Keresés

Vatican News
2019.06.15 Papa Francesco celebra la Messa esequiale, celebrazione delle esequie di Mons. Léon Kalenga Badikebele, Arcivescovo titolare di Magneto, Nunzio apostolico in Argentina 2019.06.15 Papa Francesco celebra la Messa esequiale, celebrazione delle esequie di Mons. Léon Kalenga Badikebele, Arcivescovo titolare di Magneto, Nunzio apostolico in Argentina  (Vatican Media)

Ferenc pápa búcsúbeszéde Kalenga érsek nuncius temetésén: Megtanulni elbúcsúzni!

Szombaton reggel fél nyolckor kezdődött a Szent Péter bazilika katedra oltáránál az engesztelő szentmiseáldozat, melyet Ferenc pápa mutatott be Léon Kalenga Badikebele érsek nuncius lelkiüdvéért, a rokonok, a Vatikánban éppen most tanácskozó egykori nuncius társak, a szentszéki diplomáciai képviseletek és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A 63 éves Léon Kalenga Badikebele érsek, Argentína apostoli nunciusa június 12-én szerdán a Vatikánban hunyt el, hirtelen fellépő betegség következtében, miután ő is a szentszéki képviseletek vezetőinek mostani római tanácskozására érkezett. Ferenc pápa a gyászmise homíliájában a nyájáért szolgáló pásztor búcsújáról beszélt, ami végig jellemzi az életet sok apró kis búcsú formájában, míg el nem érkezik a végső nagy búcsúzás.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ez a gyászmise a valedictióval, a végső búcsúvétellel ér véget ér, amikor elköszönünk az elhunyt testvértől. Mintha azt mondanánk neki, hogy most elengedünk téged az Istenhez, a kezébe ajánlunk téged – kezdte beszédét a pápa. A Bölcsesség könyve tanítja, hogy „az igazak lelke az Úr kezében van”. Isten keze a legszebb, szeretettől sebzett kéz. Mi pedig ebbe a kézbe ajánljuk most testvérünk lelkét.

Ez a mostani egy búcsú imádság, de még annál is több, búcsú egy pásztortól. A pásztor búcsút vesz népétől, a nyájától. Ahogy Pál tette Milétoszban az efezusi presbiterek előtt (vö ApCsel 20,17-38), amint sírtak, a nyakába borultak és csókolgatták, mielőtt hajóval elindult volna. A pásztor búcsút vesz saját tanúságtételével: „Tudjátok, hogy idejövetelem első napjától kezdve minden időmet köztetek töltöttem”, ez az én életem, ítéljétek meg ti. A pásztor búcsút vesz és megmutatja, hogy az élete nem más, mint engedelmesség az Istennek. „Most a Lélek indíttatására elmegyek máshová”. A Szentlélek irányít engem, olyan mint egy oszlop, mely tartja a pásztor életét.      

A búcsú során Istenre bízzuk szeretteinket

A pásztor búcsút vesz az elbúcsúzás tanúságtételével – folytatta a homíliát Ferenc pápa. Pál megszokta, hogy nem ragaszkodik evilág javaihoz, a világiassághoz. „És tudom azt is, hogy közületek, akik között hirdettem az Isten országát, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad rajtam senkinek a vére”. Pál elszakad mindentől és tőlük is. Mintha azt mondaná: „Most már felnőttek vagytok”.  „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra”, imádkozzatok, harcoljatok, felnőttek vagytok, egyedül hagylak benneteket, menjetek előre.        

Aztán testvérként és atyaként búcsúzik a pásztor egy jövendöléssel: Legyetek figyelmesek, mert „tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat”. Pál apostol megjelöli azt az utat, miként kell egyedül védekezni pásztor nélkül. Végül pedig így imádkozik: „Most Istenre bízlak benneteket” és a presbiterekkel együtt térden állva imádkozik. Ez a pásztor búcsúja, amit Pál erősen megtapasztalt Milétuszban. Ma mindezen dolgokra gondolunk és talán Léon testvérünk is ezt mondja nekünk és az ő népének Argentínában és El Salvadorban, s a világ többi részén is, ahol járt: „Most Istenre bízlak benneteket”.        

Állandó búcsúzkodás után jön el a végső búcsú

Hallottunk egy másik búcsúról is, Jézuséról – utalt a pápa az evangéliumra –, mely búcsúvétel a reménységben: „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek”. Az elszakadás csak átmeneti: „Én előremegyek, a nyáj majd utánam jön. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Vagyis oda megyek, ahová szeretném, hogy ti is eljussatok. Annak a helynek az elkészítése, reménység”. Ferenc pápa a noviciátusában tanult múlt századi lelkiségre utalt, mely az egész életre úgy tekintett, mint egy útra, mely megtanítja a halált. Én azt mondanám ma – helyesbített a pápa –, hogy az élet megtanít elbúcsúzni. Megtanulni elbúcsúzni! És közben látni, hogyan búcsúznak a pásztorok, mint Jézus, mint Pál, mint Léon, mint mindenki, elbúcsúznak. Nekünk is meg kell ezt tanulni: lépéseket tenni, hogy elbúcsúzzunk, kölcsönösen elbúcsúzva egymástól, míg végül eljön  a nagy elbúcsúzás. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet, tanuljunk meg elbúcsúzni, ami az Úr kegyelme – zárta búcsúbeszédét Ferenc pápa a szerdán elhunyt Léon Kalenga érsek nuncius temetésén.

15 június 2019, 12:15