Որոնել

Vatican News

Մենք չենք կրնար լաւ քրիստոնեաներ ըլլալ եթէ Յիսուսին մէջ չի մնանք». Ֆրանչիսկոս Պապ

Յիսուսին Հօր մօտ մեկնումէն ետք, անոր աշակերտներուն պարտականութիւնն է շարունակել հռչակել աշխարհի մէջ Թագաւորութեան բարի լուրը խօսքերով եւ գործերով։ Ու այս մէկը անոնք կը կատարեն վկայելով Տիրոջ սէրը, պարգեւելիք պտուղը սէրն է։
Ունկնդրէ Լուրը

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Ե՛ս եմ ճշմարիտ որթատունկը եւ Հայրս մշակն է։     Ամէն ճիւղ, որ իմ վրաս է եւ պտուղ չի բերեր` կը կտրէ. եւ ամէն ճիւղ, որ պտուղ կու տայ` կը յօտէ, որպէսզի աւելի պտղաբեր ըլլայ։ Դուք արդէն իսկ սուրբ էք, համաձայն այն խօսքին` զոր ըսի ձեզի։ Մնացէք իմ մէջս, եւ ես ձեր մէջ։  Ինչպէս ճիւղը ինքիրմէն չի կրնար պտուղ բերել եթէ որթատունկին վրայ հաստատուած չըլլայ, նոյնպէս դուք ալ` եթէ իմ վրաս հաստատուած չըլլաք։

Ե՛ս եմ որթատունկը եւ դուք` ճիւղերը։ Ո՛վ որ մէջս հաստատուած է եւ ես անոր մէջ` այնպիսին շատ պտուղ կը բերէ. որովհետեւ առանց ինծի ոչինչ կրնաք ընել։ Եթէ մէկը իմ մէջս հաստատուած չըլլայ, ճիւղին նման դուրս կը նետուի ու կը չորնայ, եւ յետոյ կը ժողվեն զայն, կրակ կը նետեն ու կ՛այրի։ Եթէ դուք իմ մէջս հաստատուիք եւ իմ խօսքերս ալ ձեր մէջ, ինչ որ ուզէք` խնդրեցէք, պիտի տրուի ձեզի։ Ասով կը փառաւորուի Հայրս, որ դուք առատ պտուղ բերէք, եւ իմ աշակերտներս ըլլաք (Յովհաննէս 15, 1-8)։

Սոյն աւետարանական հատուածը առանցքը կազմեց Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին կիրակնօրեայ Մարեմեան աղօթքի խորհրդածութեան զոր ան աւանդութեան համաձայն ներկայացուց  իր գրասենեակի պատուհանէն, կիրակի 2 մայիսի կէսօրին, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ համախմբուած հարիւրաւոր հաւատացեալներուն ներկայութեամբ։

«Ե՛ս եմ որթատունկը եւ դուք` ճիւղերը»

«Այսօրուայ Աւետարանին մէջ (Յովհաննէս 15, 1-8) Տէրը կը ներկայանայ որպէս իսկական որթատունկ  ու մեր մասին կը խօսի որպէս ճիւղեր, որոնք չեն կարող ապրիլ եթէ իրեն միացած չըլլան» ըսաւ Սրբազան Քահանայապետը մէջբերելով Յիսուսին  «Ե՛ս եմ որթատունկը եւ դուք` ճիւղերը» խօսքերը ու հաստատելով թէ «չկայ որթատունկ մը առանց ճիւղերու ու հակառակը չկան ճիւղեր առանց որթատունկի։ Ճիւղերը կախեալ են որթատունկէն որ իրենց գոյութեան ակնաղբիւրն է»։

Յիսուսին մէջ մնալ

Յիսուս երեք անգամ կը շեշտէ «մնալ» բային վրայ, շարունակեց Նորին Սրբութիւնը։ «Մնացէք իմ մէջս եւ ես ձեր մէջ»։ Ոչ թէ անշարժ այլ գործնական կերպով մնալ իր մէջ։  Որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ պէտք ունինք Անոր։ Տէրը մեզի ըսել կ՛ուզէ՝ թէ նախ քան պատուիրանները պահելը, նախ քան երանութիւնները, նախ քան ողորմածութեան գործերը, հարկաւոր է միացած ըլլալ Իրեն, մնալ Իր մէջ։ Մենք չենք կրնար լաւ քրիստոնեաներ ըլլալ եթէ Յիսուսին մէջ չենք մնար» նշեց Ֆրանչիսկոս Պապը եւ աւելցուց,«Յիսուս եւս որթատունկին նման պէտք ունի մեզի։ Գուցէ այս հասկացութիւնը համարձակ թուի։ Ուրեմն հարց տանք թէ ի՞նչ իմաստով Յիսուս մեր կարիքը ունի։ Ան պէտք ունի մեր վկայութեան։ Պտուղը զոր կը պարգեւենք որպէս ճիւղեր մեր քրիստոնէական կեանքի վկայութիւնն է։

Առաքելութեան պտուղը սէրն է

Յիսուսին Հօր մօտ մեկնումէն ետք, անոր աշակերտներուն պարտականութիւնն է շարունակել հռչակել աշխարհի մէջ Աւետարանը, խօսքերով եւ գործերով։ Ու այս մէկը անոնք կը կատարեն վկայելով Տիրոջ սէրը, պարգեւելիք պտուղը սէրն է։

Կառչած Քրիստոսին մենք կ՛ընդունինք Սուրբ Հոգիին պարգեւները եւ այսպէսով կարող ենք բարիք կատարել մերձաւորին, ընկերութեան ու Եկեղեցւոյ։ Արդարեւ ծառը կը ճանչցուի պտուղներէն։ Քրիստոնէական իսկական կեանք մը վկայութիւն կու տայ Քրիստոսին։

Աղօթքի կարեւրութիւնը

Եթէ դուք իմ մէջս հաստատուիք եւ իմ խօսքերս ալ ձեր մէջ, ինչ որ ուզէք` խնդրեցէք, պիտի տրուի ձեզի (համար 7)

Մեր կեանքին պտղաբերութիւնը կախեալ է աղօթքէն, որով մենք կարող ենք Տիրոջմէ խնդրել որ գործենք իր նման, աշխարհը դիտել իր աչքերով։

Եւ այսպէսով սիրել մեր եղբայրներն ու քոյրերը, սկսեալ ամէնէ աղքատներէն ու տառապողներէն, ինչպէս ըրաւ Ինք, զանոնք սիրելով իր սրտով ու աշխարհին տանելով բարութեան սիրոյ ու խաղաղութեան պտուղներ։

Ապաւինինք Սուրբ Կոյս Մարիամի բարեխօսութեան։ Ան լիապէս միացած մնաց Յիսուսին ու շատ պտուղ տուաւ։ Թող Ան մեզ օգնէ մնալու Քրիստոսին մէջ, անոր սիրողն մէջ, անոր խօսքին մէջ աշխարհին վկայելու համար Յարուցեալ Տէրը։

02/05/2021, 12:06