Որոնել

Vatican News
«Ողջո՜յն քեզի, հրեաներու թագաւոր» «Ողջո՜յն քեզի, հրեաներու թագաւոր»  

«Ողջո՜յն քեզի, հրեաներու թագաւոր» (Մարկոս 15, 18). Գերյ. Գէորգ Ծ. Վրդ. Զապարեանի խորհրդածութիւնը։

Գիտակից ըլլանք, որ մեր երակներուն մէջ թագաւորական արիւն կը հոսի: Յիսուսի մեզի վաստկած շնորհքի միջոցով այլեւս կրնանք ապրիլ՝ սիրով, ծառայասիրութեամբ, եւ վեհանձնութեամբ՝ ի սէր Աստուծոյ եւ մերձաւորին:
Ունկնդրէ խորհրդածութիւնը

Ի՞նչ կու գայ մեր միտքը երբ «թագաւորութիւն» բառը լսենք: Մի գուցէ երեւակայենք շքեղ գահերու վրայ բազմած միջնադարեան թագաւորներ ու թագուհիներ, կամ՝ ի միտի ունենանք մերօրեայ թագաւորական ընտանիքներուն հմայքն ու փարթամութիւնը:

Ի՞նչ կու գայ մեր միտքը երբ «Յիսուս թագաւոր» ըսենք:

Իբրեւ Դաւիթի որդի, Յիսուս կը սեռի երկրաւոր թագաւորներու եւ  իշխաններու արքայական զարմէն:

Իբրեւ Աստուծոյ Որդի, Ան տիեզերքի թագաւորն է:

Այնուհանդերձ, նայինք թէ ի'նչպէս Անոր հետ կը վարուին Երուսաղէմի բնակիչները:

-          Ամբոխը Զինք կ'ամբաստանէ իբրեւ խռովարար, նոյնիսկ երբ Պիղատոս Զինք թագաւոր կը կոչէ (Մարկոս 15, 9 եւ 12).

-          Զինուորները Զինք կը ծաղրեն՝ Անոր մեծարանք մատուցանել ձեւանալով (Անդ, 15, 16-20).

-          Կը նախատուի բոլոր անոնցմէ, որոնք կը խորհին, թէ ճշմարիտ թագաւոր մը ի վիճակի պէտք է ըլլայ խաչէն իջնել եւ ինքզինք ազատել (Անդ, 15, 29-32):

Սակայն, Աստուծոյ արքայութեան մէջ, իրականութիւնը բոլորովին տարբեր է:

 

Արդարեւ,  հո'ն

-          Թագաւորը ինքզինք կ'ունայնացնէ եւ ծառայի կերպարանք կ'առնէ (Փիլիպեցիներուն 2,7).

-          Թագաւորը Երուսաղէմի մօտենալով՝ կը նստի ոչ շքեղ կառքի մը մէջ, այլ՝ աւանակի մը վրայ (Մարկոս 11, 1-7).

-          Թագաւորը, որպէսզի Իր ժողովուրդը փրկէ, կամաւորապէս կ'ենթարկուի դահիճներուն արձակած թուքին, իջեցուցած ապտակներուն եւ պաճառած վայրագ մահուան:

Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,

Մինչ պիտի ապրինք սկսող Աւագ Շաբաթուան Մեծ Խորհուրդներն ու Դէպքերը, մեր միտքը  պահենք Յիսուսի թագաւորութեան ինչպիսութիւնը:

Այսօր, Յիսուս կը նստի Հօր Աստուծոյ աջ կողմը, փառաւորապէս իշխելով արարչագործութեան վրայ:

Բայց, Ան նաեւ ծառայող թագաւոր է, որ մեզ  կը սիրէ՝ մահը յանձն առնելու չափ եւ տակաւին մեզ կը սիրէ՝ մեր ծանրագոյն մեղքերը ներելու աստիճան:

Ա'յս է Աստուծոյ թագաւորութեան գործելաոճը:

Նոյնը պարտի ըլլալ մեր ապրելակերպը, մեր հնարաւորութեան ներած չափով, որովհետեւ շնորհիւ Յիսուսի մահուան եւ յարութեան, պատուաստուեցանք Աստուծոյ արքայութեան ներարկումով:

Գիտակից ըլլանք, որ մեր երակներուն մէջ թագաւորական արիւն կը հոսի:

Յիսուսի մեզի վաստկած շնորհքի միջոցով այլեւս կրնանք ապրիլ՝

սիրով,

ծառայասիրութեամբ,

եւ վեհանձնութեամբ՝ ի սէր Աստուծոյ եւ մերձաւորին:

Մինչ սոյն ուղիէն կ'ընթանանք, ապահով ըլլանք, որ «արդարութեան պսակը» կը սպասէ մեզի եւ բոլոր անոնց, որոնք կը ծառայեն Յիսուսի թագաւորական պալատէն ներս (Բ Տիմոթէոս 4, 8):

Հ. Գ. Զ.

30/03/2021, 07:55