Որոնել

Vatican News

«Ճանապարհ Խաչի» ի ջերմեռանդութիւնը՝ Արհիապատիւ Միքայէլ Եպիսկոպոս Մուրատեանի մեկնաբանութեամբ։

Խաչի ճանապարհը կազմուած 14 կայաններէ առաւել մէկ, որոնք կը յատկանշեն Յիսուսին դէպի գողգոթայ տանող ճանապարհին իւրայատուկ դէպքերը։
Արհ. Միքայէլ Եպիս.Մուրատեանի «Ճանապարհ Խաչի» ի ջերմեռանդութեան մեկնաբանութիւնը։

Քառասնորդաց շրջանը կը յատկանշուի «Ճանապարհ Խաչի» ջերմեռանդութեամբ: Ան կը կատարուի ամէն ուրբաթ, ի յիշատակ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի դառն չարչարանքներուն:

Խաչի ճանապարհը կազմուած  14 կայաններէ առաւել մէկ, որոնք կը յատկանշեն Յիսուսին դէպի գողգոթայ տանող ճանապարհին իւրայատուկ դէպքերը։

Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր Նարեկի Հայ Կաթողիկէ Թեմին առաջնորդ՝ Արհիապատիւ Միքայէլ Եպիսկոպոս Մուրատեան, Ռատիօ Վատիկան – Վատիկան Նիուզին հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին խորհրդածեց «Ճանապարհ Խաչի» ի ջերմեռանդութեան մասին, մեկնաբանելով այդ ճանապարհի 14 կայանները։

 

[ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻՆ ԿԱՅԱՆ ԱՌ ԿԱՅԱՆ ]

Նախաբան
Առաջին կայան
Առաջին կայան

Առաջին կայան.  Յիսուսի մահուան կը դատապարտուի։

Առաջին կայան
Յիսուս խաչը կ՛առնէ ուսին վրայ։
Յիսուս խաչը կ՛առնէ ուսին վրայ։

Երկրորդ կայան. Յիսուս խաչը կ՛առնէ ուսին վրայ։

Երկրորդ կայան
Յիսուս խաչին ծանրութեան տակ գետին կ՛իյնայ
Յիսուս խաչին ծանրութեան տակ գետին կ՛իյնայ

Երրորդ կայան.  Յիսուս խաչին ծանրութեան տակ գետին կ՛իյնայ

Երրորդ կայան
Յիսուս կը հանդիպի իր մօր՝ Սուրբ Կոյս Մարիամին։
Յիսուս կը հանդիպի իր մօր՝ Սուրբ Կոյս Մարիամին։

Չորրորդ կայան. Յիսուս կը հանդիպի իր մօր՝ Սուրբ Կոյս Մարիամին։

Չորրորդ կայան
Սիմոն Կիւրենացին Յիսուսին խաչը կը շալկէ։
Սիմոն Կիւրենացին Յիսուսին խաչը կը շալկէ։

Հինգերորդ կայան. Սիմոն Կիւրենացին Յիսուսին խաչը կը շալկէ։

Հինգերորդ կայան
Վերոնիքա անունով կին մը կը սրբէ Յիսուսին վիրաւոր ու արիւնլուայ երեսը։
Վերոնիքա անունով կին մը կը սրբէ Յիսուսին վիրաւոր ու արիւնլուայ երեսը։

Վեցերորդ կայան.   Վերոնիքա անունով կին մը կը սրբէ Յիսուսին վիրաւոր ու արիւնլուայ երեսը։

Վեցերորդ կայան
Յիսուս երկրորդ անգամ կ՛իյնայ Խաչի ծանրութեան տակ
Յիսուս երկրորդ անգամ կ՛իյնայ Խաչի ծանրութեան տակ

Եօթներորդ կայան. Յիսուս երկրորդ անգամ կ՛իյնայ Խաչի ծանրութեան տակ

Եօթներորդ կայան
Յիսուս կը մխիթարէ Երուսաղէմի կիները։
Յիսուս կը մխիթարէ Երուսաղէմի կիները։

Ութերորդ կայան. Յիսուս կը մխիթարէ Երուսաղէմի կիները։

Ութերորդ կայան
Յիսուսի երորդ անգամ կ՛իյնայ։
Յիսուսի երորդ անգամ կ՛իյնայ։

Իններորդ կայան.  Յիսուսի երորդ անգամ կ՛իյնայ։

Իններորդ կայան
Յիսուսին կը մերկացուի
Յիսուսին կը մերկացուի

Տասներորդ կայան։ Յիսուս կը մերկացուի

Տասներորդ կայան
Յիսուսին խաչելութիւնը։
Յիսուսին խաչելութիւնը։

Տասնմէկերորդ կայան։  Յիսուսին խաչելութիւնը։

Տասնմէկերորդ կայան
Յիսուս  Հոգին կ՛աւանդէ առ Հայր։
Յիսուս Հոգին կ՛աւանդէ առ Հայր։

Տասներկրորդ կայան. Յիսուս  Հոգին կ՛աւանդէ առ Հայր։

Տասներկրորդ կայան.
Յիսուս կը յանձնուի իր մօր։
Յիսուս կը յանձնուի իր մօր։

Տասներեքերորդ կայան. Յիսուս կը յանձնուի իր մօր։

Տասներեքերորդ կայան.
Յիսուս գերեզման կը դրուի։
Յիսուս գերեզման կը դրուի։

Տասնչորրորդ կայան. Յիսուս գերեզման կը դրուի։

Տասնչորրորդ կայան
Յարութիւն
Յարութիւն

Յիսուսին գերեզման զետեղումը վերջին հանգրուանը չէ, վերջին հանգրուանը  այդ գերեզմանը  դատարկ գտնելն է՝ Յիսուսին հրաշափառ Յարութիւնն է մեռելներէն։ Յարութիւն որ քրիստոնէական հաւատքին սիրտն է ու մարդկութեան յոյսը։

Փակում

Իր չարչարանքներով., մահուամբ ու հրաշափառ  Յարութեամբ Տէրը մեր առջեւ բացաւ նոր ճամբայ մը՝ ճամբայ որ կը տանի դէպի յաւիտենականութիւն, ճամբայ որ մեզի կ՛առաջնորդէ դէպի երկինք՝ հաւատացեալի  իսկական ու վերջնական հայրենիքը։

06/03/2020, 08:50