Keresés

++ E' beato Carlo Acutis, esempio santit� in era digitale ++ ++ E' beato Carlo Acutis, esempio santit� in era digitale ++ 

Folytatódnak a kezdeményezések a boldoggá avatott Carlo Acutishoz kapcsolódóan

Szombaton emelték az oltár dicsőségére Szent Ferenc városában a 15 éves korában, életszentség hírében elhunyt fiatalembert, akinek sorsa és az eucharisztiához való kötődése emberek millióinak lelkét érintette meg. Assisiben október 19-ig lehet nyitott koporsója elé járulni. Égi születésnapján, október 12-én emlékezik rá az egyház.

Gedő Ágnes – Vatikán

A kegyelem és az ünnep légköre érzékelhető az umbriai városban, amióta szombaton boldoggá avatták Carlo Acutist, akit a pápa az oltáriszentség szerelmesének nevezett. „Nem elégedett meg egy kényelmes mozdulatlansággal, hanem megragadta korának szükségleteit, mert a leggyengébbekben Krisztus arcát látta. Tanúságtétele jelezze a mai fiatalok számára, hogy az igazi boldogság azáltal érhető el, ha Istent tesszük az első helyre és szolgáljuk Őt testvéreinkben, különösen a legutolsókban” – mondta Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor.

Szerette a természetet
Szerette a természetet

Amikor a szenvedés világossággá válik

Umbriában különböző kezdeményezésekkel mélyítik el Carlo rövid, de annál inkább rendkívüli életét, melyet áthatott a Jézussal való barátság, a Mária iránti szeretet, és a szegények felkarolása. A földi maradványait őrző (Szent Ferenc ruhái levetéséről nevezett) Szűz Mária templomban találkozót tartottak „Betegség és oltáriszentség, amikor a szenvedés világossággá válik” – címmel. Carlo 2006-ban hunyt el egy rendkívül gyors lefolyású leukémia következtében. Hogyan képes a keresztényi módon megélt szenvedés világossággá válni? A fiú nem rejtette véka alá félelmét, és azt, hogy mennyire meglepte, ami történt vele, de rájött, hogy ez a megfelelő alkalom, hogy felajánlja szenvedését a pápáért és az egyházért.

 

Bevezető felszólalásában Domenico Sorrentino püspök rámutatott a Boldog Carlo és Szent Ferenc közötti párhuzamra. Carlo Cirotto, a perugiai egyetem sejtbiológia tanára „Az eucharisztikus csodák a tudomány fényében” – címmel adott elő. Megindító tanúságtételek hangzottak el az orvosok részéről, akik Carlót ápolták élete utolsó szakaszában, mint ahogy Don Sandro Villa kórházlelkésztől is, aki feladta neki az utolsó kenetet. Este hat órakor pedig Renato Boccardo érsek, az umbriai püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét a templomban.

Boldoggá avatása Assisiben
Boldoggá avatása Assisiben

Ima és küldetés

Szombaton a pápa képviseletében római helynöke, Agostino Vallini bíboros mutatta be a boldoggá avatási szertartást. Szentbeszédében kiemelte, hogy Carlo személyes, bensőséges, mély kapcsolatban állt Jézussal. Egy átlagos, mai fiatal volt, aki azonban rendkívüli példát hagyott itt nekünk. Szerette és ismerte az internetet, amit arra használt, hogy az evangéliumot, a szépet és a jót terjessze. Megvolt benne a képesség, hogy Istenhez vonzza az embereket személyes tanúságtételén keresztül. Az eucharisztiából merítette erejét, mely az Istennel való kapcsolat csúcspontja. Ima és küldetés – ez volt hősies hitének két alappillére, melynek segítségével rövidre szabott földi élete minden pillanatában, főleg szenvedésében Istenre bízta magát.

15 év adatott neki
15 év adatott neki

Domenico Sorrentino, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino püspöke a boldoggá avatási szertartás végén kihirdette, hogy Carlo Acutis emlékére étkezdét nyitnak a szegények számára, valamint minden évben támogatnak egy-egy projektet a harmadik világban, amelynek keretében segítséget nyújtanak a szolidáris gazdaság feltételeinek megteremtéséhez.

Carlo szívereklyéje
Carlo szívereklyéje

 

14 október 2020, 12:21