Որոնել

Vatican News
Սուրբ Վլաս Սուրբ Վլաս 

3 փետրուարին Եկեղեցին կը յիշատակէ Սուրբ Վլաս Հայրապետին Տօնը։

Սուրբ Վլաս ճանչցուած է որպէս կոկորդի ցաւեր բժշկող սուրբ:

Սեբաստիոյ առաջնորդ՝ Վլաս եպիսկոպոսը, իր կեանքի օրինակով եւ ունեցած զարգացումով բոլորին կողմէ յարգուած եւ սիրուած անձ մը եղած է : Ան հետեւած է փիլիսոփայութեան եւ բժշկութեան, զորս ի սպառ դրած է քրիստոնէութիւնը պաշտպանելու համար: 

Ոմանք զինք հայ կը կարծեն ծագումով, սակայն որեւէ փաստ չկայ այդ ուղղութեամբ. Նշանաւոր եղած է իր բժշկութիւններով, մանաւանդ կոկորդի ցաւէ տառապողներուն համար։ Հալածանքներու ժամանակ, ինք եւս կը բռնուի եւ տարուելով Կեսարիա, շատ մը չարչարանքներու կ՛ենթարկուի. Կը մարտիրոսանայ 316 թուին։

Ան Սեբաստիոյ առաջնորդ կ’ընտրուի եկեղեցւոյ հալածանքի բուռն ժամանակներուն: Կը հրահանգէ հաւատացեալներու որ հետեւին իրեն եւ լեռները բարձրանան, ազատուելու համար հալածանքներէն: Սակայն զինք հալածողները կը գտնեն զինք լեռներուն մէջ եւ Սեբաստիա իջեցնելով կը չարչարեն եւ հաւատքի ուրացում կը պահանջեն իրմէ: Ան կը մերժէ ուրանալ իր ճշմարիտ հաւատք եւ մինչեւ վերջ կը դիմանայ չարչարանքներուն: Ի վերջոյ կը գլխատուի եւ արժան կ’ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջ Աստուծոյ ներկայութեան ապրելու:

Կը պատուի թէ Ս. Վլաս եպիսկոպոս, իր չարչարանքներուն ընթացքին կոկորդին մէջ կախուած ձուկի փուշէն մահացած պատանի մը կ՛առողջացնէ եւ կը ճանչցուի որպէս կոկորդի ցաւեր բժշկող սուրբ:

Ս. Վլաս,  ամենէն ժողովրդական սուրբերէն մին եղած է Միջինդարուն։ Ս. Վլասի տօնը Յոյները կը յիշատակեն 11 փետրուարին, Լատինները՝ 3 փետրուարին իսկ հայ եկեղեցին՝ութօրէքի կամ Վարդավառի յաջորդող առաջին սրբոց օրը, նայած թէ Զատիկը ուշ թէ կանուխ կու գայ։

03/02/2019, 09:00