Որոնել

Vatican News
Ֆրանչիսկոս Պապի հանդիպումը Ռումանիոյ Օրթոտոքսներուն պատրիարքին հետ: Ֆրանչիսկոս Պապի հանդիպումը Ռումանիոյ Օրթոտոքսներուն պատրիարքին հետ:  (ANSA)

Ֆրանչիսկոս Պապի հանդիպումը Ռումանիոյ Օրթոտոքսներուն պատրիարքին հետ:

«Տիրոջ Յարութիւնը սիրտն էառաքելական աւետումին, որ պահպանուած եւ հռչակուած է երկու եկեղեցիներու կողմէն:»

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Ուրբաթ, 31 մայիսին, Պուխարեստի Պապական նուիրակի պալատին մէջ ճաշի փոքրիկ դադարէն ետք, տեղական ժամանակացոյցով՝ յետմիջօրէին՝ 3,35-ին Ֆրանչիսկոս Պապ ինքնաշարժով փոխադրուեցաւ Ռումանիոյ Օրթոտոքսներուն Պատրիարքարան, որուն մուտքին դիմաւորուեցաւ , գերերջանիկ Տանիէլ Պատրիարքին կողմէ, ներկայութեամբ մնայուն Սինոդի եւ Վատիկանեան պատուիրակութեան անդամներուն:

Ունկնդրէ լուրը

Տիրոջ Յարութիւնը երկու եկեղեցիներուն առաքելութեան սիրտը

Պատրիարքարանէն ներս Ֆրանչիսկոս Պապ առանձնական հանդիպում ունենալէ ետք պատրիարքին հետ, ունկնդրութինը շնորհեց մնայուն սինոդի եպիսկոպոսներուն :

Այս առթիւ արտասանած պատգամին սկիզբը Ֆրանչիսկոս Պապ ողջունեց Ռումանիոյ օրթոտոքս եկեղեցւոյ եպիսկոպոսները, Յիսուսի Յարութեան պատգամով, ընդգծելով, թէ «Տիրոջ Յարութիւնը սիրտն է առաքելական աւետումին, որ պահպանուած եւ հռչակուած է երկու եկեղեցիներէն:»

Արեան հաւատացեալներ,  առաքեալներ ու եղբայրներ

«20 տարի առաջ այս Սուրբ Սինոդին դիմաց արտասանած խօսքին մէջ Յովհաննէս Պօղոս Բ Պապը ողջունելով եպիսկոպոսները ըսաւ - եկած եմ նայելու ձեր եկեղեցւոյ մէջ քանդակուած Քրիստոսի դիմագիծին- ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապ աւելցնելով, որ ինք եւս Ռումանիա եկած է իբրեւ ուխտաւոր, որ կը փափաքի տեսնել Տիրոջ դիմագիծը՝ Եղբայրներուն դիմագիծին մէջ» ան ապա շնորհակալութիւն յայտնեց սոյն հիւրասիրութեան համար:

Նորին Սրբութիւնը հուսկ դիտել տուաւ որ երկու եկեղեցիներուն միջեւ հաւատքի կապերու միութիւնը, կը բխի Յարուցեալին վկաներէն՝ առաքեալներէն, որոնք ըստ աւանդութեան, այս երկրին մէջ բերած են հաւատքը: Անոնք՝ առաքեալներ, հաւատացեալներ, արեան եղբայրներ դարձան հեղուլով իրենց արիւնը Տիրոջ համար:
Անոնք մեզի յիշել կու տան, որ գոյութիւն ունի մեզ կանխող արեան եղբայրութիւն մը, որ դարերուն հոլովոյթին երբեք չդադրեցաւ հոսելէ՝ զօրակցելունհամար այդ ուղեւորութեան:

Ֆրանչիսկոս Պապ անդրադարձաւ Ռումանիոյ մէջ անթիւ եղբայրներուն եւ քոյրերուն, տարբեր եկեղեցիներու, քրիստոնեայ հասարակութիւններուն, որոնք վերջերս նշեցին Յիսուսի Յարութեան տօնը եւ որոնք լռութեան մէջ փորձարկեցին վերածնունդի կիրակին: «Քանի մարտիրոսներ, տարբեր դաւանանքներու հաւատացեալներ որոնք վերջին ժամանակաշրջանին, բանտերու մէջ մէկը միւսին կողքին գտնեուելով իրար օգնեցին:

Անոնց օրինակը, այսօր եւս մեր առջեւ կը գտնուի, նոր սերունդներուն առջեւ: Այն բանին համար, որոնք տառապեցան նոյնիսկ իրենց կեանքի զոհումով անմոռանալի եւ թանկարժէք ժառանգութիւն է :
Հասարակաց ժառանգութիւն, որ մեզ կը հրաւիրէ չկորսնցնելու հեռաւորութիւնը, այն եղբայրէն, որ զայն կը կիսէ:

Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ-ի պարգեւը 

Ֆրանչիսկոս Պապ ապա դարձեալ յիշելով 20 տարի առաջ Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ Ռումանիա կատարած այցելութիւնը, նկատեց զայն Սուրբ Զատկուան պարգեւ՝ որ նպաստեց ոչ միայն Ռումանիոյ մէջ օրթոտոքսներու եւ Կաթողիկէներուն միջեւ յարաբերութեան այլեւ ընդհանրապէս երկխօսութեան:

Սուրբ ՅՊԲ ճամբորդութիւնը նկատեց Հռոմի եպիսկոպոսի մը՝ մեծամասնութեամբ օրթոտոքս հաւատացեալներով բնակուած երկրի մը ճամբորդութիւն, որ դուռ բացաւ այլ նման ձեռնակներուն ուղիներու:

Ֆրանչիսկոս Պապ յիշեց  ՅՊԲ Ռումանիա ճամբորդութեան ընթացքին Ռումանացի ժողովուրդին « միութիւն- միութիւնաղաղակը զայն նկատելով , յոյսի աւետում, որ բխեցաւ Աստուծոյ ժողովուրդէն եւ եղաւ մարգարէացում՝ նոր ժամանակաշրջանի մը, միասնաբար քալելու բացայայտուած միութեան եղբայրութեան մէջ:
Միասին ընթանալ յիշատակի ուժով եւ ոչ թէ նախապաշարումներուն, սխալ դատողութիւններուն, ստացուած վէրքերու յիշատակով, որոնք մեզ կ տանին անբերրի կեցուածքներուն:
Միասին ընթանալ աւետարանի առաջին դարերու յիշատակով, որ հռչակուեցաւ մարգարէական հոգիով, եւ հանդիպեցաւ ու լուսաւորուեցաւ նոր ժողովուրներու եւ մշակոյթներու մէջ:
Միեւնոյն երկինքի տակ ապրուած սրբութեան յիշատակը վկայուած պարզ մարդոց կողմէ : Ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապ ապա շնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ՝ երկու եկեղեցիներուն առողջ եւ հաստատ արմատներու համար նոյնիսկ եթէ անոնց աճումը ենթարկուեցաւ խոչընդոտներուն:

Ականջալուր ըլլալ Տիրոջ ձայնին

Ֆրանչիսկոս Պապ ընդգծեց որ պէտք է միասին ընթանալ ականջալուր ըլլալով Տիրոջ:
Ան օրինակ բերաւ ինչպէս Տէրը զատկուան օրը առաքեալներուն հետ միասին քալեց դէպի Էմմաուսի ուղիին վրայէն :
Աշակերտները Յիսուսին հետ կը խօսէին իրենց անձկութիւններուն- տարակարծութիւններու եւ իրենց հետ պատահած դէպքերուն մասին: Տէրը համբերութեամբ մտիկ ըրաւ անոնց եւ սրտբաց ուզեց օգնել զատորոշելու եւ հասկնալու համար այդ պատահածները:

Ֆրանչիսկոս Պապ յարեց «Մենք եւս պէտք է միասին ականջալուր ըլլանք տիրոջ, յատկապէս այս վերջին ժամանակաշրջանին, ուր աշխարհի ուղիները կ՝առաջնորդեն ընկերային եւ մշակութային արագընթաց փոփոխութիւններուն:
Ժամանակակից տնտեսական բարեկեցութեան զարգացումէն շատեր նպաստ քաղեցին սակայ շատեր նաեւ զերծ մնացին այդ զարգացումներէն: Ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապ ապա շեշտեց թէ կարիքը կայ փոխադարձ օգնութեան զերծ մնալով անհատապաշտ, ատելութեան մշակոյթին հրապոյրէն որ մակերեսային եւ անտարբեր իրականութիւն մըն է: 

Ան ընդգծեց թէ դիւրաբեկ կապերը , որ կը կղզիացնէ անձերը, յատուկէն կը վնասէ ընկերութեան հիմնական բջիջին, որ է ընտանիքը: Եւ այս երեւոյթը մեզմէ կը խնդրէ, որ միացնենք մեր ջանքերն ու յոգնութիւնները, դէմ յանդիման գալու մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն- յատուկէն երիտասարդներուն, նմանելով Էմմաւուսի աշակերտներուն, զրուցելով յարուցեալ Յիսուսի հետ՛ որ է յոյսի սիրտը:
Էմմաւուսին առաքեալներուն նման, Յիսուս մեզի կը յայտնուի հացի բեկանումի մէջ: Ան կը հրաւիրէ՝ եղբայրսիրութեան միասնական ծառայութեան ՝ միշտ պատրաստ գտնուելու եւ վերականգնելու՝ ընթանալու համար՝ համագործակցելով եւ աշխուժութեամբ
Ֆրանչիսկոս Պապ այս առնչութեամբ օրինակ թուեց, շատ մը Ռումանացի Օրթոտքոս հասարակութիւններէն որոնք կը գործակցին Արեւմտեան եւրոպայի կաթողիկէ թեմերուն հետ:
Ան նշեց , որ զարգացած է այս փոխադարձ վստահութեան եւ բարեկամական յարաբերութիւնը, որ – սնանուած է հիւրընկալ շօշափելի ժեսթերէ:

Միասին ընթանալ դէպի Նոր Պենտեկոստէ:

Ֆրանչիսկոս Պապ նշեց, որ առաքեալներուն համար Սուրբ Զատիկը բնորոշուեցաւ իբրեւ նոր ուղեւորութեան սկիզբ, որուն ընթացքին պակաս չ՝եղան վախերն ու անվստահութիւնները:
Այսպէս պատահեցաւ մինչեւ Պենտեկոստէի օրը, երբ առաքեալները Աստուածամօր շուրջ հաւաքուելով ՝ մէկ հոգիով, հարուստ բազմազանութեամբ, վկայեցին Յարուցեալին ՝ կեանքով ու խօսքով:

Ֆրանչիսկոս Պապ հրաւիրեց, Զատիկէն դէպի Պենտեկոստէ ժամանակահատուածին, հաւաքուիլ Աստուածամօր շուրջը եւ հայցել Սուրբ Հոգիէն, որ բոլորս վերանորգէ:
Սուրբ Հոգին գլխաւոր դերակատարն է եղբայրութեան. թող բոլորիս պարգեւէ միասին ընթանալու շնորհքը ըսաւ Ֆրանչիսկոս պապ եզրափակելով իր աղօթքը, դարձեալ շնորհակալութիւն յայտնելով եւ ապահովուելով իր եւ բոլոր կաթողիկէ եկեղեցւոյ աղօթքը բոլորին համար
 

31/05/2019, 15:52