Keresés

FERENC PÁPA 2021. JANUÁR 24-I ÚRANGYALA IMÁDSÁGA

Imádkozz a pápával

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

Dicsőség az Atyának…(háromszor)
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...

Apostoli (pápai) áldás

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

Olvasd el mindet >

A legutóbbi Cikkek