą pranešimą skaitė kardinolas Lorenzo Baldisseri, Sinodo generalinis sekretorius, kuris pristatė ilgą Vyskupų Sinodo kelią, paruošimą, vyksmą ir įgyvendinimą, ypatingai pabrėždamas du akcentus: pastangas, kad šis Sinodas iš tiesų atsilieptų ir kalbėtų jaunimui; pastangas, kad jis iš tiesų būtų kolegialus. Trumpai peržvelgiame kardinolo Baldisseri pranešime išvardintus etapus.

Prieš du metus, 2016 metų spalio 6 dieną, buvo pranešta apie tai, kad 2018 metų Sinodo tema bus „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“. Pranciškus nurodė jo uždavinį: suprasti ir nustatyti kaip palydėti jaunuolius jų gyvenimo ir brandos kelyje, kad atpažinę savo pašaukimą atskleistų ir savo gyvenimo planą, džiugiai jį įgyvendintų, santykyje tiek su Dievu, tiek su kitais žmonėmis, aktyviai statydindami Bažnyčią ir visuomenę.

Po įvairių pradinių susitikimų jau 2017 sausio 13-ąją buvo paskelbtas ir išsiuntinėtas „Parengiamasis dokumentas“, lydimas popiežiaus laiško jaunimui, kuriame raginama „leisti išgirsti savo balsą“, pažadėdamas, kad jis bus išklausytas.

Vienas iš pagrindinių, nors ir ne vienintelis, būdas šį balsą išgirsti buvo klausimynas, išsiuntinėtas kraštams, bet taip pat paskelbtas specialiai sukurtame interneto portale. Norint dialogui suteikti dar daugiau dinamiškumo, sukurtos specialios paskyros „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“ socialiniuose tinkluose. Į klausimyną internete atsakė šiek tiek daugiau nei 100 tūkstančių jaunuolių, tarp kurių 58 tūkstančiai merginų ir 42,5 tūkstančio vaikinų. Kalbant apie šalis, aktyvumu išsiskyrė Uganda.

Kitas žingsnis – 2017 metų rugsėjį surengtas tarptautinis seminaras apie „jaunimo situaciją“, kuriame dalyvavo apie 50 įvairios formacijos ekspertų ir apie dvidešimt jaunuolių iš įvairių kontinentų. Buvo parengti ir publikuoti šio seminaro aktai.

 

Jau šių metų kovo 19 – 24 dienomis žengtas dar vienas žingsnis, Romoje sušaukiant priešsinodinį susitikimą, kuriame dalyvavo per 300 jaunuolių iš viso pasaulio: iš parapijų aktyvo, iš katalikiškų mokyklų, iš universitetų. Kai kurie rengėsi kunigystei ar vienuoliniam gyvenimui, kiti studijavo muziką ar teatrą, dar kiti informatikos, ekonomikos ir kitas disciplinas. Šio susitikimo ypatumas buvo tai, kad jo darbuose nuotoliniu būdu, keliomis kalbomis, galėjo stebėti ir taip pat pasisakyti dar keliolika tūkstančių jaunuolių. Ir šiuo atveju buvo paskelbtos išvados.

Birželio 19 dieną buvo paskelbtas „Intrumentum laboris – Darbo dokumentas“, kuriame surinkta ir apibendrinta visa gauta medžiaga: iš klausimyno, iš rytų Bažnyčių ir beveik aštuonių dešimčių vyskupų konferencijų, iš Romos kurijos, iš vienuolijų, iš minėtų dviejų tarptautinių seminarų – ekspertų ir jaunuolių, iš pavienių asmenų ar kitų institucijų pasisakymų. Dokumento struktūra siekia, Pranciškaus žodžiais, „pripažinti, interpretuoti ir pasirinkti“.

Kardinolas Baldisseri taip pat atkreipė dėmesį, kad šis trečiasis Vyskupų sinodas, kurį sušaukia Pranciškus yra organiškai susijęs su ankstesniais dviem, eiliniu ir ypatingu, apie šeimą: šeima ir jaunimas yra dvi Bažnyčios ir visuomenės atsinaujinimui svarbiausios kategorijos. Nemenka dalis iš to, kas Sinoduose apie šeimą pasakyta apie pasirengimą santuokai bei šeimai, apie vaikų auklėjimą jau yra įterpta ir į Sinodo jaunimui turinį.

 Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius taip pat didelį dėmesį skyrė pačiai Sinodo „metodologijai“: geriau ir plačiau doktriniškai pagrindžiant Sinodą bei taip tobulinant jo procedūras, kad iš tiesų jo vyksmas, jo išvados, jų taikymas atspindėtų Bažnyčios visuotinumą ir kolegialumą. Tai padaryta 2018 rugsėjo 17 dieną paskelbtoje apaštalinėje konstitucijoje „Episcopalis Communio“ ir ką tik, spalio 1-ąją, paskelbtuose „Instrukcijoje“ apie Sinodo asamblėjų šventimą bei generalinio sekretoriato darbą; ir sinodo darbų „Reglamente“. Kardinolas Baldisseri išvardijo Sinodo dalyvius – dalyvauja ne vien ganytojai, bet ir ekspertai, „uditoriai“, vyrai ir moterys, ir, žinoma, jaunuoliai iš įvairių geografinių vietovių, neskaičiuojant vertėjų, techninių darbuotojų,  Komunikacijos dikasterijos žurnalistų.  

Galiausiai kardinolas Baldisseri pristatė debatų ir „Galutinio dokumento“ parengimo metodologiją, kuri, viena vertus, disciplinuoja pasisakymų eigą ir trukmę, kita vertus, užtikrina, kad šiame dokumente, po 25 dienų darbo, bus ištikimai ir plačiai perteikti Sinodo tėvų darbo vaisiai. Tada šis dokumentas bus įteiktas Šventajam Tėvui, kuris gali nuspręsti jį skelbti visą arba, vėliau, juo pagrindu paskelbti apaštalinį paraginimą ar kito pobūdžio Mokymą. (RK / Vatican News)

2018 spalio 03, 17:37