Keresés

Vatican News
Ferencesek a római nagykáptalanon Ferencesek a római nagykáptalanon  

Beszélgetés Fra Massimo Fusarellivel, a ferencesek új elöljárójával

Massimo Fusarellit július 13-án választotta meg a ferences nagykáptalan a rend miniszter generálisának, aki ezáltal Assisi Szent Ferenc 121. utóda és Michael Anthony Perry atya követője a tisztségben. Ferenc pápa táviratban gratulált az új ferences elöljárónak és Isten áldását kérte szolgálatára. A Vatikáni Rádió munkatársa beszélgetetett Fusarelli atyával.

Benedetta Capelli és Tiziana Campisi / Horváth Hajnalka – Vatikán

Fra Fusarelli az interjúban elmondta, hogy a Szentatya személyre szóló gratulációja mélyen meghatotta, amelyről elsőként a Vatican News-ból értesült élőben. A Szentatya üzenete figyelmességének, gondoskodásának jele, amellyel még érezhetőbbé tette a vele és az egyetemes egyházzal való szeretetközösséget, és a tény, hogy kórházban van és onnan is gondolt a ferencesekre, még nagyobb szeretetet vált ki mindenkiből iránta.

Hálát adok az emberekkel való együttérzés ajándékáért

Az új ferences elöljáró a földrengés sújtotta Accumoli és Amatrice térségében szolgált éveken keresztül, amely során sokat fejlődött az emberekkel való kapcsolatában, különösen is a szegények és elesettek, valamint a gyermekek tekintetében. Hálát ad az emberekkel való együttérzés öröméért, amelyet megtapasztalt és, amelyet a szívében hordoz. Új megbízatásával kapcsolatban annak a reményének adott hangot, hogy nemzetközi tapasztalataival együtt képes lesz megnyitni a szívét és az elméjét a világ kultúrái, országai felé, amelyekkel a jövőben elöljáróként kapcsolata lesz.

Az egyház támaszt, vigaszt nyújt a nehézségek idején

Fusarelli atya az egyház és az emberek közötti  kötelékről saját tapsztalatai alapján beszélt, miszerint az egyház nemcsak egy elvont intézményként, hanem az Evangélium szerint élő embereken keresztül közel tud lenni a szükséget szenvedőkhöz. Az egyház tehát nem egy távoli valóság, amely bizonyos pillanatokban és helyeken feltűnik, hanem egy közeli, támogató intézmény. Isten jelenléte és a hit egy olyan valóság, amelyek megérintik az ember életét, amelyek jelen vannak benne, amelyben hinni és bízni lehet.

A ferences hivatás megéléséhez nyitottságot kívánok minden rendtársamnak

Az új ferences elöljáró beszámolt arról a sok szeretetteljes gratulációról és jókívánságról, amelyek a helyi emberektől, a földrengéssújtotta térségekben élő hívektől érkeztek. „Nagyon sok üzenetet kaptam, még éjszaka is érkezett néhány, amelyekből az is kiolvasható, hogy pontosan miattuk kerültem ebbe a pozícióba. Ez megnevettetett, ugyanakkor az igazságot is tükrözi. Ha az effajta szolgálatra éretté váltam, azt a velük való kapcsolatból tanultam meg.” Fusarelli atya kiemelte egy nagymama jókívánságát, amely így szól: „Isten megóv téged, ne félj”. Egy olyan személytől hallani ezeket a szavakat, aki sokat szenvedett, nagyon nagy áldást, szinte egy apostoli áldást jelent – magyarázta a ferences elöljáró. A ferences lelkiség megéléséhez Fra Fusarelli nyitottságot kívánt rendtársainak, amely megnyitja az utat a hivatás teljes átéléséhez.

Assisi Szent Ferenc nyomán haladjunk a testvériesség útján

A beszélgetés végén Fra Fusarelli Assisi Szent Ferenc nyomán, aki képes volt a korabeli akadályok leküzdésére, illetve Ferenc pápa nyomán, aki szintén az Evangélium útján át képes legyőzni a nehézségeket, azt kívánta, hogy sok olyan út nyíljon meg a ferencesek előtt, amelyek a testvériességhez vezetnek.  

Photogallery

Massimo Fusarelli ferences legfőbb elöljáró
20 július 2021, 21:34