Keresés

Egy kisfiú odaült a pápa mellé az audiencián: hagyjuk, hogy a szívünk vezessen minket!

Váratlan esemény történt a szerdai általános audiencián a VI. Pál-teremben. Egy tíz éves kisfiú fölment az emelvényre a pápához, aki leültette őt maga mellé. Ez a gyermek a kicsinyek bátorságára, szabadságára tanít minket, akik meg mernek nyílni az Úrnak – mondta utána a Szentatya.

Gedő Ágnes / Salvatore Cernuzio – Vatikán

A német felolvasó éppen a Galatákhoz írt levélnél tartott, mely a pápa katekézisének témája volt, amikor a kis Paolo szép nyugodtan fölsétált a lépcsőn a VI. Pál-csarnok emelvényére, egyenesen Ferenc pápa elé. A tíz esztendős, értelmi fogyatékos gyerek családjával érkezett a dél-olaszországi Pugliából Rómába. A pápa mosolyogva fogadta a fiút, megszorította a kezét, megsimogatta, majd miközben folytatódott a páli levél felolvasása, váltott vele néhány szót és megkérdezte, hogy oda akar-e ülni mellé. Ekkor Leonardo Sapienza atya, a Pápai Ház Prefektúrájának munkatársa azonnal fölpattant a pápa mellől és átadta a gyereknek a karosszéket. 

Paolo és édesanyja Ferenc pápa előtt
Paolo és édesanyja Ferenc pápa előtt

Kérem a pápa fejfedőjét!

A VI. Pál-teremben ülő hívek azonnal megtapsolták a fiút, aki maga is tapsolni kezdett és mosolygott arcmaszkja alatt. Aztán körülnézett és újra felállt, visszatért a pápához, ugrálva megfogta mindkét kezét. Ferenc pápa ismét mondott neki pár szót, majd Paolo a pápa fehér pileólusára (fejfedő) mutatott, hogy elkérje azt Sapienza atyától. A kérést megismételte a portugál felolvasónak is, aki éppen odaért a mikrofonhoz, hogy elkezdje a felolvasást. Paolo kézen fogta és odahúzta a pápához, a fehér fejfedőre mutatva. A hívek eközben tapsoltak és igyekeztek videóra venni a váratlan közjátékot. Miután átöltelte a pápát és megkapta a pileólust, föltette a fejére, majd az anyukája, aki közben följött érte az emelvényre, visszakísérte a gyereket a helyére. Ferenc pápa még katekézise felolvasása előtt megdicsérte a gyerek bátorságát, amivel arra tanít minket, hogy szabadon álljunk oda az Úr elé, ne féljünk. Hagyjuk, hogy a szívünk vezessen minket. Köszönöm ennek a gyermeknek a leckét, amit nekünk adott. Az Úr segítse meg őt fogyatékosságában, segítse fejlődésében, amiért ezt a szívből jövő tanúságot tette. A gyerekeknek nincs szükségük tolmácsra az élethez, a szívük vezeti őket előre – mondta a pápa.

Azt a fehér sapkát szeretném!
Azt a fehér sapkát szeretném!

Gyerekek a pápamobilon

Nem a pugliai kisfiú az első, aki váratlan külön programot hozott a pápai audienciára. Korábban is előfordult, hogy különböző korú gyermekek odamentek a pápához, vagy éppen ő hívta föl maga mellé őket, még a székébe is beleülhettek. Az is megesett, hogy a Szent Péter-téren fölvette őket nyitott fehér kocsijára és körbevitte a hívek között.

Ferenc pápa megáld egy kisgyermeket
Ferenc pápa megáld egy kisgyermeket
20 október 2021, 15:15