Keresés

Ferenc pápa 2019-ben ferences atyákkal Ferenc pápa 2019-ben ferences atyákkal 

Ferenc pápa üzenete a ferences nagykáptalan résztvevőinek

A Szentatya üzenetet küldött a Rómában ülésező ferences nagykáptalan résztvevőihez, akik július 13-án megválasztották a rend új elöljáróját, miniszter generálisát Massimo Giovanni Fusarelli atya személyében. Ferenc pápa üzenetében köszönti Michael Anthony Perry atyát, eddigi legfőbb elöljárót és jókívánságait küldi utódának, Massimo Fusarelli atyának.

Horváth Hajnalka – Vatikán

Ferenc pápa a ferences nagykáptalan résztvevőihez küldött üzenetében – amelyen három magyar ferences volt jelen, Berhidai Piusz, a Magyarok Nagyasszony Rendtartomány, Urbán Erik az Erdélyi Rendtartomány főnöke és Piatrik Pió – a nagykáptalan elsődleges célját hangsúlyozta, amely a ferences rend megújulását, a jövőbe vezető út kijelölését szolgálja. Ez történt annak idején Assisi Szent Ferenccel is, aki új tekintettel, látásmóddal kezdte el figyelni szegény és bajba jutott testvéreit. A ferences spiritualitás a szenvedőkkel való találkozásban gyökerezik az irgalmas cselekedetvégzés jegyében. Isten megérintette Szent Ferenc szívét az embertársnak felajánlott kegyelem által, és ezt teszi ma is, amikor a szükséget szenvedőkkel való találkozás során a szívekhez szól.

A megújult látásmód és a szenvedő felebaráttal való találkozás új energiát ad a jövő ferences testvérként való meglátásához, vagy mint ahogyan Szent Ferenc maga nevezett el titeket, ferences kisebb testvérként való felfogásához – fogalmazta meg a Szentatya üzenetében.

Támogassátok a testben és lélekben szenvedőket

A pápa arra buzdította a ferenceseket, hogy támogassák a testben és lélekben szenvedőket felajánlva nekik alázatos és testvéries jelenlétüket. Ezek a találkozások hozzásegítenek az Evangélium szerinti élethez, amely utat Szent Ferenc jelölte ki a rendnek. A pápa arra buzdította a ferenceseket üzenetében, hogy ne féljenek a megújulástól, amelyet Isten sugalmaz bennük és köztük. A ferencesek spirituális öröksége felbecsülhetetlen gazdagság, amely az Evanglélium szerinti életben, a testsériségben, a szegénységben, a kisebb testvérségben és a vándorlásban gyökerezik. „Szent Ferenchez hasonlóan, öleljétek magatokhoz a modern világ áldozatait, és az evilágból kizártakat. A lehetőséget a megújulásra a szegényekhez való közelség és támogatás jelenti, amely megnyitja az utat az Isten által kijelölt jövő felé.

Legyetek az Evangélium hiteles tanúságtevői Szent Ferenc nyomdokain

Ferenc pápa üzenete végén azt kívánta a ferences rend tagjainak, hogy az Úr segítse őket az Evangélium hiteles és életteli tanúságtevőinek lenni, egyszerű és testvéries életet élni, és az Örömhír magvetőivé válni. A pápa imáiról biztosította a Ferences Rend tagjait és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak érte.

 

17 július 2021, 15:02