Paieška

Vyskupų Sinodo jaunimui pradžia Vyskupų Sinodo jaunimui pradžia 

Sinodo dalyviai

Trečiadienį prasidėjusiame Sinode pirmą kartą dalyvauja ir du vyskupai iš Kinijos. Ir anksčiau Šventasis Sostas kvietė Kinijos vyskupus dalyvauti Sinodo asamblėjose, tačiau jie niekada negalėjo atvykti. Šįkart dalyvaus popiežiaus kvietimu.

Sinodo dalyviai – 267 Sinodo Tėvai, iš jų 32 ex officio, tai yra pagal užimamas vadovaujančias pareigas, 182 išrinkti Vyskupų konferencijų, 41 paskirtas Popiežiaus. 51 kardinolas, 6 patriarchai, 1 didysis arkivyskupas, 45 arkivyskupai, 102 dieceziniai vyskupai, 37 augziliarai, 6 apaštaliniai vikarai, 1 vyskupas prelatas, 10 vienuolių, atstovaujančių vienuolijų vyresniųjų sąjungą, 10 kitų bendruomenių narių. Yra 8 ekumeniniai broliški delegatai, atstovaujantys kitas Bažnyčias ir bažnytines bendruomenes. Šalia jų 23 ekspertai, pasirinkti dėl jų kompetencijų prisidėti prie Sinodo darbų kaip specialūs bendradarbiai, 49 stebėtojai (stebėtojai), tarp jų ne tik jaunimo sielovados darbuotojai, tačiau ir 34 jaunuoliai nuo 18 iki 29 metų. Pastarieji galės stebėti darbus, vieną kartą pasisakyti, dalyvauti mažesniųjų grupių susitikimuose, kur bus rengiami baigiamojo dokumento apmatai. Tačiau negalės balsuoti, nes balso teisė priklauso vyskupams. Baigamasis dokumentas priimamas kai už jį balsuoja du trečdaliai Sinodo Tėvų, dalyvaujančių balsavime. (DŽ/Vatican News)

2018 spalio 03, 17:58