Keresés

Vatican News
2019.05.31 Viaggio Apostolico in Romania Cattedrale della Salvezza del Popolo preghiera del Padre Nostro 2019.05.31 Viaggio Apostolico in Romania Cattedrale della Salvezza del Popolo preghiera del Padre Nostro  (Vatican Media)

Ferenc pápa elmélkedése a Miatyánk imáról: Péter és András testvérisége örökségében

Ferenc pápa délutáni második programja Bukarestben az ortodox egyház új és impozáns székesegyházába vezetett, melyet Dániel pátriárka 2018 novemberében szentelt fel Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával együtt a „Nép Üdvössége” titulusra, a Nagy Románia születésének centenáriumi ünnepségsorozata keretében. A kiegészítő munkák még folynak, terv szerint 2024-re adják át ez egész épületegyüttest. A főváros központjában felépített új székesegyház 5 ezer hívő befogadására alkalmas, a görögkereszt formájú épület hossza 126 méter és 120 méter magas. Harangkupolája egész Románia második legmagasabb épülete. Több mint száz ablakon át jut be fény a templomba, melyet földrengés-biztosnak építettek, mely ellenáll akár a 8-as fokozatú rengésnek is. A székesegyház mellé kórházat, valamint vendég- és zarándokházat is építenek.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

A keresztények közös imádságáról, a Miatyánkról elmélkedett Ferenc pápa az ortodox székesegyházban a román ortodox egyházi vezetők és a hívek jelenlétében. Szent Péter és András apostolok példáját elemezte először: Amikor Jézus meghívta őket, otthagyták a hálóikat, hogy együtt legyenek az Úr emberhalászai. A valódi hivatás nem teljes a testvér nélkül. Ma együtt emeljük fel őket, egymás mellett, hogy együtt vessék ki a hálót az ország szívéből a Miatyánk közös imádságát. Ebben benne rejlik a közös identitásunk, hiszen az Atya szó mellől nem hiányozhat, hogy ő „miénk”.

Segítsenek ebben bennünket a mennyekben lakó testvéreink

Te, aki a mennyekben vagy – fordult a pápa elmélkedésében a mennyei Atyához –, azt az egyetértést kérjük tőled, amit itt a földön nem tudtunk megőrizni. Segítsenek ebben bennünket a mennyekben lakó testvéreink. Velük együtt kérjük neved megszentelését, melyet minden érdek fölé szeretnénk emelni. A te neved mozgasson bennünket a szeretet gyakorlásában és először mindig tudjunk Téged dicsérni. Urunk, országodra várva élünk itt ebben a világban, melynek dinamikája nem segíti annak eljövetelét. A pénz, a hatalom, az egyéni érdek, a fékezhetetlen fogyasztás mind útjában áll, ezért segíts bennünket, hogy le tudjunk mondani mindezekről.

Legyen meg az Isten akarata mindenki üdvösségére

Legyen meg az Isten akarata mindenki üdvösségére! Tágítsd ki a horizontunkat, hogy ne szorítsuk korlátaink közé üdvözítő akaratod irgalmasságát, mely mindenkit át akar ölelni! Küldd el nekünk Szentlelkedet, a bátorság és az öröm szerzőjét, hogy bátran hirdessük az evangélium örömhírét!

Add meg nekünk keresztény identitásunk közös gyökerének kenyerét

Minden nap kérjük tőled a mindennapi kenyeret, melytől egymást szeretett testvérnek érezzük, s kérjük a szolgálat kenyerét, melyet megtörünk. De add meg nekünk az emlékezet kenyerét is, hogy megerősítsük keresztény identitásunk közös gyökerét, melyek nélkülözhetetlen gyökerek a mai emberiség számára, mely sokszor gyökértelennek érzi magát megannyi likvid, folyékony helyzettel szemben.

A testvérben arra a támaszra leljünk, melyet Te állítottál mellénk

Bocsásd meg a vétkeinket és adj nekünk bátorságot, hogy bocsánatot kérjünk másoktól a vétkeinkért. Fordítsunk hátat a múltunknak, hogy átölelhessük a jelent. Ne engedjünk a félelemnek, a nyitásban ne lássunk veszélyt, legyen erőnk megbocsátva együtt járni. Amikor pedig a szívünk ajtajánál heverészik a gonosz és önmagunkba akar zárni, akkor segíts bennünket, hogy a testvérben arra a támaszra leljünk, melyet te állítottál mellénk, hogy veled együtt járjunk és együtt mondjuk: Miatyánk! – zárta lelki elmélkedését Ferenc pápa a bukaresti ortodox székesegyházban.                    

31 május 2019, 17:34